Son Dakika
Keşan Devlet Hastanesi'nin resmi açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla yapıldıTBMM Başkanı Şentop, Trakya Bölgesi'ndeki en önemli 2 eksik noktaya dikkat çekti: "Organize olmak ve iş takibi konularında sıkıntı yaşıyoruz"“Edirne’de hedefimiz, 16-0 yapmaktır”Keşan KHGB 2018 yılı kesinleşen bütçesinde 174 bin 996.68 TL artı fark oluştu“İşsizlik oranları, 1 Nisan’dan sonra artacak..!!”TAR-DER’in yönetiminde Keşanlı Lütfü Açar da yer aldıMüftülük, okuma yarışması düzenledi27. Alay, yürüyüşünü tamamladı -Yalı, şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi“1 yılda, 1 milyon yeni işsiz oldu”

Kategori : Resmi İlan

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN (KİRALAMA İLANI tekrar)

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

S.NU     İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ                   KİRALAMA  SÜRESİ        M2     KULLANIM  ŞEKLİ GECİCİ TEMİNAT       AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ
1- Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:7 Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi Keşan 3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL AYLIK
2-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:8 Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi Keşan3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL AYLIK
3-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:9 Çok Amaçlı Pazar Yeri  Kompleksi Keşan3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL  AYLIK
4-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:16 Çok Amaçlı Pazar Yeri  Kompleksi Keşan3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL AYLIK

5-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:17 Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi Keşan3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL AYLIK
6-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sk. No:2-I/1 Zemin Kat Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi Keşan3 YIL 381,81 m2İŞYERİ2.160,00TL2.000,00 TL  AYLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.
3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
b-Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
c-Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
d-İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
e-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi
f-İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
g-Keşan Belediyesi’ne  borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış yoktur yazısı.
4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 26 Mart 2019  günü saat 15.30'da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
İLAN OLUNUR

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN (KİRALAMA İLANII)

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

S.NU     İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ                   KİRALAMA  SÜRESİ        M2     KULLANIM  ŞEKLİ GECİCİ TEMİNAT       AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ
1- Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:7 Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi Keşan 3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL AYLIK
2-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:8 Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi Keşan3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL AYLIK
3-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:9 Çok Amaçlı Pazar Yeri  Kompleksi Keşan3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL  AYLIK
4-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:16 Çok Amaçlı Pazar Yeri  Kompleksi Keşan3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL AYLIK

5-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak Zemin Kat H Blok No:17 Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi Keşan3 YIL 15,75m2İŞYERİ378,00TL350,00 TL AYLIK
6-Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sk. No:2-I/1 Zemin Kat Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi Keşan3 YIL 381,81 m2İŞYERİ2.160,00TL2.000,00 TL  AYLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.
3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
b-Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
c-Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
d-İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
e-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi
f-İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
g-Keşan Belediyesi’ne  borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış yoktur yazısı.
4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 26 Mart 2019  günü saat 15.30'da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
İLAN OLUNUR

4'ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

4'ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ 19 KALEM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                     : 2019/85739
1-İdarenin
a) Adresi                                         : ISPAT CAMII MAHALLESI KURTULUS CAD. 22800 KEŞAN /   EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası           : 2847142500 - 2847144771
c) Elektronik Posta Adresi                  : o5yilmaz@kkk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)               : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı               : MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ 19 KALEM    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                   : 4 üncü Mknz.P. Tug.TŞN (TÜK.) - 109 Mal Say. Deposu Keşan/EDİRNE
c) Teslim tarihi                         : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren  1-20 takvim günüdür                       
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : 4'üncü Mknz.P. Tug. İhale Komisyon Bşk.lığı Toplantı Odası Keşan / EDİRNE
b) Tarihi ve saati                   : 14.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4'üncü Mknz.P.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4'üncü Mknz.P. Tug. İhale Komisyon Bşk.lığı Toplantı Odası Keşan / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

EDİRNE İLİ, KEŞAN İLÇESİ, YAYLA KÖYÜ VE MAHMUTKÖY İÇME SUYU TERFİ BİNASI, TERFİ HATTI VE ENH YAPIM İŞİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE İLİ, KEŞAN İLÇESİ, YAYLA KÖYÜ VE MAHMUTKÖY İÇME SUYU TERFİ BİNASI, TERFİ HATTI VE ENH YAPIM İŞİ

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne İli, Keşan İlçesi, Yayla Köyü ve Mahmutköy İçme Suyu Terfi Binası, Terfi Hattı ve ENH Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası: 2019/93684

1-İdarenin

a) Adresi: Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası: 2842352703 – 2842352695

c) Elektronik Posta Adresi: destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 118 Kalemlik; Yayla ve Mahmutköy Köylerine İçme Suyu Terfi Binası, Terfi Hattı ve ENH Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Edirne İli, Keşan İlçesi, Yayla ve Mahmutköy Köyleri

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE

b) Tarihi ve saati: 14.03.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş grupları tebliğinde belirtilen (A) IV. Grup İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ, (D) II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ Benzer İş Olarak Kabul edilecektir 

 

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi ve/veya Elektrik Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNEadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

4 MKNZ P TUG K LIĞI 1977-EPV-BET-0212, 1976-EPV- BET-0272, 1984-EPV-BET-0395 ALBÜM NU LI ER PAVYON BİNALARI ÇATI, TUVALET, PİS SU/TEMİZ SU TES, İÇ CEPHE, PVC, KAPI, PENCERE, ELK VE KALORİFER TES BKM ONR İLE DIŞ CEPHE ISI YALITIM YAP HİZ PRO YAP MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÇORLU İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

4 MKNZ P TUG K LIĞI 1977-EPV-BET-0212, 1976-EPV-
BET-0272, 1984-EPV-BET-0395 ALBÜM NU LI ER PAVYON 
BİNALARI ÇATI, TUVALET, PİS SU/TEMİZ SU TES, İÇ 
CEPHE, PVC, KAPI, PENCERE, ELK VE KALORİFER TES 
BKM ONR İLE DIŞ CEPHE ISI YALITIM YAP HİZ PRO YAP
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÇORLU İNŞAAT EMLAK 
BÖLGE BAŞKANLIĞI

4 Mknz P Tug K lığı 1977-Epv-Bet-0212, 1976-Epv-Bet-0272, 1984-Epv-Bet-0395 Albüm Nu lı Er Pavyon Binaları Çatı, Tuvalet, Pis Su/Temiz Su Tes, İç Cephe, PVC, Kapı, Pencere, Elk ve Kalorifer Tes Bkm Onr İle Dış Cephe Isı Yalıtım Yap Hiz Pro Yap hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası               : 2019/84225
1-İdarenin
a) Adresi                   : ÖNERLER MAH. KILIÇARSLAN CAD. NO: 1 D-100 
                        KARAYOLU ÜZERİ (ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
                        KARŞISI) 59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası           : 2826540028  2826517808
c) Elektronik Posta Adresi                  : tesupcorlu@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı               : 1 Adet Hizmet Projesi Yapımı
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                        : Keşan/EDİRNE
c) Süresi                   : İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : MSB ÇORLU İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI 
                        ÖNERLER MAH. KILIÇARSLAN CAD. NO:1 D-100 
                        KARAYOLU ÜZERİ (ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
                        KARŞISI) ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati                   : 05.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü röleve ve uygulama hizmet projesi yapımı işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ÇORLU İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI ÖNERLER MAH. KILIÇARSLAN CAD. NO:1 D-100 KARAYOLU ÜZERİ (ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU KARŞISI) ÇORLU/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ÇORLU İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI ÖNERLER MAH. KILIÇARSLAN CAD. NO:1 D-100 KARAYOLU ÜZERİ (ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU KARŞISI) ÇORLU/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

EDİRNE İLİ, KEŞAN İLÇESİ, ORHANİYE KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE İLİ, KEŞAN İLÇESİ, ORHANİYE KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne İli, Keşan İlçesi, Orhaniye Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2019/70662

1-İdarenin:

a) Adresi: Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası: 2842352703 – 2842352695

c) Elektronik Posta Adresi: destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet Köye İçme Suyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Edirne ili, Keşan İlçesi, Orhaniye Köyü

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE

b) Tarihi ve saati: 28.02.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) IV. Grup İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ Benzer İş Olarak Kabul edilecektir .

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi, Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNEadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINCA, BİRLİK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SEMİ TREYLER GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ (GÜNEKAB)

GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINCA, BİRLİK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SEMİ TREYLER

GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ (GÜNEKAB)

Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığınca, Birlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Semi Treyler alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2019/35471

1-İdarenin

a) Adresi: Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. yeni Pazaryeri Kompleksi A Blok K:1 No:17 - KEŞAN / EDİRNE KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası: 2847145899 – 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi: gunekab@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Semi Treyler Alımı (Teknik Şartnamesine Uygun) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığı

c) Teslim tarihi: Yüklenici firma teknik şartnamesine uygun özelliklerde ki 2 Adet semi treyleri, idarenin belirleyeceği muayene ve kabul komisyonu eşliğinde, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatlar çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığı / Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. yeni Pazaryeri Kompleksi A Blok K:1 No:17 Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati: 28.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli firmalar teklif dosyalarında;

a) İstekli firma üretici ise istekli firmanın kendisine ait ihale tarihi itibariyle güncel ‘Çöp Transfer Semi-Treyler Tip Onay Belgesi’ ni,
b) İstekli firma yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait ihale tarihi itibariyle güncel ‘Çöp Transfer Semi-Treyler Tip Onay Belgesi’ ni,

İhale aşamasında teklif zarflarında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığı / Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. yeni Pazaryeri Kompleksi A Blok K:1 No:17 Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığı / Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. yeni Pazaryeri Kompleksi A Blok K:1 No:17 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

T.H.S.S.ÖZGÜN KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

T.H.S.S.ÖZGÜN KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2018 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

T.H.S.S.Özgün Konut Yapı Kooperatifi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/03/2019 tarihinde saat:14.00'de Kurtuluş Cad. Özgün Yapı Sitesi Hizmet Binasında Keşan adresinde aşağıdaki gündem gereği yapılacaktır.
Kooperatifimiz tasfiye halinde olduğundan ana sözleşmemizin 87.maddesi gereğince genel kurul toplantısında toplantı nisabı aranmayacaktır.                                                                                                          
GÜNDEM :
1-Açılış ve yoklama
2-Divan Heyeti Seçimi ve Saygı Duruşu
3-Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
4-Raporlar üzerinde görüş açılması
5-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
6-Yapılacak işlerin görüşülmesi
7-Aidatların belirlenmesi ve huzur haklarının tespiti
8-Yönetim ve denetim kurullarının seçimi, sürenin belirlenmesi
9-Dilek ve temenniler 
10-Kapanış

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2018/119 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2018/119 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri: Edirne İl, Keşan İlçe, 1273 Ada, 14 Parsel, İSPATCAMİ Mahalle/Köy, Beğendik cad. Hıdırağa sokağı Mevkii, A Blok 1. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirişi raporlarana göre: taşınmaz konut sitesindebulunmakta olup, 1 antre,1 mutfak, 1 salon, 2 yatak odası, 1 banyo-wc,ve balkondan oluşmakta, mutfak ve ıslak hacimler seramik, salon ve yatak odaları antre koridor laminant parke kaplamalı, duvarları alçı sıva üzeri saten plastik boyalı, kartonpiyer ve asma tavanlı amerikan panel iç kapı, ısı yalıtımlı, pvc çift cam dış kapı pencere doğramalı brüt 90 m2 alanlı, bireysel kombi ısınmalı çelik kapılı taşınmaz 6 yaşında ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz beğendik caddesi hıdırağa sokak kesişimde çevresinde konut projelerinin olduğu, çarşı pazar vb donatılar bulunan bölgededir.
İmar Durumu: İnşaat cephesi 30 m, Kat sayısı 4, İnşaat tarzı Bina yaksekliği:(y-4)h=12,50mt. Dört kat ön bahçe mesafesi:5,00-3,50mt.akra bahçe mesafesi:3,00mt. bahçeli nizam, çatı meyili %33, ölçüsü:1/1000 Arsa Payı : 86/1494
Yüzölçümü: 90 m2 Kıymeti : 180.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 08/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 08/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri: Keşan Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası D Blok 2. Kat Zabıta Odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/119 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C. KEŞANİCRA DAİRESİ 2015/390 TLMT. DÜZELTME İLANI

T.C.
KEŞANİCRA DAİRESİ
2015/390 TLMT.
DÜZELTME İLANI

Dosyamızdan satışı gerçekleşecek olan taşınmazın KDV oranı %1 den % 0 olarak değiştirilmiştir.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2015/390 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2015/390 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri              : Edirne İl, Keşan İlçe, 217 Ada, 12 Parsel, YUKARIZAFERİYE Mahalle/Köy, şifa sokak Mevkii, kat 2 bağımsız bölüm no:6 Nolu Bağımsız Bölüm Keşan İlçesi Y.Zaferiye Mahallesi Şifa Sokak Mevkii 217/ada 12 parsel kat 2 bağımsız bölüm 6
İmar durumu         : Kuyu Sokak ve arka bahçeden sıfır metre Şifa sokaka cephesinden mevcut istikamete uyulmak sağ yan bahçeden 3.00 metre geriye çekmek süretiyle h:9,50 mt. (y-3) üç kat inşat izni
Taşınmaz özelikleri  :1 antre, 1wc, 1 mutfak, 1 salon, 2 yatak odası ve banyodan oluşan 100m2 alanlı kaloreferli ıslak hacimler seramik, diğer odalar pvc marley döşeme kaplamalı, duvarlar ve tavanlar plastik badanalı, ahşap iç kapı, pvc dış kapı pencere doğramalı, kıymet takdiri 106.000 TL dir
Yüzölçümü                :100 m2
İmar Durumu         : Kuyu Sokak ve arka bahçeden sıfır metre Şifa sokaka cephesinden mevcut istikamete uyulmak sağ yan bahçeden 3.00 metre geriye çekmek süretiyle h:9,50 mt. (y-3) üç kat inşat izni
Kıymeti             :106.000,00 TL
KDV Oranı             : %1
Kaydındaki Şerhler  : Yönetim planı 20/12/1994 ve tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü            :11/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü            :12/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri                  : KEŞAN BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI KAT 2 ZABITA ODASI - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/390 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

KEŞAN BELEDİYESİ AFALT MICIRI ALIMI

KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, KEŞAN BELEDİYESİ SINIRLARI

İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN BİTÜMLÜ

SICAK KARIŞIM KAPLAMA ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ASFALT MICIRI

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Keşan Belediyesi Sınırları İçerisindeki Yolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları için bitümlü sıcak karışım kaplama üretiminde kullanılmak üzere Asfalt Mıcırı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/19521

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@kesan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1- 8.000 Ton 0-5mm Asfalt Mıcırı 2- 10.000 Ton 5-12mm Asfalt Mıcırı 3- 1.500 Ton 12-19mm Asfalt Mıcırı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Keşan Belediyesi Asfalt Şantiyesi ve/veya Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Depo Alanı

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden İtibaren, idarenin yazılı olarak peyderpey talep ettiği miktarda mal/mallar, yüklenici tarafından 2 iş günü içerisinde, idarenin göstereceği yere/yerlere teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

07.02.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (İşyeri - Tarla kiralık)

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi No:23 D Blok:7 Numaralı İşyeri

10 YIL

37.46 m2

İŞYERİ

3.240,00 TL

900.00TL

AYLIK

2

Büyükcami Mahallesi İnönü Caddesi Eski Adliye Binası Kat:1 No:36/2 Keşan

3 YIL

21,60 m2

İŞYERİ

324,00TL

300,00TL

AYLIK

3

İzzetiye Mahallesi Yanıklar Sırtı Mevkii 129 Ada 58 Parsel

3 YIL

7944,29m2

TARLA

99,00TL

1.100,00TL

YILLIK

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                   

a- Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b- Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

c- Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d- İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

g- Keşan Belediyesine  borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 22 Ocak 2019  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (Kiralık işyeri - tarla)

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi No:23 D Blok:7 Numaralı İşyeri

10 YIL

37.46 m2

İŞYERİ

3.240,00 TL

900.00TL

AYLIK

2

Büyükcami Mahallesi İnönü Caddesi Eski Adliye Binası Kat:1 No:36/2 Keşan

3 YIL

21,60 m2

İŞYERİ

324,00TL

300,00TL

AYLIK

3

İzzetiye Mahallesi Yanıklar Sırtı Mevkii 129 Ada 58 Parsel

3 YIL

7944,29m2

TARLA

99,00TL

1.100,00TL

YILLIK

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                   

     a- Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

     b-Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

     c- Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

     d- İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

     e- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

     f- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

     g- Keşan Belediyesine  borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 22 Ocak 2019  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (Kiralama ilanı...)

 

 

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi No:23 D Blok:7 Numaralı İşyeri

10 YIL

37.46 m2

İŞYERİ

3.240,00 TL

900.00TL

AYLIK

2

Büyükcami Mahallesi İnönü Caddesi Eski Adliye Binası Kat:1 No:36/2 Keşan

3 YIL

21,60 m2

İŞYERİ

324,00TL

300,00TL

AYLIK

3

İzzetiye Mahallesi Yanıklar Sırtı Mevkii 129 Ada 58 Parsel

3 YIL

7944,29m2

TARLA

99,00TL

1.100,00TL

YILLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                              

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine  borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış yoktur yazısı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 22 Ocak 2019  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN (s plaka satışı ilanı)

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

SIRA NO

CİNSİ

GECİÇİ TEMİNAT

MUHAMMEN BEDELİ

1

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

2

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

3

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

1-Yukarı da özellikleri belirtilen S Plaka Hat Satış ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Satışı yapılacak S Plaka hatların her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.    

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

    a-Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

    b-Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

    c-Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

    d-İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

    e-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

    f- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

    g-Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.( Keşan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacaktır.)

4- Satışı yapılacak S Plaka hatların ihalesi 20 Aralık 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ ANADOLU LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ ANADOLU LİSESİ 
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası            : 2018/634048
1-İdarenin
a) Adresi                : Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2                       Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası        : 2842352703  2842352695
c) Elektronik Posta Adresi        : destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1 Adet Binanın Doğalgaz Dönüşüm işi
                      Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer            : Keşan EDİRNE
c) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer                       teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi                : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            :Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.
                      Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE
b) Tarihi ve saati                : 18.12.2018 - 14:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşleride Benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen (C)IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Keşan Belediye Başkanlığı'ndan S Plaka hat satışı

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

SIRA NO

CİNSİ

GECİÇİ TEMİNAT

MUHAMMEN BEDELİ

1

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

2

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

3

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

1-Yukarı da özellikleri belirtilen S Plaka Hat Satış ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Satışı yapılacak S Plaka hatların her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.    

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

    a-Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

    b-Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

    c-Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

    d-İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

    e-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

    f- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

    g-Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.( Keşan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacaktır.)

4- Satışı yapılacak S Plaka hatların ihalesi 20 Aralık 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2018/349 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2018/349 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 841 Ada, 143 Parsel, YUKARIZAFERİYE Mahalle/Köy, 3. kat 8 nolu bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Tapu Kaydı
Edirne ili Keşan İlçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi 841 ada 143 parsel B Blok 3 Kat 8 nolu mesken vasfında taşınmaz tam hisse ili taşınmazın üzerindeki arsa par oranı 17/1385 dir
İmar durumu Bitişik Nizam 5 Kat ticari ve konut imarlı olduğu tespit edilmiş
Taşınmaz özelikleri
Taşınmaz 1 antre, mutfak, 1 salon, 3 odası, 1 banyo - WC haacimlerinde oluşmaktadır. Çelik Kapı, asansörlü, doğalgaz kapıya kadar geldiği ancak içeri çekilmemiştir. Pvc çift cam tezgah, zeminler ıslak hacimler ve hol seramik odalarda laminat parke kaplı olup duvarlar alçı sıva ve plastik boyalıdır. Alt yapı hizmetleri tamamlanmış, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup kıymet 177.000,00 TL dir
Yüzölçümü             : 112 m2
İmar Durumu             : Yok
Kıymeti             : 177.000,00 TL
KDV Oranı             : %1
Kaydındaki Şerhler  : Y Plan 25/11/2005 ve tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü             : 14/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü              : 15/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri             :Keşan Belediyesi yeni Hizmet Binası D blok 2. kat zabıta odası - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/349 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İHALE İLANI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BASIN-ILN00904554)

İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TMO Keşan, İpsala ve Gelibolu Ajans Amirliklerinin 2019 yılı ihtiyacı olan 23000 litre motorin ile 300 litre 95 oktan kurşunsuz benzinin satın  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası               : 2018/610538
1-İdarenin
a) Adresi                   : İstasyon Mahallesi Onur Sokak No:6 22100 EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası           : 2842358175  2842358179
c) Elektronik Posta Adresi           : edirne.sube@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı               :23.000 Litre Motorin, 300 Litre Kurşunsuz Benzin 
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                   :TMO Keşan, İpsala ve Gelibolu Ajans Amirlikleri
c) Teslim tarihi                   :Sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin ihtiyacına göre
                        peyder pey partiler halinde 31.12.2019 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                 :TMO Keşan Ajans Amirliği Aşağı Zaferiye Mahallesi, Enez
                        Caddesi No 29 Keşan EDİRNE
b) Tarihi ve saati                   : 14.12.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Akaryakıt Satış İzin Belgesi, Bayilik Sözleşmesi, Bayilik Lisansı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Kalite ve Standarda ilişkin belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Keşan Ajans Amirliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Keşan Ajans Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Son Eklenenler

Keşan Devlet Hastanesi'nin resmi açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla yapıldı

* 2018 yılının Eylül ayında hasta kabulüne başlanan Keşan Devlet Hastanesi yeni binasının resmi açılış törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınırlarımızın ötesine de hizmet eden büyüklük ve kapsamda bir tesis." derken, Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise Hz. Mevlana'nın "Kamil odur ki, koya dünyaya eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözlerini hatırlattı.

Keşan Devlet Hastanesi’nin resmi açılış töreni, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirilirken, törende konuşan Şentop, 195 yataklı Keşan Devlet Hastanesi’nin bir kavşak noktasında bulunduğunu ifade ederek, Trakya'nın doğusuna hizmet edeceğini söyledi.

Saat 13.00 sıralarında başlayan açılış törenine; TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. MustafaŞentop, Edirne Valisi EkremCanalp, Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkan Vekili Ercan Ersoylu, bazı belediye başkanları, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri, seçilmişler ve vatandaşlar katıldı.

Kalkan: "400 bini aşan hastamız, muayenelerini şifayla tamamlamış ve taburcu olmuşlardır"

Törenin açış konuşmasını, Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkanyaptı. Keşan Devlet Hastanesi'nin, yeni binasında 26 Eylül 2018’de hasta kabulüne başladığını hatırlatan Kalkan, şimdiye kadar 400 binin üzerindeki kişinin hizmet aldığını ifade ederek, "Hastanemizde yatak sayısı 200’ü bulmaktadır. Merkezi konumu itibariyle sadece Keşan’a değil, bölgedeki ilçelerimizin tümüne de hinterlandında bulunduğu için hizmet vermektedir. 13-14 diyaliz makinesiyle tüm diyaliz hastalarına 3 seans hizmet verebilen tek hastanedir. Biri tam donanımlı, diğerleri de özel donanımlı 5 ameliyathanesi bulunmaktadır. Bu 5 ameliyathanede bugüne kadar ABC grubu özellikli 1468 ameliyat, toplamda 5 bin 800 ameliyat gerçekleşmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde 400 bini aşan hastamız, muayenelerini şifayla tamamlamış ve taburcu olmuşlardır. Hastanemizde bu fiziki ortamında vatandaşlarımızın memnuniyetini ifade etmekteyiz. Kıymetli sağlık camiamızın, üretenlerine teşekkürü bir borç biliyorum. Kalite destek ekibimizin yaptığı bilinçli gebe ve mutlu aile sloganıyla başlayan çalışmalarımızla tüm ebe arkadaşlarımıza normal doğum bilgilendirmeleri, sağlıklı doğum süreci anlatılmakta olup 2018 yılı içerisinde 728 gebemiz burada doğumlarını yapmışlardır. Sayın Valimize de huzurlarınızda kendisi sezaryen oranlarımızı yakından takip ettiği için müjde vermek isterim ki 2019’un Ocak ayı itibariyle bu çalışmalarımızın semeresini vermiş ve sezaryen oranı da %7 olarak kayıtlara geçmiştir. Konuşmamı, Hz. Mevlana'nın 'Kamil odur ki, koya dünyaya eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözleriyle sonlandırmak istiyorum." dedi.

Canalp: "Kendi büyüklüğünün çok daha ötesine taşan, diğer Edirne’nin ilçelerine de hitap eden bir özelliği vardır"

Törenin devamında, Edirne Valisi EkremCanalp söz aldı. Keşan'ın büyük bir ilçe olduğunu, ancak Keşan'ın da sadece kendinden ibaret olmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Canalp, "Kendi büyüklüğünün çok daha ötesine taşan, diğer Edirne’nin ilçelerine de hitap eden bir özelliği vardır. Bu özellik öylesine belirgindir ki aynı zamanda Edirne’nin sınırları ötesine taşan da bir özelliktir. Dolayısıyla biz Keşan’ı düşünürken, Keşan’ı planlarken, Keşan’a yönelik hizmetleri bu şekilde dizayn ederken mutlaka bu özelliği de her zaman için göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bu muhteşem eser de esas itibariyle sadece Keşan’ın büyüklüğüne değil, aynı zamanda Keşan'ın bölgesel olarak da büyüklüğüne uygun bir eser olarak ortaya çıkmıştır. Keşan Devlet Hastanesi 195 yatak kapasitelidir ve bu kapasitede de sadece Keşan’a, Keşanlılara değil, bölgede yer alan bütün ilçelere hizmet veren devasa bir tesistir.” diye konuştu.

"Artık dışarıya hasta gönderen değil, dışarıdan hasta kabul eden ve gelişmiş ülke olarak ülkelerden de hasta kabul eden ülke konumuna geldik"

2019 yılının, Türkiye için turizmde Göbeklitepe yılı olarak ilan edildiğine dikkat çeken EkremCanalp, "Göbeklitepe çok özelliklidir. Dünyada bugüne kadar yeraltında bulunmak suretiyle medeniyetin ilk eserlerinin ortaya çıktığı yer olarak bilinmektedir. Şanlıurfamızda da Göbeklitepe'ye baktığımız zaman şunu görüyoruz ki insanoğlunun her zaman temel arayışı, temel uğraşı şifayı bulmak üzerine. Bugün de bu gerçeklik değişmiyor. Bugün de aynı şekilde insanoğlunun temel uğraşlarından bir tanesi şifa ve şifayı bulma uğraşıdır. 2000'li yıllardan itibariyle devletimiz pek çok alanda yapmış olduğu hizmetleri sağlık alanında daha çok radikal değişiklikle gündeme getirmiştir. Bu program çerçevesinde devasal sağlık yatırımları yapılmıştır. Sağlık ocaklarından, hastaneden ve sağlık personelimize yönelik de devasa yatırımlar sonrasında bugün hepimiz biliyoruz ki, halkımızın sağlık hizmetlerine yönelik olarak da belli bir hoşnutluk düzeyine kavuşmuş bulunuyoruz. Geçmişte Avrupa’ya şifa bulmaya giden hastalarımız vardı. Ama bugün bununla ilgili diyebiliriz ki Edirnemize, üniversitemize, hastanemize, Edirne I. Murat Devlet Hastanesi'ne ve bu muhteşem hastaneye de Avrupa ülkelerinden şifa bulmaya gelen hastalarımız vardır. Artık dışarıya hasta gönderen değil, dışarıdan hasta kabul eden ve gelişmiş ülke olarak ülkelerden de hasta kabul eden ülke konumuna geldik ve bunun gururunu millet olarak yaşıyoruz şükürler olsun." şeklinde konuştu.

Şentop: "Sınırlarımızın ötesine de hizmet eden büyüklük ve kapsamda bir tesis"

Törende son konuşmayı, TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ MilletvekiliProf. Dr. Mustafa Şentopyaptı.195 yataklı Keşan Devlet Hastanesi’nin sadece Keşan'a değil, kavşak noktasında bulunması nedeniyle Trakya'nın doğusuna hizmet edeceğini ifade edenŞentop, “Bununla da yetinmiyor, sınırlarımızın ötesine de hizmet eden büyüklük ve kapsamdabir tesis. Sağlık alanında değerli çok önemli mesafeler alındı. Yaklaşık 20 sene öncesine kadar Türkiye'de sağlık hizmeti en sıkıntılı hizmetlerden birisiydi. İnsanlarımız hastalanmamak için her zaman dua ederlerdi. Bir korku,kabus halindeydi hastalanmak. Bir kere hastanelerdeki fiziki imkânlar çok yetersizdi. Çok insan,mekânların temizliğinden, hijyenik olmamasından şikâyetçiydi. Hastanelerimizin;ekipman, alet, edevat bakımından çok büyük eksiklikleri vardı. Doktorlara ulaşmak çok ciddi bir problemdi. Doktora ulaştıktan sonra muayene olabilmek mümkün değildi. Çünkü doktorların baktığı hasta sayısı muazzam bir sayıda olmaktaydı. Reçete aldığınızda ilaçları temin etmekte çok ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Ayrıca sosyal güvenlikle ilgili önemli problemler vardı. Farklı sosyal güvenlik kurumları vardı. Bazı vatandaşlarımız Emekli Sandığı'na, bazı vatandaşlarımız SSK'ya, bazı vatandaşlarımız Bağ-Kur’a tabiydi. Dolayısıyla her birinin sağlık hizmetinde farklılıklar vardı. Bazen vatandaşlarımız önemli rahatsızlıkları için yurtdışına gitmek için referanslar ararlardı. Bugün hamdolsun çok büyük hayal edilemeyecek bir noktadayız sağlıkla ilgili.Türkiye büyüdükçe, imkânlar arttıkça, bu imkânları vatandaşın hizmetine sunmak bakımından elimiz daha fazla güçleniyor, daha iyi hizmet sunma imkânımız oluyor. Sunduğumuz bu imkanlar ile sağlık turizminde Türkiye ön planda yer alacak. Yurtdışından Türkiye çok daha farklı, çok daha büyük görünüyor. Bazen Türkiye’nin günlük meseleleri tartışmaları içerisinde nereden nereye geldiğimizi tam olarak fark edemiyoruz.”şeklinde konuştu.

"Gözü dönmüş manyak bir teröristin bir katilin gerçekleştirdiği bir eylem değil"

Sözlerinin bu bölümünde, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına da değinen Şentop, "Müslüman kardeşlerimizin üzerine gözü dönmüş cani, katil, ırkçı, dinci bir katil saldırdı ve 50 Müslüman kardeşimizi katletti. Onları bir araya getiren ortak özellik sadece Müslüman olmalarıdır. Bu bir münferit bir hadise. Gözü dönmüş manyak bir teröristin bir katilin gerçekleştirdiği bir eylem değil." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın, TBMM Başkanlığı'na aday gösterme konusundaki takdirinin, şahsıma değil, Tekirdağ'a, tüm Trakya'ya ve Rumeli'ne gösterilen bir teveccüh olduğunu düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini TBMM Başkanlığı'na aday gösterme konusundaki takdirinin, kendisine değil, Tekirdağ'a, tüm Trakya'ya, Rumeli'ne gösterilen bir teveccüh olduğunun da altını çizen MustafaŞentop, sözlerini şöyle tamamladı; "İnşallah Cumhurbaşkanımıza karşı, sizlere karşı, millete karşı mahcup olmayız. Dualarınızı desteklerinizi bu anlamda bekliyorum. Cumhurbaşkanımızın bu teveccühü Tekirdağ’ın teveccühüne karşılık idi. 24 Haziran’da Tekirdağ bir teveccühte bulundu. Bunun karşılığında böyle bir teveccüh oldu. Bunun karşılığında teveccüh gösterme sırası Tekirdağ'da. Böyle bir teveccüh olduğu takdirde inşallah daha büyük teveccühlerde bölgemize, Trakya'ya gelecek. Bugüne kadar elimizden gelen bütün gayretle Trakyamızın meselelerinde arkadaşlarımızın yanında olduk. Hep beraber çalıştık, bundan sonra imkânlarımız artmış oluyor. Bu imkânlarla yine Keşan'ın, Tekirdağ'ın, Edirne'nin, Kırklareli'nin hizmetinde olacağız. Cenabı-ı Allah'tanbu güzel tesisin hayırlı olmasını diliyorum."

Hastaları ziyaret etti

Yapılan bu konuşmaların ardından, TBMM Başkanı MustafaŞentopile beraberindeki protokol üyeleri, Keşan Devlet Hastanesi’nin yeni binasının açılış kurdelesini kesti.Şentop ve beraberindekiler,daha sonra hastanedeki bazı hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. MustafaŞentop, ziyaretlerin ardından, hastane personeliyle toplu fotoğraf çektirerek Keşan Devlet Hastanesi’nden ayrıldı.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

TBMM Başkanı Şentop, Trakya Bölgesi'ndeki en önemli 2 eksik noktaya dikkat çekti: "Organize olmak ve iş takibi konularında sıkıntı yaşıyoruz"

Keşan ile İpsala oda ve borsaların organizasyonunda dün gerçekleştirilen Hamzadere Bölgesi Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı'nda konuşan TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Trakya Bölgesi'ndeki potansiyele dikkat çekerken, bölge olarak organize olmak ve iş takibi konularında sıkıntı yaşandığını söyledi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan toplantıya; TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), Keşan TB (Ticaret Borsası) ve İpsala TB (Ticaret Borsası) Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa üyeleri, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri katıldı.

Şapçı: "Bölgemizde planlı tarım uygulamaları veya yeni çiftçi ürün teşviki sistemine geçilmesi gerekmektedir"

Toplantı, oda ve borsaların başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası ile ilgili hazırlanan tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından söz alan Keşan TSO Yönetim Kurlu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan ve İpsala oda borsaları işbirliğiyle düzenledikleri toplantıya katılan herkese "Hoş geldiniz" diyerek, gündemlerinin, her zaman olduğu gibi bu toplantıda da Keşan, İpsala, Enez ve Saros Körfezi'ni kapsayan Hamzadere Bölgesi olduğunu kaydetti. Dünya ekseninde bölgenin ve ülkenin, genel anlamda ise ekonomi ve bu kapsamda tarım, ticaret ve turizmde bölge olarak ne tür desteklere ihtiyaç olunduğu konusunda bilgi paylaşımı bulunacaklarının altını çizen Şapçı, "Hepinizin bildiği üzere, Hamzadere Sulama Projesi %90 civarında tamamlandı. Fakat bu yıl tamamlanması ve bütçede yer bulamadığı için şuanda bekleme konumunda. Biz, bölge oda-borsaları olarak, Hamzadere Barajı ve sulama kanallarının bölgemiz adına tarımda çağ atlamak ve Gıda İhtisas OSB’ye hammadde sağlamak için olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. Hamzadere Projesi’nin tamamlanması ile bölgemizde tarım çeşitliliğinin artarak çiftçilerimize daha yüksek ciro-gelir ve daha az riskli ürünler sağlayacağına inanıyoruz. Tabi bunun için detaylı çalışmalar yapıp, bölgemizde planlı tarım uygulamaları veya yeni çiftçi ürün teşviki sistemine geçilmesi gerekmektedir. Trakya’da en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip bölge olarak, Hamzadere Sulama Projesi’nin tamamlanması ile coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını daha da arttırarak markalaşma süreçlerini başlatmamız gerekmektedir. Ayrıca; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 21 ocak 2019 tarihinde yapılan '10. Türkiye Ekonomi Şurası' sırasında çalışmalarının başlatılacağını belirttiği, İhtisas OSB’ler için en üst seviye olan 6. seviye Teşvik Bölgesi Uygulaması’nın bir an önce hayata geçirilip, bölgemizde kurulacak olan Gıda İhtisas OSB’nin de bu kapsama alınması nihai önem arz etmektedir." dedi.

"Saros Körfezi’nde daha profesyonel bir turizm gelişimi sağlanması gerekmektedir"

Bölgenin, sadece tarım ve ticarette değil, turizm anlamında da büyük bir potansiyele sahip olduğunu da vurgulayan İsmail Şapçı, "Bu kapsamda, kalifiye yatırımcılarımızı bölgeye çekmek için bir an önce 1/25 binlik master planlarının tamamlanıp turizm teşvikli bölge ilanı gerçekleştirilmesi ve Saros Körfezi’nde daha profesyonel bir turizm gelişimi sağlanması gerekmektedir. İnanıyoruz ki; Saros Sahilleri, bölgede olduğu gibi Türkiye turizminde de önemli bir paya sahip olacak. Enez, Keşan karayolunun tamamlanma çalışmalarının yine turizm kapsamında ele alınması gereken önemli konular olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Yine bir diğer önemli konu; bölge nüfusumuz sürekli artış halinde, bu nedenle gençlerimiz daha kapsamlı yüksekokul ve üniversite eğitimine ihtiyaç duyuyorlar. Bölgede şehir dışından gelen öğrenci sayısının artması da bölge ekonomisine bacasız sanayi etkisi yapmaktadır. Ekonomiye bu denli katkısı olan üniversitelerimizin, bölüm ve öğrenci sayısını arttıracak çalışmaların yapılması düşük bütçeler ile büyük katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, Keşan’ın bölgede merkez konumunda olması dolayısıyla ağır ceza merkezi ve buna bağlı ceza evinin kurulması, yine bölge ekonomimize yadsınamaz getiri sağlarken, ayrıca bizden bir hayli uzak olan ağır ceza merkezlerine ulaşılması konusunda da yol ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. İlaveten, bölgemizin Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa’ya yakınlığı ve her geçen gün artacak sanayisi dolayısıyla ihracatımız bölgenin çok üstünde gerçekleşecektir. Bu nedenle; bölgemize yakın olan İpsala Gümrük Kapısı’na veya Keşan’a iç gümrükleme alanı sağlanması halinde, ülke ekonomimize döviz getirerek ekonomimize büyük katkıda bulunacağız. Son olarak; Maliye Bakanlığı önderliğinde, aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, beraberliğiyle 'Burası Türkiye, Burada İş Var' istihdam 2019 seferberliği başlatılmış bulunmaktadır. İşverenlere istihdam ile ilgili 8 ana başlıkta toplanan teşvikler sağlanmaktadır. Bölgemizde bu teşviklerin uygulanması kolay ve makul olacağı için buradan bütün işverenlerimizi bu teşviklerden yararlanmaya davet ediyorum. İşletme maliyetlerimizi düşürmek için her türlü destek ve teşviklerden yararlanmamız, ekonomi anlamında zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde bizlere nefes olacaktır." diye konuştu.

Kaymaz: "Bölge sorunlarının çözümünde yanımızda olacağınıza olan inancım tamdır"

Şapçı'nın ardından, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz Söz aldı. Mustafa Şentop'un, Türkiye'nin önemli görevlerinden olan TBMM Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı, bölge insanı olarak gurur duyduklarını ifade eden Kaymaz, "Ayrıca bu görev süresi içerisinde Rabbim sizlerle birlikte olsun. İnşallah güzel ilerle anılırsınız. Bölge sorunlarının çözümünde yanımızda olacağınıza olan inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Girgin: "Suyumuz var, noksan olan üretim kanallarımızın köylerde buluşması lazım"

Daha sonra söz alan İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, dünyada en çok konuşulanların, su, gıda ve enerji olduğunun altını çizerek, "Gelecekte de böyle olacaktır. Katar örneği bize gıdanın önemini gösterdi. Enerjiyi elinde bulunduran devletler, devletlere hükmedecek, gıdayı elinde bulunduran ülkelerde insana hükmedecek. O yüzden gıdanın önemini kavramamız, Katar örneğine iyi bakmamız gerekiyor. Hamzadere Bölgesi diye adlandırdığımız, Keşan, İpsala ve Enez Bölgesi'ni sulayacak olan 350 bin dönüme cansuyu katacak olan Hamzadere Barajı, bizim en büyük önceliğimiz. İpsala, Keşan ve Enez'i kalkındıracak olan Hamzadere Barajı, sulama üretim kanallarının köylerde buluşmasıyla sertifikalı tohumculuğun bölgemizde geliştirilmesi, organik tarımın yaygınlaştırılması, yılda 2 ürün alınması, sebze ve meyveciliğin desteklenmesinin yanı sıra, seracılığın da geliştirilecek olması, ürün çeşitliliği ile katkı sağlayacak olması bölgemizin ekonomik katma değerini yükseltecektir. Bundan dolayı 2019 yılı için Hamzadere Barajı sulama faaliyetlerini yapabilmesi için mutlaka ödenek ayrılmalıdır. Bu bizim birinci görevimiz olmalıdır. Suyumuz var, noksan olan üretim kanallarımızın köylerde buluşması lazım. İstanbul'a 2 saat mesafedeyiz ve buradan bütün bölgeyi besleyecek bir potansiyelimiz var. Zenginlik orada duruyor ve bizlere bakıyor. Ne olur buraya bir ödenek çıkaralım. Ben sözlerimi, 'İnadına üretim, yine üretim, mutlaka üretim' diyerek, Atatürk'ün 'millete efendilik yoktur ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.' sözleriyle noktalıyorum." dedi.

Canalp: "Çanakkale üzerindeki bu köprü, sadece bir köprüden ibaret değildir"

Toplantı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in söz almasıyla devam etti. Keşanlılar, Enezliler ve İpsalalıların, kendilerini coğrafi bir bölgeyle tanımlama geleneğine sahip olduğunu belirten Canalp, "Aynı zamanda hepimiz Edirneli ve Trakyalıyız. Trakyalı olmanın da bir özelliğini de Sayın Meclis Başkanımızın seçiminde hepimiz beraber yaşadık. Tekirdağlılar, Sayın Başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildiği zaman, Tekirdağ Milletvekili olmalarından dolayı bir heyecanı ve bir gururu yaşadılar. Ama aynı heyecanı ve aynı gururu bütün Edirneliler de yaşadı. Bu bölge, tarihsel olarak kendisini tarımla ve turizm ile özdeşleşmiş olan bir bölgedir. Gerçekten de tarımın bu bölge için hayati bir değere sahip olduğunu, bizden önce konuşma yapan çok saygıdeğer hatiplerde ifade ettiler. Turizm de aynı şekilde Saros Bölgesi'nden dolayı bu bölge için son derece kıymetli ve değerlidir. Ama bunların çok daha ötesinde yeni açılımlara da ihtiyacımız olduğu bir vakıadır.Bu çerçeve içerisinde de Keşan için ve bu bölge için kaçınılmaz olarak sanayinin de bu bölgelerde yoğun şekilde yer alması gerekmektedir. Bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın da gereği gibi karşılanabilmesi amacıyla Keşan'da kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Keşanımızın da bu bölgemizin de hem tarımının, hem de sanayisinin gelişmesi açısından son derece kritik bir rol oynayacaktır. Çünkü, tarımsal üretim, çok derin, çok değerli ve stratejiktir. Tarımsal ürünleri hammadde olarak ürettiğimiz zaman, mutlaka belli bir katma değer ile satabiliyoruz. Fakat biz bunları yarı mamül ya da tam muamele getirirsek, elde etmiş olduğumuz katma değer de bu kadar artıyor. Dolayısıyla da tarım ürünlerinin üretiminden elde etmiş olduğumuz avantajı katma değere dönüştürmek suretiyle, diğer illerde elde edilmiş olan avantajları, Edirnemize kazandırmak durumundayız. Bu sadece tarımın gelişmesini değil, aynı zamanda Keşan'da sanayinin gelişmesinin de önünü açacaktır. Katma değerin Keşan'da bulunması buranın ekonomisine dinamizm kazandıracaktır. Keşan için yeni fırsatlar da kapıdadır. Bu fırsatlarda esas itibariyle, Çanakkale Boğazı üzerinde inşa edilecek olan yeni köprünün tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Çanakkale üzerindeki bu köprü, sadece bir köprüden ibaret değildir. Ulaştırma Bakanlığı'nın stratejik planlama ve stratejik bakış açısına göre İstanbul üzerindeki aksı, bir şekilde daha geriye kaydırma planı vardır. Dolayısıyla şu anda yeni bir ulaşım aksı, yeni bir ulaşım ekseni ortaya çıkıyor. Bu ulaşım ekseni de Keşan, İpsala, Enez ve Uzunköprü'ye yepyeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Fırsatlarla beraber inşallah bu bölgedeki ekonomizm, dinamizm çok daha belirgin hale gelecektir. İnşallah bölgemizi iyi bir gelecek bekliyor olacaktır." diye konuştu.

Şentop: "Bundan sonra, sahip olduğumuz imkanlar dahilinde, daha fazla işler yapacağız"

Toplantıda son konuşmayı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Bu toplantının, bir başlangıç toplantısı olması temennisinde bulunan Şentop, Trakya Bölgesi'nde projelerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ olarak baktığımızda Türkiye'nin sanayi imkanlarının büyük bir kısmı bu bölgelerde. Özellikle Tekirdağ'ın ekonomiye katkısı bakımından bir hesaplama yaptığımızda, Türkiye genelinde 5. sıralarda olduğunu görüyoruz. Tekirdağ'ın ihracatı ise 1.5 milyar dolar. Bu oran daha çok olması lazım. Yapılan iş burada ancak resmi kayıtlar İstanbul'da gözüküyor. Dolayısıyla buralara yatırım yapalım. Potansiyelimiz var. Turizm ve ziraat tarım alanında; sanayi, ulaştırma çok önemli. Bölgede çok iyi girişimciler, vatanını, toprağını seven insanlarımız var. Organize olmak ve iş takibi ile talep konusunda sıkıntımız var. Bundan sonra, sahip olduğumuz imkanlar dahilinde, daha fazla işler yapacağız. Sizlerin öncülüğünde, sizlerin takibiyle ben her zaman elimden gelen gayreti göstereceğim. Cumhurbaşkanımız, Tekirdağ mitinginde de; 'TBMM Başkanı aramızda. Bundan sonra O'nun koordinasyonunda Trakya'ya, Tekirdağ'a daha fazla hizmet getireceğiz' dedi. Biz bu sözün arkasında sonuna kadar duracağız. Hamzadere'yi takip edeceğiz ve arkasında duracağız. Beraber netice almaya çalışacağız." diye konuştu.

"Trakya'nın diğer ilçelerinden en önemli farkı kinoa yetiştiricileridir"

Sözlerinin son bölümünde, "Kinoa" üretimine dikkat çeken Mustafa Şentop, sözlerini şöyle tamamladı; "Trakya'nın diğer ilçelerinden en önemli farkı kinoa yetiştiricileridir. Kinoa, Avrupa'da çok tutulan bir tahıl. Besleyici değeri, protein değeri çok yüksek. Bu naturel, glutensiz bir tahıl. Diğer tahıllardan farklı olarak, anne sütüne eşdeğer protein içeren bir tahıl. Fiyatı da oldukça yüksek. Buğday kadar da verim veriyor. Bununla ilgili Avrupa'nın talebi; Güney Amerika'dan karşılanıyor. Bu ürünü, Latin Amerika'dan Avrupa pazarına sunmak, 90 günlük bir süreç imiş. Gemilere yüklendiği için nem sıkıntısı var. Bunun için ilaçlama yapmıyorlar, koruyucu bazı maddeler koyuyorlar. Geldikten sonra bunları bir daha temizliyorsunuz. Bu maddelerden arındırmak gerekiyor. Herhangi bir Avrupa ülkesinden buraya gelse, 2 günde buraya indirebiliriz. Avrupa'ya yakınlık bu anlamda çok önemli imkan sunuyor. Tüm bu imkanları değerlendirmek gerekiyor. Bu tarihi bir milat olarak kabul edelim." Yapılan konuşmaları ardından, Şentop'a, Keşan ve İpsala oda-borsa başkanları tarafından, günün anlam ve önemini belirten plaket ile "İpsala Pirinci" hediye edildi. MustafaŞentop, yenilen yemeğin ve toplantıya katılanlar ile fotoğraf çekilmesinin ardından Keşan'dan ayrıldı.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

“Edirne’de hedefimiz, 16-0 yapmaktır”

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu yaptığı açıklamada; yerel seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Millet İttifakı olarak, Edirne’de hedefimiz; 16-0 yapmaktır.” dedi.

“İktidarın uyguladığı ekonomik politikalar iflas etti”

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını hatırlatarak, sözlerine başlayan Gaytancıoğlu şunları söyledi: “Bizler, sahadayız ve insanlarda sürekli seçim atmosferinde bulunmanın bezginliği olması nedeniyle, iktidarın işinin bu defa zor olduğunu görmekteyiz. İktidarın uyguladığı ekonomik politikaların iflas ettiğini gözlemliyoruz. Yerel seçimler olmasına rağmen halkımızda, genel seçim havası varmışçasına bu iktidardan kurtulma belirtileri var. Bizlerde bunu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Çünkü iktidarın verebileceği vaatlerin sonuna gelindi. İktidar, Türkiye’yi iyi yönetemiyor ve dış politikada, ekonomide ciddi hatalar yaptığını görmekteyiz. Kimsenin güvencesi kalmadı. Herkes seçim sonrası ekonominin daha da, bozulacağını dile getiriyor. İktidar artık, yolucudur. Ama Türkiye’nin sürekli seçim atmosferinde olmasını istemiyoruz. Yeter ki, demokrasi olsun.”

“Edirne’yi 16-0 alacağız”

Okan Gaytancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP ve İYİ Parti’nin birlikte seçime girdiği her yerde başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bizler her zaman olduğu gibi seçimlere hazırız. Bu seçimlerde, tüm evlere girmeye çalışıyoruz. Edirne’nin her yerini geziyoruz ve dokunuyoruz. CHP’nin politikalarını ve ittifakı neden yaptığımızı anlatıyoruz. Millet İttifakı’nın ülkeye neler getireceğini ve hukuk sistemini nasıl inşa edeceğini, cumhuriyetin temel değerlerini nasıl koruyacağımızı anlatıyoruz. Halkımızdan büyük bir karşılık görüyoruz. Edirne’yi 16-0 alacağız gibi gözüküyor. AKP’nin başarılı olacağını düşünmüyorum.”

“İşsizlik oranları yükseldi”

Gaytancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “AKP’nin politikaları bitmiş durumda. Ülkeyi büyük bir kaosa sürüklediler. İnsanların gelir dağılımındaki bozukluk gün geçtikçe arttı. İşsizlik oranları yükseldi. Kısa vadeli çözümlerle bir şeyler üretmeye çalıştılar. Ülkemize fabrika ve üretim lazım. Bu defa farklı bir atmosfer var.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Keşan KHGB 2018 yılı kesinleşen bütçesinde 174 bin 996.68 TL artı fark oluştu

Keşan KHGB'nin olağan genel kurul toplantısı, dün gerçekleştirilirken, encümen üyeleri seçiminin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler nedeniyle, Nisan ayında alınacak olağanüstü genel kurul kararı ile yapılacağı bildirildi.

Saat 10.00 sıralarında, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Derviş Günday Eğitim Salonu'nda, Keşan Kaymakamı ve Birlik Başkanı Nuri Özder başkanlığında başlayan toplantıya; İl Genel Meclisi üyeleri, bazı daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Yapılan yoklamanın ardından, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Toplantıda; Divan Heyeti; Şükrüköy Muhtarı Recep Kılıç ve Karacaali köyü Muhtarı Taner Tezgören’den oluştu.

Özder: "Birlikte çalıştığımız İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlarımıza teşekkür ederim"

Birlik Başkanı Nuri Özder, yaptığı açış konuşmasında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde, Keşan KHGB'nde çalıştığı tüm İl Genel Meclisi üyelerine ve muhtarlara teşekkür ederek, "Bana hep yardımcı ve destek oldular. Seçimlerin ardından, seçilecekler ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.  

174 bin 996.68 TL artı fark oluştu

Toplantı; kesinleşen 2018 bütçesi hakkında Birlik Müdürü Bülent Sorut'un sunum yapmasıyla devam etti. Buna göre; 7 milyon 854 bin TL olan tahmini 2018 yılı gelir bütçesi, 5 milyon 938 bin 272.08 TL olarak gerçekleştiği, yine 7 milyon 854 bin TL olan tahmini 2018 yılı gider bütçesi 5 milyon 763 bin 275.40 TL olarak gerçekleştiği bildirildi. Buna göre; kesinleşen gelir-gider bütçesi arasında 174 bin 996.68 TL artı fark oluştu.

Seçim Nisan ayında yapılacak

Toplantıda, Keşan KHGB encümen üyeleri seçimine geçildiğinde, 31 Mart 2019 seçimlerini hatırlatan Kaymakam Özder, bu seçimin, Nisan ayında yapılacak olağanüstü genel kurulda yapılmasını oyladı. Seçim maddesi, oy birliği ile Nisan ayına bırakıldı.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan İl Genel Meclisi'nin AK Parti'li Üyesi Adnan Vural, 5 yıllık görev süresi boyunca birlikte çalıştığı muhtarlara teşekkür ederek, "Seçilecek olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Benden yana hakkım helal olsun. Sizler de helal edin." dedi. Köy muhtarları da haklarını helal ederek, Vural'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İl Genel Meclisi'nin CHP'li Üyesi Mehmet Ali Yetim de, 5 yıllık görev süresi içerisinde çalıştığı herkese teşekkür etti. Lalacık Köyü Muhtarı Mesut Pişkin ise içme suyu anlamında kullandıkları yolun yapımı için talebini yineledi. Daha sonra söz alan Maltepe Köyü Muhtarı Arif Kuşkonmaz, Hacıköy Su Birliği'ndeki 1500 metrelik borunun, yeni dönemde değişmesi temennisini iletti. Küçükdoğanca Köyü Muhtarı Ercan Yirik, uzun süredir su sorunu yaşadıklarını ve bu sorunun biran önce giderilmesini istedi. Yayla Köyü Muhtarı ve Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Onur da, tüm muhtarlara seçimlerde başarı dileklerini iletti. Çobançeşme Köyü Muhtarı Soner Koşan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e de aktarılan şantiye yolunda bir gelişme yaşanmadığını ve çiftçilik zamanının yaklaştığını söyledi. Toplantının son bölümünde, muhtarlık seçimlerinde, oy kullanılması konusunda bir bilgilendirme toplantısı yapılması talep edildi.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

 

“İşsizlik oranları, 1 Nisan’dan sonra artacak..!!”

EMEP (Emek Partisi) Keşan İlçe Başkanı Erdal Aydemir yaptığı açıklamada; Türkiye’de işsizlik rakamlarının her geçen gün arttığını belirterek, bu oranların 1 Nisan’dan sonra daha da artacağını söyledi.

“İşsizlik oranları, 7 milyonu aştı”

Türkiye’de işsizlik oranlarının her geçen gün arttığını belirten Aydemir, “Türkiye’de resmi rakamlara göre; işsizlik sayısı 4 milyon 302 bin kişiye ulaştı. Ama geçici ya da mevsimlik işçilerle birlikte, bu rakamın 7 milyonu aştığını görmekteyiz. Yaşanan işsizlik rakamlarına bakıldığında, uygulanan geçici politikaların hiçbir işe yaramadı. İşsizlik oranlarının, 1 Nisan’dan sonra daha da artacağı öngörülmektedir.” dedi.

“Üretim desteklenmiyor”

Erdal Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye, üretim ekonomisinden vazgeçip; ithalata dayalı bir ekonomik modelin seçilmesiyle birlikte işsizlik oranlarında da, artışlar yaşandı. Tüm fabrikalar kapatıldı ve üretim desteklenmiyor. Özellikle, tarımın desteklenmemesinden kaynaklı tarımsal alanda faaliyet gösteren kişilerin işsizlikle yüz yüze kaldığını görmekteyiz. Bu durum, işsizliğin her geçen gün artacağını göstermektedir. İktidar, işsizliğin arttığı bu süreçte, emekçiden yana değil; sermaye kesiminin çıkarları doğrultusunda politika izlemektedir. AKP’nin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar devam ettiği sürece, dışa bağımlılık ve işsizlik sorununa çare bulma olağanı yoktur. Bu dönem, işten atılmaların yasaklanması, ücretlerin artırılması ve istihdamı artırabilmek için çalışma sürelerinin kısaltılmasına gidilmediği sürece, yaşanan soruna engel olunamayacağı açıkça görülüyor.”

(Haber: Deniz ÇİL)

 

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar