Son Dakika
AK Parti İl Başkanlığı’ndan istifa eden Akmeşe’nin yerine Keşanlı Belgin İba getirildi -Motor ustası, iş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiZakir Tercan, İlçe Başkanı Ümmet Yavaş’a, yetki belgesini teslim etti“Etkinlik, tüm Keşan’a yayılmalı”Gergin: “Keşanspor’un olduğu her yerde kalitenin olmasını istiyoruz”“Ülkemizde, gelir dağılımı dengesizliği var”Kantar: “Yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları karşılanıyor”Erikli Kooperatifi’nin taşınmazları resmen Keşan Belediyesi’nin oldu Göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada, 8 kişi yaralandı -Keşan TSO, üyelerine eğitim verildi

Kategori : Resmi İlan

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (İşyeri kiralama ihalesi

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NU İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ KİRALAMA SÜRESİ M2 KULLANIM ŞEKLİ GECİCİ TEMİNAT AYLIK/YILLK MUHAMMEN BEDELİ
1 Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2 H/7 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE
3 YIL
 
15,75m2 İŞYERİ 216,00TL 350,00TL
 AYLIK
2 Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2-J/32 Kat:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE
3 YIL
15,45m2 İŞYERİ 324,00TL 300,00TL
 AYLIK
3 Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:30-2/14 K:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE
3 YIL
15,51m2 İŞYERİ 108,00TL 100,00TL
 AYLIK
4 Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:32/A-69 Kat:3 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi KEŞAN
3 YIL
25.45m2 İŞYERİ 378,00TL 350,00
AYLIK
5 Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Sokak No:1/1 Adresinde bulunan eski muhtarlık binası Keşan/EDİRNE
3 YIL
18,00m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
 AYLIK
6 Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/13 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE
3 YIL
  TÜP DEPOSU 202,50TL 2.250,00TL
YILLIK
7 Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/10 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE
3 YIL
  TÜP DEPOSU 202,50TL 2.250,00TL
YILLIK
8 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:6 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 432,00TL 400,00TL
 AYLIK
9  İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:12 Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 432,00TL 400,00TL
 AYLIK
10 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:20 Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 432,00TL 400,00TL
 AYLIK
11 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok Z-6 Kapısı ve Soğutma sistemi olmayan  ( 12m2)buzhane Keşan/EDİRNE

3 YIL
12m2 BUZHANE 286,20TL 265,00TL
 AYLIK
12 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:13 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
 AYLIK
13 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:16 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
AYLIK
14 İzzetiye Mahallesi 1034 Parsel 3.000m2 Tarla Keşan/EDİRNE
3 YIL
3000m2 TARLA 54,00TL 600,00TL
 YILLIK
15 İspat Cami Mahallesi Barış Sokak No:6 adresinde bulunan Park ve İçerisindeki 2 adet işyeri Keşan EDİRNE
3 YIL
1.100m2 PARK VE İŞYERİ   540,00TL 500,00TL
 AYLIK
16 Mecidiye Köyü 130 Ada 7 Parselde bulunan Tarla
3 YIL
20.400,46m2 TARLA 360,00TL 4.000,00TL
YILLIK
17 Aşağı Zaferiye Mah. Prof Dr. Muammer Aksoy Cad. No:76 Berkin ELVAN Parkı Keşan
3 YIL
 
1.000m2 PARK 864,00TL 800,00TL
AYLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralama  ihaleye çıkarılacaktır.
2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     
3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                                   

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

.      Yaş Sebze Meyve Halinde bulunan İş yerleri için kiralama ihalesine girecek olan firmaların ve kişilerin 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yaş sebze ve meyve ticareti yapması zorunludur. Buzhaneler için ise Vergi Kayıtlarının olması gerekmektedir. İhale kesinleştikten sonra 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe istinaden sözleşme yapmak için ilgili evraklar Hal Yönetim Birimi tarafından istenecektir.
4-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
5- İhaleye katılacak istekliler ihale geçici teminat ve güvence bedelini 28 Kasım 2019 tarihi saat:15.00’a kadar yatırmak zorundadır. Bu saatten sonra yatırılan teminat ve güvence bedelleri dikkate alınmaz ve ihaleye katılamazlar.
6- 2886 Sayılı Devlet İhale Komisyonu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
7- Kiralama İhalesi 28 Kasım 2019  günleri  saat 15.00’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İLAN OLUNUR

(14 Kasım 2019) KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

S.NU

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2 H/7 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

15,75m2

İŞYERİ

216,00TL

350,00TL

 AYLIK

2

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2-J/32 Kat:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

15,45m2

İŞYERİ

324,00TL

300,00TL

 AYLIK

3

Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:30-2/14 K:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

15,51m2

İŞYERİ

108,00TL

100,00TL

 AYLIK

4

Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:32/A-69 Kat:3 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi KEŞAN

 

3 YIL

25.45m2

İŞYERİ

378,00TL

350,00

AYLIK

5

Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Sokak No:1/1 Adresinde bulunan eski muhtarlık binası Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

18,00m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

6

Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/13 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

TÜP DEPOSU

202,50TL

2.250,00TL

YILLIK

7

Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/10 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

TÜP DEPOSU

202,50TL

2.250,00TL

YILLIK

8

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:6 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

432,00TL

400,00TL

 AYLIK

9

 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:12 Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

432,00TL

400,00TL

 AYLIK

10

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:20 Keşan/EDİRNE

 

 

 

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

432,00TL

400,00TL

 AYLIK

11

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok Z-6 Kapısı ve Soğutma sistemi olmayan  ( 12m2) buzhane Keşan/EDİRNE

 

 

3 YIL

12m2

BUZHANE

286,20TL

265,00TL

 AYLIK

12

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:13 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

13

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:16 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

AYLIK

14

İzzetiye Mahallesi 1034 Parsel 3.000m2 Tarla Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

3000m2

TARLA

54,00TL

600,00TL

 YILLIK

15

İspat Cami Mahallesi Barış Sokak No:6 adresinde bulunan Park ve İçerisindeki 2 adet işyeri Keşan EDİRNE

 

3 YIL

1.100m2

PARK VE İŞYERİ  

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

16

Mecidiye Köyü 130 Ada 7 Parselde bulunan Tarla

 

3 YIL

20.400,46m2

TARLA

360,00TL

4.000,00TL

YILLIK

17

Aşağı Zaferiye Mah. Prof Dr. Muammer Aksoy Cad. No:76 Berkin ELVAN Parkı Keşan

 

3 YIL

 

1.000m2

PARK

864,00TL

800,00TL

AYLIK

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralama  ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;        

Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi.

Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

.           Yaş Sebze Meyve Halinde bulunan İş yerleri için kiralama ihalesine girecek olan firmaların ve kişilerin 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yaş sebze ve meyve ticareti yapması zorunludur. Buzhaneler için ise Vergi Kayıtlarının olması gerekmektedir. İhale kesinleştikten sonra 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe istinaden sözleşme yapmak için ilgili evraklar Hal Yönetim Birimi tarafından istenecektir.

4-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

5- İhaleye katılacak istekliler ihale geçici teminat ve güvence bedelini 28 Kasım 2019 tarihi saat:15.00’a kadar yatırmak zorundadır. Bu saatten sonra yatırılan teminat ve güvence bedelleri dikkate alınmaz ve ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Devlet İhale Komisyonu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.

7- Kiralama İhalesi 28 Kasım 2019  günleri  saat 15.00’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.   İLAN OLUNUR

 

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/3081 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

                                                                                                  T.C.
                                                                                               KEŞAN
                                                                                           İCRA DAİRESİ
                                                                                         2019/3081 ESAS
                                                                        TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 420 Ada, 22 Parsel, YENİMUHACİR/İSTİKLAL Mahalle/Köy, Dokuzyalak Mevkii, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla vasfında taşınmazın tam hissesi.
Halihazır Durumu: Taşınmaz kapama ceviz bahçesi özelliğinde etrafı tel örgü ile çevrili, içerisinde 150 adet şebin-birecik yerli cins ortalama 20 yaşında ceviz ağacı bulunmakta, Taşınmaz içerisinde ayrıca 1000 m2 lik yarı açık üstü kapalı küçükbaş hayvan bakım barınağı ve buna bağlı olarak bekçi - bakıcı malzeme odası şeklinde yapı mevcuttur.
Yüzölçümü : 12.910,91 m2Kıymeti : 516.404,40 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Haciz- İpotek
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 13/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞ TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3081 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2017/438 Esas İLAN

                                                                                                       T.C.
                                                                                                    KEŞAN
                                                                              2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                                                                                          Sayı :2017/438 Esas
                                                                                                      İLAN

Davacı TAHİR ALTIN tarafından; dava konusu Edirne ili, Keşan İlçesi, Bahçeköy hudutlarında kain kuzeyinde 108 ada 3 parsel, doğusu 109 ada 4 parsel, batısı 108 ada ve 8 parsel ile çevrili 7.530,29 m2 miktarlı tapulama dışı boşluk niteliğinde tarım arazisinin TMK 713/1 Madde gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Keşan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/438 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince, İlan olunur.

  TMMOB MİMARLAR ODASI İstanbul Büyükkent Şubesi Keşan Temsilciliği         

                                 

  TMMOB MİMARLAR ODASI

İstanbul Büyükkent Şubesi Keşan Temsilciliği                                                                                    

 Temsilciliğimizin seçimli toplantısı aşağıdaki gündemle 16 kasım 2019 tarihinde saat:14.00 de salt çoğunlukla yapılacaktır.İlk seçim toplantısında çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte 23 Kasım 2019 tarihinde yine aynı gündemle yapılacaktır.                .
1-Açılış
2-Başkanlık Divan Seçimi
3-Saygı Duruşu
4-Açılış Konuşmaları
5-Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesine (5 Asil-5 Yedek)
6-Dilek Ve Temenniler
7-Kapanış
Seçimli toplantı yeri,tarihi ve saati:
 Üye Salt Çoğunluğu ile:
Yuk. Zaf. Mah. Paşayiğit Cd.no32/A 103 K:4       16.11.2019 saat:14.00-17.00
 Üye Salt Çoğunluğu Aranmaksızın         
Yuk. Zaf. Mah. Paşayiğit Cd.no32/A 103 K:4      23.11.2019 saat:14:00-17:00    
 

KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/549974

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842352703 - 2842352695

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Edirne İli, Keşan İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

12.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşleride Benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen (C)II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ ile (C)IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

MOTORİN EURO DİZEL YENİMUHACİR BELEDİYESİ

MOTORİN EURO DİZEL

YENİMUHACİR BELEDİYESİ

MOTORİN EURO DİZEL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/507732

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİMUHACIR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. 5 22890 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847637001 - 2847637283

c) Elektronik Posta Adresi

:

yenimuhacirbel@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25000 LİTRE MOTORİN EURO DİZEL
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

YENİMUHACİR BELEDİYESİ AKARYAKIT DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASINDA İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN MİKTARDA MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUHACİR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. NO:5 22890 KEŞAN /EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

12.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
 

Detaylı bilgi için MAİUY Md. 38 ve KİGT Md. 58 de yer alan düzenlemelere bakınız.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

AKARYAKIT BAYİLİĞİ BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUHACİR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. NO:5 22890 KEŞAN /EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. KEŞAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2019/578 E. TMK 713 İLANI

T.C.
KEŞAN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/578 E.
TMK 713 İLANI

TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Edirne İli, Keşan İlçesi Akhoca köyü 110 Ada 1 Parsel sayılıtaşınmaz.
Davacı Üzeyir MERİÇ tarafından davalıNazire ÖZTEKİN, Mükerrem BAHADIR, Rerecebiye SEZER aleyhine Muris Muvazaası yanında TMK 713.maddesi kapsamında tapu iptali ve tescil davasında dava konusu taşınmazınTMK 713. maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, dava konusu edilen Edirne İli Keşan İlçesi Akhoca Köyü 110 ada ve 1 parselde kayıtlı taşınmazın TMK 713. maddesi gereğince tescili istenildiğinden; taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/311 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2019/311 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 16 Ada, 24 Parsel, İSPATCAMİ Mahalle/Köy, 4. Kat 15 Nolu Daire Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla vasfında taşınmazın tam hissesi.
İmar Durumu: Ayrık nizam 5 kat imarlı önden 5 metre yanlardan ve arka bahçe 3,5 metre çekme yapılarak TAKS:0,40 KAKS:2,00 emsale sahip olduğu belirtilmiştir.
Halihazır Durumu:Taşınmaz 1 antre, mutfak, 1 salon, 2 odası , banyo-wc çamaşırlık ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Çelik kapılı iç oda kapıları Amerikan kapı, odalar laminat parke kaplı 1. sınıf mutfak dolabı ve tezgahlı Pvc çift cam dış kapı pencere doğramalı, mantolamalı, asansözlü, doğalgazlı yapı, alt yapı hizmetlerini tamamlamış tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 100 m2 Arsa Payı : 103/1328 Kıymeti : 185.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Haciz-İpotek
1. Satış Günü : 02/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/311 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

KEŞAN BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE,  TAŞIMA ÇANTALI CENAZE LEVAZIMATI VE MEZAR  TAHTASI TAKIMI KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, 
TAŞIMA ÇANTALI CENAZE LEVAZIMATI VE MEZAR 
TAHTASI TAKIMI
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce, Taşıma Çantalı Cenaze Levazımatı ve Mezar Tahtası Takımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası               : 2019/496290
1-İdarenin
a) Adresi                                             : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi
                                                               İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası                : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi                  : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                    : 400 Takım Taşıma Çantalı Cenaze Levazımat Takımı 450 Takım Mezar Tahtası Takımı
                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                                  : Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü MezarlıklarBirimi
c) Teslim tarihleri                                : Yüklenici firma sözleşme süresi boyunca, Mezar Tahtası  Takımları ve Taşıma Çantalı Cenaze Levazımatı Takımlarını,
                                                             idarenin talebi (peyderpey veya tek sefer) doğrultusunda ve   talep ettiği miktarlarda, talebin yapılmasına müteakip 5 (Beş)
                                                               takvim günü içerisinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi bürosuna teslim etmekle yükümlüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan
                                                             Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                                  : 17.10.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2020 YILINDA BELEDİYEMİZE  AİT MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2020 YILINDA BELEDİYEMİZE 
AİT MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, 2020 Yılında Belediyemize ait motorlu araçlarda kullanılmak üzere Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası               : 2019/491458
1-İdarenin:
a) Adresi                   : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi 
                                                           İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE 
b) Telefon ve faks numarası                : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi                  : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı               : 400000 Litre Motorin (Eurodizel) (Teknik Şartnamesine Uygun) 10000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Teknik  Şartnamesine Uygun) 1000 Litre Adblue (Teknik  Şartnamesine Uygun)  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yerleri                   : İdare 95 Oktan Kurşunsuz Benzini Yüklenicinin göstereceği  akaryakıt dağıtım merkezinden alacaktır. Motorin ve Adblue ise Yüklenici tarafından Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Akaryakıt Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri               :İdare 2020 Yılı İçerisindeki Mal/malları Peyderpey Alacaktır. İdarenin Talep Ettiği Miktarda Mal/mallar, İdarenin Talep  tarihinden İtibaren 2 Takvim Günü içeisinde, İdarenin Göstereceği Adrese Teslim Edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan
                                                           Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri
                                                           Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                   : 30.10.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu tarafından verilmiş ise ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi "ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve  ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan "İstasyonlu Bayilik sözleşmesini"
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve  ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan "İstasyonlu Bayilik Lisansını",
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini ibraz etmelilerdir.
e) İstekli firma; akaryakıt pazarlama ve ana dağıtım depolama firmasına bağlı bayii olması halinde ise; Akaryakıt istasyonumuzda(Depomuzda) herhangi bir arıza yada akaryakıt istasyonumuzun hizmet dışı kalması durumunda;
e.1) İsteklinin Belediyemiz Mücavir Alanları Sınırları dahilinde en az 1 ( bir ) adet Akaryakıt İstasyonu olacaktır. (ilgili Belediyeden Alınmış Ruhsat)
e.2) Eğer isteklinin/isteklilerin Belediyemiz Mücavir Alanları sınırları dahilinde akaryakıt istasyonu yoksa, Belediyemiz sınırları dahilinde ki herhangi bir Akaryakıt İstasyonu aracılığı ile elediyeye akaryakıt verebileceğine ait belgeleri ( İhale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan Bayilik sözleşmesinde bulunan taşıtmatik sistemi vb. ile akaryakıt verebileceğini gösteren ve Belediyemiz Mücavir Alanları sınırları dahilinde akaryakıt verebilecek istasyon listesi ) ibraz edecektir. 
f) İstekli ve/veya istekliler; Yukarıdaki E.1) ve E.2) No'lu İstenen Belgelerden En Az 1 Tanesini İhale Teklif Dosyası İçerisinde İdareye Sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her Türlü Kamu ve Özel Sektörde Akaryakıt Ürünleri Alımı İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

9 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI DEVLET HASTANESİ

9 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ -KEŞAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/463119

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DEVLET HASTANESI KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847143434 - 2847141050

c) Elektronik Posta Adresi

:

kesandevlet@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Keşan Devlet Hastanesi Eczane Birimine Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Teslimatlar sözleşme imzalandıktan sonra; Keşan Devlet Hastanesi Eczane Biriminin talebi doğrultusunda ihtiyaca binaen peyder pey siparişler halinde; Faks ile tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ihale dokümanındaki hususlara uygun olarak mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği esasları dahilinde idarenin belirlediği zamanlarda, belirtilen miktarlarda yükleniciye gösterilen depolara her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatleri (08:00-16:00) içinde ilgili Eczane birimine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Keşan Devlet Hastanesi Aşağızaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi No:22 Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

02.10.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemeler Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ürün Takip sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacaktır. Teklif edilen malzemelerin UBB çıktıları , firmanın firmanın yetkili kişisi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır.

b) İhaleye iştirak eden; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olduklarına dair belgeyi, alt bayi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde  ithalatçı veya üreticinin ürünlerine alt bayi olduklarını gösterir belgeyi, firmanın yetkili kişisi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konacaktır.

c) TİTUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan kapsam dışı malzemeler için kapsam dışı beyanı teklif dosyasında sunulacaktır.

d) İstekli tarafından teklif edilen TİTUBB barkodları ile SUT eşleşmesi kontrol edilecek olup, SUT kodları ile eşleşmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

e) Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında ''Satış Merkezi Yetki Belgesi''ni teklif dosyasında sunacaktır.

f) Yerli malı teklif edecek olan istekliler, ilgili kaleme ait yerli malı belgesini asıl, noter tasdikli suret yada ihale tarihinden önce İdare tarafından ''aslı idarece görülmüştür'' veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini ihale dosyasında sunacaklardır.Yerli malı belgesinin elektronik ortamda teyit edilebilmesi durumunda fotokopi evraklarda geçerli olacaktır). Bu belgelerin hangi kaleme ait olduğu mutlaka üzerinde belirtilecektir. Firmalar teklif cetvelinde yada teklif formunda yerli malı kalemlerini belirteceklerdir. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

)İstekliler, ihale tarihinden önce ihalenin 1-9. kalemleri arasındaki (bu kalemler dahil, ) tüm kalemler için  birer adet numuneyi Edirne Keşan Devlet Hastanesi Satınalma Birimine teslim edecektir. Numune değerlendirmeye getirilen ihale kalemleri 1'er adet ürün numunesini orjinal ambalajında bir tutanak ile birlikte üzerinde istekli adı ve verilen ürün numunesinin hangi kaleme ait olduğunu belirtir bir koli/kutu ile teslim edilecektir. İsteklilerin sunacakları numunelerin duyusal ve fiziksel muayenesi malzemelerin özelliklerine göre renk ve görünüşüne bakılarak, ellenerek, koklanarak ve kullanılarak teknik üyelerce değerlendirilecek olup teknik rapor düzenlenerek ihale sonuçlandırılacaktır. İstekliler numune istenen kaleme ait fiyat teklifi sunmuş olsalar bile ilgili numuneyi teslim etmemişler ise o ihale kalemi için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin ,numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmenin imzalanmasına müteakip) 1 ay içerisinde iade edilecektir.

b)İhalenin 4. kalemi için İstekliler,04/08/2017 tarih ve 30144 sayılı resmi gazetede
yayımlanan; Alkol Ve Alkollü İçkilerin İç Ve Dış Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik; ve 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı resmi gazetede yayımlanan
; Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ;  esaslarına uygun olarak TAPDK
(Tütün,Tütün Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) dan alınan
;etil alkol dağıtım yetkisine sahip firma olduklarına veya etil alkolü dağıtım yetkisine
sahip firmalardan ürünü temin ettiklerine dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Devlet Hastanesi Aşağızaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi No:22 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

KEŞAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ  ÇATI TADİLATI, İÇ CEPHE BOYA YAPILMASI  VE TUVALETLERİN YENİLENMESİ EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KEŞAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ 
ÇATI TADİLATI, İÇ CEPHE BOYA YAPILMASI 
VE TUVALETLERİN YENİLENMESİ
EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının çatı tadilatı, iç cephe boya yapılması ve tuvaletlerin yenilenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası               : 2019/443487
1-İdarenin
a) Adresi                   :İstasyon Mahallesi İnci Sokak No: 23 Edirne Merkez EDİRNE
                                                           MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası           : 2842139246 - 2842139245
c) Elektronik Posta Adresi                  : edirnelojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                   : Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü çatı tadilatı, iç cephe boya yapımı
                                                           ve tuvaletlerin yenilenmesi
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer               : Büyükcami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:11 adresinde
                                                           bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
                                                           yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
                         
ç) İşin süresi                   : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : İstasyon Mahallesi İnci Sokak No:23 Merkez/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                   : 25.09.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) Üstyapı (Bina) İşleri 3.Grup Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisi ve mimarlık bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2017/502 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2017/502 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 368 Ada, 19 Parsel, BÜYÜKCAMİ Mahalle/Köy, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre bahçeli kargir fırın vasfında taşınmazın tam hissesi.
Halihazır Durumu: Ekmek fırını olarak kullanılmakta. Hamurhane, işçi soyunma odası, depo ve satı alanı olarak dört bölümden oluşmakta. Dış kapı ve pencereler alüminyum doğrama ve yerler seramik olduğu, Yıpranma payı olarak yapının genel durumu göz önünde bulunudurulduğunda %40 olduğu, Taşınmazın İlçe Merkezinde Keşan Hükümet Konağına yaklaşık 200 metre mesafede konumlandığı, Ulaşım sorunu bulunmadığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 150,10 m2 Kıymeti : 400.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz-İpotek
1. Satış Günü : 04/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 29/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri:KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ HİZMET BİNASI D-BLOK 2. KAT ZABITA ODASI -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/502 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

KEŞAN ASM DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KEŞAN ASM DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM İŞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
Keşan ASM Doğalgaza Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası               : 2019/429422
1-İdarenin
a) Adresi                   : Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 22100 
                        MERKEZ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası           : 2842268245 - 2842268807
c) Elektronik Posta Adresi                  : edirne.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                    : Keşan ASM Doğalgaza Dönüşüm İşi 82 Kalem- Yapım İşi
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer               : Keşan Aile Sağlığı Merkezi (Eski Keşan Devlet Hastanesi
                        Hizmet Binası)
c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
                         yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                   : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : Keşan Devlet Hastanesi Aşağı Zaferiye Mah. Evreşe cad.
                        No:22 Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                   : 18.09.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan C.2.1 veya C4 Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2018/54 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2018/54 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri           : Edirne İli,Keşan İlçesi, İspat Cami Mah, 648 Ada, 18 Parsel 1.040.00 metrekare yüzölçümlü B blok 1. kat 6 nolu konut vasfındaki taşınmazın arsa payı 1/24 'dir. Konut sitesinde bulunan taşınmaz 1 antre , 1 mutfak, 1 salon, 2 yatak odası, 1 banyo-wc ve balkondan oluşmaktadır. Islak hacimler seramik, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, iç ve dış kapı tahta, pvc çift cam dış kapı pencere doğramalı brüt 100 metrekare alana sahiptir. Alt yapı hizmetleri tamamlanmış, tüm belediye hizmetlerinden yararlanır durumda olup, doğal gaz kapıdadır. Taşınmazın değeri 108.000.00 TL'dir.
Kıymeti                    : 108.000,00 TL
KDV Oranı                : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü           : 15/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü           : 15/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri                 :  Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası - Keşan Belediyesi yeni hizmet binası giriş
                  kat zabıta anons odasında KEŞAN / EDİRNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/54 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Keşan Belediyesi 20 adet yer ihalesi

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NU İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ KİRALAMA SÜRESİ M2 KULLANIM ŞEKLİ GECİCİ TEMİNAT AYLIK/YILLK MUHAMMEN BEDELİ
1 Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2 H/7 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE 3 YIL 15,75m2 İŞYERİ 378,00TL 350,00TL
 AYLIK
2 Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2-J/32 Kat:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE 3 YIL 15,45m2 İŞYERİ 324,00TL 300,00TL
 AYLIK
3 Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:30-2/14 K:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE 3 YIL 15,51m2 İŞYERİ 324,00TL 300,00TL
 AYLIK
4 Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:32A/80 K:4 Keşan Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE 3 YIL 37,98m2 İŞYERİ 432,00TL 400,00TL
 AYLIK
5 Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Sokak No:1/1 Adresinde bulunan eski muhtarlık binası Keşan/EDİRNE 3 YIL   İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
 AYLIK
6 Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/13 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE 3 YIL   TÜP DEPOSU 202,50TL 2.250,00TL
YILLIK
7 Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/10 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE 3 YIL   TÜP DEPOSU 202,50TL 2.250,00TL
YILLIK
8 İspat Cami Mahallesi Yeni Terminal No:6 adresinde bulunan yazıhane Keşan 3 YIL 13m2 YAZIHANE 1.620,00TL 1.500,00TL
 AYLIK
9 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:6 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE 3 YIL 50m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
 AYLIK
10  İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:12 Keşan/EDİRNE 3 YIL 50m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
 AYLIK
11 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:20 Keşan/EDİRNE 3 YIL 50m2 İŞYERİ 810,00TL 750,00TL
 AYLIK
12 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok Z-6 Kapısı ve Soğutma sistemi olmayan  ( 12m2) buzhane Keşan/EDİRNE 3 YIL 12m2 BUZHANE 286,20TL 265,00TL
 AYLIK
13 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok Z-8 Kapısı Olan Fakat Soğutma sistemi olmayan  ( 12m2) buzhane Keşan/EDİRNE 3 YIL 12m2 BUZHANE 286,20TL 265,00TL
 AYLIK
14 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:13 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE 3 YIL 50m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
 AYLIK
15 İzzetiye Mahallesi 1034 Parsel 3.000m2 Tarla Keşan/EDİRNE 3 YIL 3000m2 TARLA 54,00TL 600,00TL
 YILLIK
16 Büyükcami Mahallesi 1519 Ada 1 Parsel 99.629,44m2 tarla Keşan/EDİRNE 3 YIL 99.629,44m2 TARLA 4.931,64TL 54.796,00TL
 YILLIK
17 Paşayiğit Mahallesi 408 Parsel 11.000m2 tarla Keşan/EDİRNE 3 YIL 11.000m2 TARLA 123,75TL 1.375,00TL
 YILLIK
18 Kadıköy 120 Ada 54 Parsel 4.381 m2 tarla Keşan/EDİRNE 3 YIL 4.381m2 TARLA 60,75TL 657,00TL
 YILLIK
19 Yeni Cami Mahallesi 512 Ada 22 Parsel 4.587m2 Tarla Keşan/EDİRNE 3 YIL 4.587m2 TARLA 40,50TL 450,00TL
 YILLIK
20 İzzetiye Mahallesi Zahireciler Caddesi No:84 adresi 104 Ada 5 Parselde bulunan 3.715m2 arsa içerisinde Bahçelik, Kargil Okul ve Müşteviyatı bulunan yer Keşan/EDİRNE 3 YIL 3.715m2 İŞYERİ 1.350,00TL 1.250,00TL
AYLIK


1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.
2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     
3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                                   

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

.      Yaş Sebze Meyve Halinde bulunan İş yerleri için kiralama ihalesine girecek olan firmaların ve kişilerin 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yaş sebze ve meyve ticareti yapması zorunludur. Buzhaneler için ise Vergi Kayıtlarının olması gerekmektedir. İhale kesinleştikten sonra 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe istinaden sözleşme yapmak için ilgili evraklar Hal Yönetim Birimi tarafından istenecektir.
.      Yeni Terminal No:6 da bulunan Yazıhane Kiralama İhalesine Katılacaklar Ulaştırma Bakanlığından Alınmış ve Geçerlilik tarihi devam eden F1 veya F2 Belgesi Sahibi Olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

4--İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

5-Kiralama ihalesi 29.08.2019  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İLAN OLUNUR
 

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (taşınmazların kiralama ihalesi)

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NU

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2 H/7 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

3 YIL

15,75m2

İŞYERİ

378,00TL

350,00TL

 AYLIK

2

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2-J/32 Kat:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

3 YIL

15,45m2

İŞYERİ

324,00TL

300,00TL

 AYLIK

3

Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:30-2/14 K:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

3 YIL

15,51m2

İŞYERİ

324,00TL

300,00TL

 AYLIK

4

Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:32A/80 K:4 Keşan Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

3 YIL

37,98m2

İŞYERİ

432,00TL

400,00TL

 AYLIK

5

Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Sokak No:1/1 Adresinde bulunan eski muhtarlık binası Keşan/EDİRNE

3 YIL

 

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

6

Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/13 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE

3 YIL

 

TÜP DEPOSU

202,50TL

2.250,00TL

YILLIK

7

Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/10 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE

3 YIL

 

TÜP DEPOSU

202,50TL

2.250,00TL

YILLIK

8

İspat Cami Mahallesi Yeni Terminal No:6 adresinde bulunan yazıhane Keşan

3 YIL

13m2

YAZIHANE

1.620,00TL

1.500,00TL

 AYLIK

9

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:6 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE

3 YIL

50m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

10

 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:12 Keşan/EDİRNE

3 YIL

50m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

11

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:20 Keşan/EDİRNE

3 YIL

50m2

İŞYERİ

810,00TL

750,00TL

 AYLIK

12

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok Z-6 Kapısı ve Soğutma sistemi olmayan  ( 12m2) buzhane Keşan/EDİRNE

3 YIL

12m2

BUZHANE

286,20TL

265,00TL

 AYLIK

13

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok Z-8 Kapısı Olan Fakat Soğutma sistemi olmayan  ( 12m2) buzhane Keşan/EDİRNE

3 YIL

12m2

BUZHANE

286,20TL

265,00TL

 AYLIK

14

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:13 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE

3 YIL

50m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

15

İzzetiye Mahallesi 1034 Parsel 3.000m2 Tarla Keşan/EDİRNE

3 YIL

3000m2

TARLA

54,00TL

600,00TL

 YILLIK

16

Büyükcami Mahallesi 1519 Ada 1 Parsel 99.629,44m2 tarla Keşan/EDİRNE

3 YIL

99.629,44m2

TARLA

4.931,64TL

54.796,00TL

 YILLIK

17

Paşayiğit Mahallesi 408 Parsel 11.000m2 tarla Keşan/EDİRNE

3 YIL

11.000m2

TARLA

123,75TL

1.375,00TL

 YILLIK

18

Kadıköy 120 Ada 54 Parsel 4.381 m2 tarla Keşan/EDİRNE

3 YIL

4.381m2

TARLA

60,75TL

657,00TL

 YILLIK

19

Yeni Cami Mahallesi 512 Ada 22 Parsel 4.587m2 Tarla Keşan/EDİRNE

3 YIL

4.587m2

TARLA

40,50TL

450,00TL

 YILLIK

20

İzzetiye Mahallesi Zahireciler Caddesi No:84 adresi 104 Ada 5 Parselde bulunan 3.715m2 arsa içerisinde Bahçelik, Kargil Okul ve Müşteviyatı bulunan yer Keşan/EDİRNE

3 YIL

3.715m2

İŞYERİ

1.350,00TL

1.250,00TL

AYLIK

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                                   

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

.      Yaş Sebze Meyve Halinde bulunan İş yerleri için kiralama ihalesine girecek olan firmaların ve kişilerin 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yaş sebze ve meyve ticareti yapması zorunludur. Buzhaneler için ise Vergi Kayıtlarının olması gerekmektedir. İhale kesinleştikten sonra 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe istinaden sözleşme yapmak için ilgili evraklar Hal Yönetim Birimi tarafından istenecektir.

.      Yeni Terminal No:6 da bulunan Yazıhane Kiralama İhalesine Katılacaklar Ulaştırma Bakanlığından Alınmış ve Geçerlilik tarihi devam eden F1 veya F2 Belgesi Sahibi Olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

 

4--İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

 

5-Kiralama ihalesi 29.08.2019  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

İLAN OLUNUR

KEŞAN FERİDE MEHMET ÇUHACI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Feride Mehmet Çuhacı Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2019/377782

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842352703 - 2842352695
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Okulun Doğalgaz Dönüşüm İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Edirne İli, Keşan İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 23.08.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşleride Benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen (C)II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ ile (C)IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNEadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN RASİM ERGENE İLK VE ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

Keşan Rasim Ergene İlk ve Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2019/377803

 
1-İdarenin
a) Adresi : Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842352703 - 2842352695
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bir Adet Okulun Doğalgaz Dönüşüm İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Edirne İli Keşan İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 22.08.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşleride Benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen (C)II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ ile (C)IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNEadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Son Eklenenler

AK Parti İl Başkanlığı’ndan istifa eden Akmeşe’nin yerine Keşanlı Belgin İba getirildi -

Edirne’de bir süredir AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe’nin görevden alınacağı dedikoduları dün, itibariyle son buldu.

Ankara’da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısından sonra Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile görüşen İl Başkanı İlyas Akmeşe, istifasını sunduğunu söyledi.

İstifasının kabul edildiğini ifade eden Akmeşe’nin yaklaşık 4 yıl süren il başkanlığı görevi böylelikle sona ermiş oldu. AK Parti İl Başkanlığı’nda dün bir basın toplantısı düzenleyen Akmeşe, toplantıdan önce yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında yönetim kurulunun da istifa ettiğini ifade eden Akmeşe, yeni İl Başkanı olarak, kısa bir dönem AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Nesim İba’nın eşi Belgin İba’nın atandığını kaydetti.

“Partimiz için hayırlara vesile olsun”

2001 yılında AK Parti’nin kurulmasıyla “Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği” ile siyasi hayatına başlayan Akmeşe, basın toplantısında kendisine bugüne kadar destek olan il yönetim kurulu, parti üyelerine ve ailesine teşekkür ederek, “İnşallah siyaseten verilen bu es hem şahsım hem de partimiz için hayırlara vesile olacaktır” dedi.

Akmeşe: “Cumhurbaşkanımızın emrinde

hizmet etmeye devam edeceğiz”

İl Başkanlığı yaptığı dönem hakkında değerlendirmelerde bulunan İlyas Akmeşe, şunları söyledi: “Ülkemizin gezi olayları, hendek olayları, 17-25 Aralık yargı kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişimi, çukur saldırıları, sınırımızda terör devleti kurma teşebbüsleri gibi bir çok zorluğu göğüslediği; görev üstlendiğim bu uzun ve zorlu maratonda beni biran için yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen kıymetli eşime, aileme ve ikinci ailem demekle gurur duyduğum AK Parti Edirne teşkilatlarına teşekkür ediyorum. 12 Ocak 2016 tarihinde onurla ve itibarla geldiğim Edirne İl Başkanlığı görevini, onurla ve itibarla tamamlamayı nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdediyor, bir çok insanın hayal dahi edemeyeceği bu göreve beni layık gören, ülkeme, şehrime ve teşkilatlarımıza hizmet etme imkanı sunan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin de her zaman söylediği gibi görev süremizce dik durduk ama dikleşmedik. Teşkilatı her şeyin üstünde gördük ve adamın adamı değil davanın adamı olduk. AK Parti’yi AK Parti yapan ilkeler çerçevesinde, kişilerin ve makamların geçici olduğunu bilerek millete hizmet rotamızdan zerre kadar sapmadık. Mahalle teşkilatlarımız başta olmak üzere, ilçe başkanlarımızla ve 3 kademe ilçe yönetimlerimizle, Belediye Başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimizle birlikte görevden değil; canı gönülden partimize ve davamıza hizmet ettik. İl Başkanı olarak, görev aldığım sürede bir referandum bir genel ve bir yerel seçim de teşkilatlarımızın olağan üstü gayreti ile çalıştık. 31 Mart yerel seçimlerinde en büyük ilçemiz Keşan dahil 3 ilçemiz ve 4 beldemizin belediye başkanlıklarını kazanabildik. Biz, oyumuzu arttırdık. Ama hatalardan da ders çıkarabilen, milletin kararını her şeyin üstünde gören bir teşkilat olarak, ne heyecanımızdan ne de millete hizmet aşkımızdan hiç bir şey kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. 7. Olağan Kongrenin partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, resmi görevim olsun olmasın, en iyi bildiğim şeyi yani samimiyetle ve heyecanla AK Parti çatısı altında ve Cumhurbaşkanımızın emrinde hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş. Gök kubbede ilkeli ve hakkaniyetli bir duruşla bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize diyor, bu vesile ile tüm teşkilatlarımızdan ve Edirneli hemşerilerimizden helallik istiyor, sağlıcakla kalmanızı diliyorum.”

Belgin İba, il başkanı olarak atandı

İl Başkanı olarak, atanan Belgin İba, bir dönem Edirne Belediye Meclis Üyeliği yapmıştı. Kısa süre AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Nesim İba’nın eşi olan Belgin İba’nın başarılı olacağından şüphesi olmadığını dile getiren Akmeşe, “Bize görev verilirse her şeyi yapmaya hazırız. Arkadaşlarımıza destek olacağız” diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

İba, twitter’dan teşekkür etti

AK Parti Edirne Başkanlığı görevine getirilen Belgin İba da sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda “Tarafıma tevdi edilen bu kutlu görevi devraldığım İlyas Akmeşe başkanımıza da bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ve emeğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Belgin İba kimdir?

Yeni İl Başkanı Belgin İba, 1975 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini İstanbul, yüksek öğrenimini Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra iş hayatına atıldı.

Edirne’de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. İş insanı kimliğinin yanında memleket meselelerinin çözümüne katkı sunmak amacıyla siyasetle de ilgilendi. AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini 2009-2014 yılları arasında gerçekleştiren İba, evli ve 2 çocuk annesi.

(Haber Merkezi)

 

 

 

 

 

Motor ustası, iş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Keşan Küçük Sanayi Sitesi’nde iş arkadaşıyla tartışan 53 yaşındaki motor ustası Burhan Özdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, geçen Çarşamba günü, saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Olay, Büyük Cami Mahallesi’ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 23’üncü blokta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Oto Sanayi Sitesi’nde motor ustası olarak, çalışan Burhan Özdoğan, işyerinin önünde iş arkadaşı H.T. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Daha sonra işyerine giren Özdoğan, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Burhan Özdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdoğan’ın cansız bedeni, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burhan Özdoğan'ın kalp hastalığının bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, Özdoğan’ın tartıştığı H.T.’nin de emniyette ifadesini alarak, serbest bıraktı.

(Haber Merkezi)

   

 

Zakir Tercan, İlçe Başkanı Ümmet Yavaş’a, yetki belgesini teslim etti

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, dün Keşan’a gelerek, yeni ilçe başkanı seçilen Ümmet Yavaş’a yetki belgesini teslim etti.

MHP Keşan İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen toplantı, saat 15.00 sıralarında başladı.

Tercan: “İl ve ilçe yönetimlerimiz el ele verdik”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tüm Keşan halkına selamlarını ileterek, sözlerine başlayan Tercan, şunları söyledi: “Değerli dava arkadaşlarım, yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. MHP İl Teşkilatı olarak, Dr. Devlet Bahçeli’nin görevi bize vermesinden sonra çalışmaya başladık. Edirne merkezde sıkıntılarımız var ve bunları aşmaya devam ediyoruz. İlçelerdeki sıkıntılarımızı da aşıyoruz. 5 ilçemizde yapılandırma yaptık. Son olarak, Keşan ilçemize geldik. Kendileri ile tanışmaktan çok mutlu oldum. Sayın İlçe Başkanımız Ümmet Yavaş’ı tebrik etmek için buradayız. İl ve ilçe yönetimlerimiz el ele verdik. Allah utandırmasın. Çok ciddi bir şekilde işimiz var. Çünkü 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerini geçirdik. MHP ve ülkücü camiası üzüntü yaşadı. Bu üzüntüleri gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Söz veriyoruz. MHP büyük oylar almıştır ve tabanı güçlü bir partidir. Bu taban tekrar harekete geçecek. İvme kazanacak. Üzerimize düşen her ne ise yapacağız. Keşan ile tanıştığıma mutlu oldum. Tecrübelerden de faydalanacağıma söz veriyorum. Gençlerimiz de bize gereken desteği verecek. MHP en güzel noktaya gelecek. Yeter ki inanın. İlçelerimizi her ay ziyaret edeceğiz. Üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Genel Başkanımız, her ilçedeki evlatlarına çok selam söyledi.”

Yavaş’ta, göreve getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Zakir Tercan, MHP Keşan İlçe Başkanı Ümmet Yavaş’a yetki belgesini verdi.

Keşan Belediyesi ziyareti…

MHP’li heyet daha sonra Keşan Belediyesi’ni ziyaret etti.

MHP’li heyet, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından karşılandı.

MHP İl Başkanı Zakir Tercan, İl Başkan Yardımcısı Varol Aldanmaz, MHP Keşan İlçe Başkanı Ümmet Yavaş, MHP İl ve İlçe Yönetim Kurullarının da yer aldığı ve saat 15.00 sıralarında başlayan ziyarette Başkan Helvacıoğlu, yöneticileri Belediye Meclis Salonu’nda ağırladı.

Ziyarette konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Belediye Başkanlığını almamızı sağlayan tabloda MHP Camiasının büyük destekleri olmuştur. Cumhur İttifakımızda bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir seçim yolculuğu yaptık, mükafatını da birlikte aldık. Bundan sonra da teşkilatımızla birlikte güzel birlikteliklere imza atacağız ve sürekli istişare içinde olacağız. Seçim dönemindeki Cumhur İttifakımız örnek bir ittifak çalışması yürüttü ve bu birlikte yürüyüş devam ediyor. Sizlerin desteğiyle bu işe layık olacağıma söz veriyorum. Alnımızın akıyla çalışmaya devam edeceğiz. MHP’de bugüne kadar emeği geçen tüm büyüklerimize de teşekkür ediyoruz. Hakkımız helal olsun. Bu bir nöbet değişimidir. Yeni heyecan, yeni işlere imza olacak. Yönetimimizle birlikte sürekli birlikte hareket edeceğiz.” dedi.

Helvacıoğlu, yeniden yapılan MHP Keşan İlçe Teşkilatı’na görevlerinde başarılar diledi.  

MHP Keşan İlçe Başkanı Ümmet Yavaş da şunları kaydetti: “MHP Keşan İlçe Teşkilatımızın yeni yönetim kurulunu oluşturduk. Biz AK Parti ile bir elmanın iki yarısı gibi yarısıyız ve hep beraberiz. Bizim için önce memleket, Keşan gelir. MHP olarak bize Keşan için ne görev verilirse yerine getirmeye hazırız.”

MHP İl Başkanı Zakir Tercan da ziyarette şöyle konuştu: “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Cumhur İttifakı belediye başkanımızın yanında olacağız, destekleyeceğiz. MHP Keşan İlçe Teşkilatımız ile Keşan’ımızın hayrına olan işlerde istişare halinde çalışmayı sürdüreceğiz.”

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

 

 

 

“Etkinlik, tüm Keşan’a yayılmalı”

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman yaptığı açıklamada; Kurtuluş Caddesi’nde Alışveriş Günleri etkinliğinin gelecek yıllarda tüm Keşan’a yayılmasını temenni ettiklerini kaydetti.

“Etkinliği önümüzdeki yıllarda, çarşı merkezine ve pazaryeri kompleksine yaymalıyız”

Keşan’ın Kurtuluş Günü nedeniyle, Kurtuluş Caddesi’nde alışveriş günleri etkinliğinin yapıldığını hatırlatarak, sözlerine başlayan Kocaman, “Bu etkinlikten tüm esnaflarımız büyük bir keyif aldılar. Etkinliğe sebep olan Keşan Belediye Başkanı, Keşan TSO, Keşan Ticaret Borsası ve bizim gibi diğer odalarda buraya büyük katkılarda bulundular. Her yıl bunun üzerine bir şeyler konularak ilerleniyor. Bu etkinliği önümüzdeki yıllarda, çarşı merkezine ve pazaryeri kompleksine yayabilirsek, bundan tüm Keşan büyük keyif alacaktır. Pazaryerindeki esnaflarımız işsizlikten yakınıyorlar ve onları da, bu etkinliğe dahil edebilirsek, çok daha iyi olacaktır. Sivil toplum kuruluşları ve belediyeyle olan birlikteliğimizi bozmazsak, ilerleme kat edeceğimize inanıyorum. Kış mevsiminin başlangıcı olmasına rağmen, insanların işine belli bir ivme katabildiyse, biz bundan mutluluk duyarız. Yapılması gereken ne varsa, belediyeyle ve diğer odalarla birlikte her zaman esnafımızın işlerine katkı sağlamaya hazırız. Bunu herkesin bilmesini isterim.”

“100’üncü yıl için de iyi hazırlanmalıyız”

Etkinliğin Keşan’a yayılmasıyla birlikte, herkes buradan bir pay alacağını belirten Hasan Kocaman sözlerini şöyle tamamladı: “Kurtuluş Caddesi’ndeki 8 yıldan bu yana bir etkinlik düzenleniyor ve oradaki arkadaşlarımızın büyük bir emeği var. Onlar bunun karşılığını alacaklardır. Keşan’da farklı zamanlarda benzer etkinlikler düzenlenirse, çok iyi olacak. 23 Nisan’ın 100’üncü yılında, Keşan’da festival yapılması planlanıyor ve buna iyi şekilde hazırlanırsak, başarılı şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Keşan’daki etkinliklere sadece ilçemizden değil, Yunanistan misafirlerimizde geldi. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

Gergin: “Keşanspor’un olduğu her yerde kalitenin olmasını istiyoruz”

Keşanspor Yönetim Kurulu Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulu üyeleri, dün, basın toplantısı düzenleyerek, yapılan etkinlikler ve gelecek süreçte yapılacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Keşanspor Lokali'nde düzenlenen toplantı, saat 13.00 sıralarında başladı. Toplantıda, ilk olarak, Gergin söz aldı.

Gergin: “Keşanspor'un olduğu her yerde kalitenin olmasını istiyoruz”

Keşanspor Store Mağazası'nın açılışına katılanlara teşekkür ederek, sözlerine başlayan Nehir Gergin, şunları söyledi: “Bizlerle bulunan tüm davetlilere verdikleri destek için, taraftarımızın gösterdiği büyük ilgi için teşekkür ederim. Mağazada yapılan satışlar gerçekten sevindirici düzeydedir. Kaliteli ürünlerle yola çıktık ve bundan sonrada böyle olacak. Keşanspor'un olduğu her yerde kalitenin olmasını istiyoruz. Hem saha da hem de saha dışı faaliyetlerde kulübümüzün bir iktisadi işletmesi hayata geçiyor. Kulübümüzü bir de şirketleşme süreci yaşayacak. Yapacağımız projeleri rahatlıkla yönetilebilir ve devredilebilir halde devam ettirmek istiyoruz.”

Daha sonra Rasim Ergene söz aldı.

Ergene: “21 Aralık 2019 tarihinde yılbaşı yemeği düzenleyeceğiz”

Keşanspor'un yeniden ayağa kaldırılması nedeniyle heyecanlı olduklarını belirten Ergene, şunları söyledi: “Güzel bir yönetim oluşturulduğuna inanıyorum. Yeni aktivitelerde bulunmaya çalışıyoruz. Keşan'ın desteğini aldık. İyi bir başlangıç yaptık. Halkın teveccühünü aldık. Bizi de çok memnun etti. Geleceğe dair inancımız arttı. Şimdi daha güzel projelerimiz olacak. Kulübümüz, 21 Aralık 2019 tarihinde yılbaşı yemeği düzenleyecektir. Bu yemekle ilgili bilet satışlarımız olacak. Halkımızın bu yönde desteğini bekliyoruz. Güzel bir program yapma hedefindeyiz. Program tam netleştiğinde yeniden duyurusunu yapacağız.”

Lofçalı: “Amacımız, kulübe devamlı gelir kaynakları bırakmak”

Toplantıda söz alan Egemen Lofçalı da, şunları söyledi: “Kulübe gelir kaynağı sağlamak zorundayız. Bunu da ilk olarak store açmakla yaptık. Bunun içinde Keşanspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi'ni faaliyete geçirdik. Bu iktisadi işletme ticari alanlarda faaliyet gösterecek. Amacımız, kulübe devamlı gelir kaynakları bırakmak.”

Tokgöz: “Şeffaf bir yönetim şekliyle ilerliyoruz”

Lofçalı’nın ardından söz alan Barbaros Tokgöz’de, konuşmasında şunlara yer verdi: “Keşanspor olarak, tüm Keşan'ın desteğini alacağız. Bu konuda, şeffaf bir yönetim şekliyle ilerliyoruz. Keşanspor'u hep birlikte yöneteceğiz.”

Demirciler: “Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz”

Toplantıda söz alan Atakan Demirciler’de, şunları söyledi: “Keşanspor'un 3. lig zamanında tribün liderliği yaptığım. Keşanspor'un nelerle karşılaşacağını çok iyi biliyorum. Bizim zamanımızda forma vs gibi malzemeleri hiçbir yerde bulamıyorduk. Bu nedenle ilk önce store mağazası açtık. Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Taraftar olmadan takım olmaz.”

Gergin: “Bu şehri ortak paydada toplayan Keşanspor’dur”

Toplantıda yeniden söz alan Nehir Gergin, şunları söyledi: “Yakın zamanda yılbaşı yemeği planladık. Bu yemekte kulübe ilgisi olan herkesi bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Tabi bunda kulübünde bir geliri olacak. Bu kulüp yaptığı her işten bir miktar para kazanmak zorunda. Hem ayakta kalmak hem de geçmişten gelen problemleri çözmek için buna ihtiyacımız var. Bu şehri ortak paydada toplayan Keşanspor’dur. Bu ortak payda etrafında, bu yemekte toplanmayı amaçlıyoruz. Sezona başlarken de bir 60.yıl yemeği planlıyoruz. Bu yemekte de kulübe emeği geçmiş herkesi davet edeceğiz.”

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

 

 

 

 

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar