Son Dakika
Led video ekran futbol skorbordu alınacakÇocuk oyun grubu alınacakARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIPekcan: “Kanalizasyon suyu, Kocadere Göledine gidiyor”Çakırlar, İYİ Parti'nin HDP ile ilişkilendirilmesine sert çıktı: "İYİ Parti ile HDP'yi yan yana tutmak akıl tutulmasıdır"Saros FSRU’nun, 2. ÇED davası bugün gerçekleştirilecek“Aşı olun..!!”Son kullanma tarihinin "Güncellendiği" ilaç dikkat çekti“Yenimuhacir ve Çamlıca’nın tarihi evleri turizme açılabilir”1944 yılında kampta öldürülen Romanlar anıldı
Yağmur Keşan ve Enez'de su baskınlarına neden oldu

Yağmur Keşan ve Enez'de su baskınlarına neden oldu

Bölgede beklenen yağmur, dün Keşan ve Enez'de etkili olurken, bazı yerlerde su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bölge için verilen etkili yağış uyarısı sonrasında, dün öğlen saatlerinden itibaren yağmur başladı. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle, Keşan ve Enez'de bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Enez'de liman içerisindeki su seviyesi artarken, Enez merkez ile sahil arası yolda ve bazı yazlıkların bodrum katlarında su taşkınları yaşandı. Keşan'da da bir apartmanın otoparkında su taşkını yaşanırken, Keşan Belediyesi ekipleri, su taşkınına müdahale etti.

Haber MERKEZİ

YORUM YAZ
Son Eklenenler

Led video ekran futbol skorbordu alınacak

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü led video ekran futbol skorbordu almak üzere ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, tam renkli led ekran futbol skorbordu (p8 full color led video ekran 6720*4800 mm, 1 adet led video ekran mekanik karkası, 1 adet güç panosu, 1 adet bilgisayar ve kontrol sistemi) alınacak.

İhale Karakaş Mahallesi İstasyon Caddesi Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Binası No 15 Merkez / Kırklareli adresinde 19 Ağustos 2021 günü saat 14.30’da yapılacak.

İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/829095/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/led-videi-ekran-futbol-skorbordu-alim-isi

Çocuk oyun grubu alınacak

Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çocuk oyun grubu almak üzere ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çocuk Oyun Grupları ve Ekipmanları 49 Adet, Açık Alan Spor Aletleri:40 Adet, Kauçuk Zemin Kaplama:2609 m² yapılacak.

İhaleye son teklif verme tarih ve saati 07 Eylül 2021 – 10.30, e-tekliflerin açılacağı adres ise Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası olarak açıklandı.

İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/829058/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/cocuk-oyun-grubu-alinacaktir

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Keşan İlçesinde Taşımalı kapsamına alınan toplam 731 İlkokul Ortaokul ve Lise öğrencilerinin 16 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokul ve Liselere 183 gün taşıma işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/435888

1-İdarenin

a) Adresi

:

Y.ZAFERİYE MAH. HASTANE CAD. TAYFA SK. NO:3 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847141099 - 2847144625

c) Elektronik Posta Adresi

:

kesan22@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Edirne ili Keşan ilçesi milli eğitim müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin taşıma merkezi okullara 51 araçla 183 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Teknik Şartnamede Belirlene Taşıma Merkezi Okullar

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yukarı Zaferiye Mah Hastane Cad No:10

b) Tarihi ve saati

:

26.08.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Pekcan: “Kanalizasyon suyu, Kocadere Göledine gidiyor”

CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan ve Keşan Belediye Meclis üyeleri Aladdin Öztürk ve Olcay Soran, dün, Keşan’da bazı noktalarda kanalizasyon sularının dışarıya akması ve yaşanan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Su işi biran önce çözüme kavuşturulmalı”

Keşan’da yaşanan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Pekcan, “Keşan’da Cumhuriyet Caddesi’nde ve Hastane Caddesi’nde sular kesik durumda. Bu konuda sabahtan beri bizlere mesajlar geliyor. Vatandaşın biri tasın içerisine suyu almış ve rengi kahverengi, leş gibi kokuyor. Sayın başkan elinde fotoğraflarla geziyor. Kusura bakmayın ben fotoğraf bulamadım, anlatmayı tercih ediyorum. Yol ve inşaat işleriyle uğraşırken, Keşan’da birçok şey berbat halde devam ediyor. Hesapta, su arızası giderildi ama sular sürekli kesiliyor. Akan suların kalitesi ise, çok kötü durumda. Sayın başkan elinde fotoğraflarla dolaşacağına önce su işini biran önce çözüme kavuşturmalıdır.” dedi.

“10 evin kanalizasyonu dışarıya akıyor”

Aşağı Zaferiye Mahallesi Sibel Sokak mevkiinde kanalizasyon sisteminin dışarıya aktığına kayıt düşen Recep Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Keşan Belediyesi’nin su işleri hizmetini yapan özel şirket, kanalizasyon işini de yapıyor. Bu mevkii de bulunan 10 evin kanalizasyonunu bir hatta bağlamışlar ve dışarıya doğru akıyor. Yaşanan sorunu bölge halkı iletmiş ama yetkililerden herhangi bir dönüş olmadığını dile getiriyor. Sorun, özelleştirmeden kaynaklanmaktadır. Başka bir şirket bu işi yapıyor olsa dahi belediye nerede? Belediyemiz, kanalizasyonu şebekeye bağlayacağına dışarıya akıyor. Keşan halkının bundan haberi olsun.”

Daha sonra Faruk Menekşe söz aldı.

Menekşe: “Hizmet deniyor ama bunun neresi hizmettir?”

Menekşe, konuşmasında şunlara yer verdi: “Bizim sağlığımız her şeyden önce gelir. Daha sonra hizmet gelir. Kanalizasyon sistemi dışarıya akıp gidiyor. Sayın başkanımız yaşanan sorunu biliyor mu? Burası 10 yıl önce tertemiz bir alandı. Artık, doğa namına hiçbir şey kalmadı. İnsan ve hayvan pislikleri namına her şey var. Hizmet deniyor ama bunun neresi hizmettir? Sayın başkan gelse, burada bir bardak çay içebilecek mi? Hizmetin tam anlamıyla yapılmasını istiyoruz. Yaşanan sorunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

“Şov yapacağına Keşan’ın sorunlarıyla ilgilensin”

İlçe Başkanı Pekcan yeniden söz alarak, şunları söyledi: “Sayın Başkan, Faruk arkadaşımız içinde bir şeyler söyleyebilir. Daha önce Keşan halkına da hakarette bulundu. 12 tane beğenisi olmayanlar ahkam kesiyorlar ve gece kafayı çekenler klavye militanlığı yapıyorlar diyor. Yüzlerce yorumda bulunan Keşan halkına yaklaşımı budur. Biz, yaşanan sorunu anlatıyoruz. Sayın başkan, halkı provoke ediyor diyor. Mesele bu değil, mesele ulaşılabilir olmaktır. Halkçı belediyecilik yapmaktır. Faruk arkadaşım ya da diğer vatandaşlarımız, ulaşıp sizi getiremiyorlar. Onlar bizi aradığı için biz buraya geliyoruz. Bizim siyaset yapmak gibi bir derdimiz yok. İşinizi düzgün yapın. 2021 yılındayız ve Keşan Belediyesi kanalizasyon çalışması yapıyor ama şebekeye bağlanmıyor. Gizli saklı yapılan bir şeyler varsa, belediyenin yaptığı tüm hizmetlerde aynı mantığı aramakta fayda var. Stadyumdan sökülen ağaçlar, üniversitenin bulunduğu mevkiiye dikilmişti. Dozerle ağaçların söküldüğü dile getirildi. Oradaki tüm ağaçlar söküldü. Akan sular leş gibi ve kanalizasyon dışarıya bağlanıyor. Elinde fotoğrafla gezip, şov yapacağına Keşan’ın sorunlarıyla ilgilensin.”

“Bölge pislik içerisinde kaldı”

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlarda, şunları söyledi: “Yollar konusunda sıkıntılarımız var. Yaşananları yetkilileri ilettik ve 4-5 yıl sonra yollarımız yapıldı. Ama altyapı yapılacak diye yollar yeniden bozuldu. Altyapı sistemini yaptılar ama keşke yapmaz olaydı. Bu bölge pislik içerisinde kaldı. Kanalizasyon sistemi dışarıya akıyor ve belirli aralıklarla kokular yaşanıyor. Biz, yetkililerden yaşanan soruna çözüm üretmesini istiyoruz.”

“Ağaçlardan bir kaçı yeniden köklendi”

CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, açıklamalarına önceki aylarda Keşan’ın başka bir bölgesinden köklenen ve Yeni Mahalle Gençlik Merkezi arkasında bulunan alana dikilen ağaçlarla ilgili olarak devam etti. Pekcan, buradaki ağaçların tamamına yakının kuruduğunu belirterek, önceki gün bu ağaçlardan bir kaçının yeniden köklendiklerini iddia etti. Plansız programsız bir şekilde ağaçların köklenip dikildiğini belirten Pekcan, Keşan Belediyesi’nin yapmış olduğu bu uygulamadan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Kanalizasyon Kocadere Göledine doğru gidiyor

CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan ile meclis üyeleri Aladdin Öztürk ve Olcay Soran’ın son durağı TOKİ 700 Evler Konutları oldu. Burada konuşan Pekcan, şunları söyledi: “Burası TOKİ 700 Evler Konutlarının alt tarafı. Şelale gibi akan, TOKİ 700 Evler Konutları’nın kanalizasyonu, yukarıda pompa istasyonu olmasına rağmen şebekeye basılması gerekirken, bu kanalizasyon Kocadere Göleti’ne doğru gidiyor. Ve insanlar orada balık tutuyorlar. Tam bir doğa ve çevre katliamı. Aslında buradaki konu tüm Keşan’ın ilgilendiren çok önemli bir sorun ama TOKi’de yaşayan insanların çok daha sorunları da var. Kaloriferleri yanmıyor, elektrikleri kesiliyor. Ev yapıp insanları apartmanın içine koymakla dertlerini çözdüğünü zanneden zihniyet o insanların nasıl yaşayacağı ile ilgili olarak hiçbir tasarrufta bulunmuyor. Burası koskoca bir ayrı konu, aslında burayla ilgili konuşabileceğimiz çok şey var. Ama bugün yalnızca Keşan’daki doğa katliamını sizlere sergilemek istedik. İşte görüntü bu.”

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

 

Çakırlar, İYİ Parti'nin HDP ile ilişkilendirilmesine sert çıktı: "İYİ Parti ile HDP'yi yan yana tutmak akıl tutulmasıdır"

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, AK Parti kanadından, İYİ Parti'nin, "Saros'uma dokunma" mitinginde HDP'li milletvekili ile birlikte yürüdüğü ve birlikte hareket ettiği yönündeki eleştiriler ile ilgili açıklama yaptı.

Çakırlar, İYİ Parti ile HDP'nin yan yana tutmanın akıl tutulması olduğunun altını çizerek, "Genel Başkanımız da biz de bizim HDP ile işimiz olmaz diye bas bas bağırıyoruz. Bizi HDP ile yan yana tutmak akıl tutulmasıdır. Bizim her şeyimiz ortada. Saros için radikal gruplar geldiyse ve bizim insanımız oraya gittiyse onlarla onu bağdaştırmak kadar akıl tutulması olabilir mi?Gece gündüz köy köy, kasaba kasaba ülkenin sıkıntılarını dile getirmek için kürsülerde konuşurken, böyle basit bir savunmayla milletin kafasını karıştırmak bana göre akıl tutulmasıdır. Kim ne söylerse söylesin bizim her şeyimiz ortada. Bizim onlarla işimiz olmadığını bas bas bağırıyoruz. Kendi tencerelerinin karasına baksınlar. İYİ Parti'den HDP’ye giden bir kişi var mı? Bizi HDP ile ilişkilendirenler HDP başkanvekili meclisi yönetirken meclisi terk edip gelmiyor mu acaba." dedi.

"Kalbura dönmüş olan sınırlıları korumak bu devletin en önemli görevidir"

Sözlerinin son bölümünde, son günlerde tartışılan mülteci sorununa da değinen OrhanÇakırlar, "Mülteciler son günlerin değil, son on yılın tartışması. Mülteciler geçen sene Keşan’da, Uzunköprü’de sınırlara yığıldı. Sınıra gelenlerin %10’nu Suriyeliydi. Geri kalanları Afganistan, Nijerya, Gambiya gibi devletlerdendi. Televizyon kanalarından Afganistan’dan öbek öbek insanların geldiği gösteriliyorsa iki tehlike var demektir. Bu insanlar çoluk çocuğuyla değil tek geliyor. Bu insanlar yarın öbür gün bu ülkenin demokratik yapısını değiştirmek adına buralarda yer yurt tutarlarsa burada yaşayan insanlar ne yapacak? Kalbura dönmüş olan sınırlıları korumak bu devletin en önemli görevidir. Bu yapılamıyorsa bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla bu son günlerin değil senelerin getirdiği bir şey. Şuan Türkiye’deki Suriyeli sayısını devlet söylüyor, 4 milyon civarında var deniyor. Afganistan’dan, Türkmenistan’dan, Hindistan’dan, Nijerya’dan, Çad’dan, Sudan’dan ne kadar insan var bilmiyoruz. Ülke göçmen cennetine döndü. Avusturya Başbakanı da bizimle dalga geçiyor; 'para verdik tutun onları' diyor. Biz verelim 3 milyar Euro o alsın bütün göçmenleri. İleride daha da büyük problemler olacaktır. Endişe duyuyorum. Ya gelenler Taliban ise, burada silahlanacaklarsa."şeklinde konuştu.

Haber: İlker GÜREL

 

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar