Son Dakika
Keşan'da 2 milyon 270 bin m2'lik alanda 18. madde uygulaması yapılacak“Sigara içmek corona virüsüne yakalanma riskini yüzde 14 artırıyor”“Bamyada, pazarlama sorunu yaşıyoruz”Keşan TSO yöneticilerinden yeni kredi paketi hakkında bilgilendirmeİntihara kalkışan genç Helvacıoğlu ve yakınlarının uğraşı sonucu ikna edildiTarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Süt Üreticileri Birliği Süt Günü'nü kutladıÇevikel: “Özel avlak şeklinde bölgemizde herhangi bir düzenleme söz konusu değil”Mecidiye ve Erikli sahillerine seferler, 4 Haziran’da başlıyorKeşan TB bünyesindeki Canlı Hayvan Pazarı bugün açılıyor“Kadın cinayetlerinin karanlık kökleriyle mücadele edilmelidir!”
SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale: “1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 3 bin 180 ilave istihdam sağlamış bulunmaktayız”

SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale: “1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 3 bin 180 ilave istihdam sağlamış bulunmaktayız”

Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle açıklama yaparak, Türkiye’de uygulanan Genel Sağlık Sigortası’nın, kapsam ve basitliği yönüyle tüm dünyada örnek alınan sağlık sigortası uygulaması olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Lale, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. 2008 yılından buyana, her yıl 16 Mayıs’ı kapsayan haftanın, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını dile getiren Süleyman Lale, “Bu hafta toplumda sosyal güvenlik konusunda farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumumuzun amacı halkımıza vatandaş odaklı kaliteli ve ulaşılabilir sosyal güvenlik hizmeti sunmaktır. Kurumumuzda sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilmek için yoğun çaba harcanmaktadır. Teknolojik altyapısını tamamlamış, vatandaş odaklı hizmetleri yaygınlaştırılmış herkesin gıptayla bakacağı bir sosyal güvenlik anlayışını hayata geçirmiş bir kurum haline gelebilmek için gayret sarf etmekteyiz.” dedi.

“Türkiye’de uygulanan Genel Sağlık Sigortası kapsamı ve basitliği yönüyle tüm dünyada örnek alınan sağlık sigortası uygulamasıdır”

Tüm nüfusu şemsiye altına alan Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla, artık tüm halkın, sağlık güvencesine kavuştuğunu ifade eden Lale, “Türkiye’de uygulanan Genel Sağlık Sigortası kapsamı ve basitliği yönüyle tüm dünyada örnek alınan sağlık sigortası uygulamasıdır. Halkımızın tümünün aynı standartlarda sağlık hizmeti aldığı, yoksulların primlerinin devletçe karşılandığı, 18 yaş altındaki çocuklarımızın tümünün sağlık güvencesi altında olduğu genel sağlık sigortası uygulaması dünyada uygulanan en kapsamlı sağlık sigortası ve dünyanın birçok ülkesinin örnek aldığı sosyal güvenlik reformudur. Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortası işlemlerinde Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların tescil işlemleri için gelir testi zorunlu tutulmakta, üç kademeli gelir seviyesine göre prim tahakkuk edilmekteydi. 08/03/2017 tarihli 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘6824 sayılı Bazı alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’ ile 1 Nisan 2017 tarihinden sonra 60/g kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için Genel Sağlık Sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olacak şekilde yeniden düzenlendi. Buna göre tek prime esas kazanç belirleneceğinden 1 Nisan 2017 tarihinden sonra 60 (g) sigortalıları için prim tutarı 53,33 TL olacaktır. Bundan böyle sadece primlerinin devlet tarafından ödenmesini isteyen dar gelirliler için gelir testine girme zorunluluğu bulunuyor. Yapılan düzenleme ile 1 Nisan itibariyle aylık 53.33 TL ödemeyi kabul edenler gelir testine girmeden doğrudan GSS hizmetlerinden faydalanabilecek. Ayrıca, geçmiş dönemlerde genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyen ve gelir testine de girmeyen vatandaşların, tahakkuk eden borçları, 53.33 TL üzerinden yeniden hesaplanacak. Hesaplanan yeni borcun 1 Nisan 2017 tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi halinde, bu tutara 1 Nisan 2017 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Yani halkımız gelir tespiti yaptırmak zorunlu olmayacak ama bu durumda da primler aylık 53.33 TL’den hesaplanacak. Eğer borcun silinmesi isteniyorsa hem gelir tespitine girilmesi hem de burada ailede kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden (592,50 TL) az çıkması gerekecek. Ayrıca Kanuna eklenen ek 13. Madde ile ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının ülkemizde ikamet etmeyen Türk soylu aile fertlerinin genel sağlık sigortasından yararlanma imkanı getirilmiştir.

“SGK Edirne İl Müdürlüğü olarak Milli istihdam seferberliği kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 94 ev ziyareti, 1165 işyeri ziyareti gerçekleştirmiş bulunmaktayız”

2017 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları neticesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı” ilan edildiğini dile getiren Süleyman Lale, şunları söyledi; “81 ilde bakanlığın bürokratları ve il müdürlerince istihdam teşvikleri, işbaşı eğitim programları gibi bakanlığın istihdama destek sağlayabilecek uygulamalarını sahada iş dünyasıyla paylaştığı gibi emekli, engelli ve çalışanlar ile de sahada buluştular ve talepleri dinlediler. Çalışma Hayatında Milli Seferberlik adı verilen yeni proje ile vatandaşlar daha öncede olduğu gibi yalnız bırakılmıyor. Bu kapsamda; Sanayici ve işadamları ziyaret ediliyor, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanıyla ilgili görüş ve öneriler alınıyor, yeni istihdama, kayıtlı istihdama teşvik etmek, yeni istihdam sağlamak amaçlanıyor, hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımız ziyaret edilerek, hizmetler ile ilgili görüş ve öneriler alınıyor, vatandaşların memnuniyetini arttırmaya yönelik tedbirler geliştiriliyor, vatandaşların ev ve işyerlerine gidilerek devletimizin müşfik yaklaşımı daha çok hissettiriliyor. SGK Edirne İl Müdürlüğü olarak Milli istihdam seferberliği kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 94 ev ziyareti, 1165 işyeri ziyareti gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İşyeri ziyaretlerinde özellikle 687sayılı KHK ile getirilen artı istihdam teşviği konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda687 sayılı KHK ile işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak ‘İlave İstihdam Teşviki’ uygulamasını hayata geçirildi. Cumhuriyet tarihimizin en önemli istihdam teşviklerinden olan ‘İlave İstihdam Teşviki’ sayesinde, işveren sigorta primi ve vergi yükünü karşılayarak istidamın artırılmasına destek veriyoruz. İlave İstihdam Teşviki ile işverenlere yeni işe alacakları her çalışan için sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi desteği sağlıyoruz. Özel sektör işyerleri sağlanan bu teşvikten herhangi bir bölge ve işçi sayısı sınırlaması olmaksızın faydalanabilecek. Çalışanların işverene maliyetinin düşmesinin yanı sıra devletin işverenlere desteği artacak. İlave İstihdam Teşviki ile işverenin prim ve vergi yükünü azaltarak istihdamda artış sağlanmayı hedeflenmektedir. İşverenlerin, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalının 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri karşılanıyor. Her bir sigortalının işverene olan maliyeti 1.404 TL’ye düşürüldü. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azaltılıyor. Edirne’de de Sayın Valimizin önderliğinde yaptığımız çalışmalar neticesinde 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren 3 bin 180 ilave istihdam sağlamış bulunmaktayız. Buradaki hedefimiz yılsonuna kadar 5 bin idi. Mayıs ayı itibariye hedefimize büyük oranda yaklaşmış bulunmaktayız. 27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen geçici 226’ncı maddeyle; 07/01/2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanınmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 07/01/2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren iptal kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır. Düzenleme kapsamında tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir. 1 yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır. 7.9.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, 6745 sayılı Kanun ile isteğe bağlı sigortalı olanlar dışındaki primlerini düzenli ödeyen ve prim borcu olmayan Bağ-Kur sigortalılarına bir indirim sağlandı. Yeni düzenlemeye göre isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamındaki sigortalılar % 29,5 oranında prim ödemektedir. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak. Bağ-Kur'lular için bu prim indirimi uygulamasından 1.10.2016 tarihinden itibaren yararlanmaya başlamıştır. 01 Ekim 2016 tarihinden buyana indirim uygulaması devam etmektedir. İndirimle birlikte 613 TL yerine 4/b sigortalılar 524 TL ödemektedir. Bunun yanında kayıt dışı istihdamla mücadelede ülkemizin önemli sorunları arasında bulunmaktadır. Temel önceliğimiz rehberlik ve teftiş çalışmaları ile kayıt dışı istihdamı azaltmaktır. Bu sayede de haksız rekabetin önüne geçmeyi de amaçlamaktayız.”

“Bazı vatandaşların bu şekilde sosyal güvenlik şemsiyesi koruması dışında olmalarının nedeni ise ‘kayıt dışı istihdam’ olgusudur”

Sosyal güvenliğin bu derece önemli ve öncelikli olmasına rağmen, vatandaşların bir kısmında hala sosyal güvence olmadığını kaydeden Lale, sözlerini şöyle tamamladı; “Bazı vatandaşların bu şekilde sosyal güvenlik şemsiyesi koruması dışında olmalarının nedeni ise ‘kayıt dışı istihdam’ olgusudur. Sigortasız çalışan kişiler, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kapsamında sağlanan birçok yardımdan yararlanamamakta; emeklilik, malullük aylığı, iş göremezlik ödenek ve gelirleri, işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatları gibi çalışanlara sağlanan birçok yasal haktan da mahrum kalmaktadırlar. Ayrıca bu şekilde çalışanların sadece kendileri değil, aile bireyleri de ölüm aylığı, iş göremezlik geliri gibi haklardan yararlanamayarak mağdur olmaktadırlar. İşverenler açısından baktığımızda ise kayıt dışı istihdam; büyük ölçüde haksız rekabete neden olmakta ve ekonomik işleyişi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca kayıt dışı istihdama başvuran işletmelerin yapılan denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezasıyla karşılaşma veya işyerlerinin kapanması riski mevcuttur. Örneğin; sadece 1 işçiyi 1 ay süreyle sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenin ödeyeceği idari para cezası ve prim miktarı yaklaşık 7 bin 780 TL’dir. Yapılan tespitte işçinin sigortasız çalıştırıldığı süre 6 ay ise bu tutar yaklaşık 28.900 TL, 1 yıl ise yaklaşık 54.200 TL olmaktadır. (2017 yılı için). 6736 sayılı Yapılandırma Yasasının ilk taksit son ödeme tarihi31/05/2017’dir. Daha önce müracaatı olup ilk taksit ödemesini yapmamış olan işverenlerimize bu tarihe kadar ilk taksit ödemelerini yapmalarını önemle hatırlatmak isterim. 29/04/2017 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 690 sayılı KHK ile 01/05/2017 tarihi itibariyle muhtarımızın sigorta primleri İl Özel İdareleri veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarınca ödenecektir. İl Müdürlüğümüzce Kasım 2016 tarihinden itibaren yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar neticesinde emekli aylığı ortala aylık bağlama gün sayısını çok büyük oranda düşürmüş bulunmaktayız. Emekli aylığı talebiyle İl Müdürlüğümüze başvuran sigortalılarımızın emekli aylıklarını en geç 8-10 gün içerisinde bağlamaktayız. Edirne İlimizde toplam 103.513 (4a, 4/b, 4/c) sigortalı çalışanımız ve 90.730 aylık alan vatandaşımız bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

İlker GÜREL

YORUM YAZ
Son Eklenenler

Keşan'da 2 milyon 270 bin m2'lik alanda 18. madde uygulaması yapılacak

Keşan Belediyesi tarafından yapılan 18. madde ihalesini kazanan firma ile dün sözleşme imzalanırken, sözleşme imza töreninde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kendisinin o bölgede arazisi olmadığını da söyledi.

Saat 14.15’te Keşan Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza törenine Mustafa Helvacıoğlu’nun yanı sıra, Keşan İmar İşleri Müdürü Ali Ünal, Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır ile Çağdaş Harita Limited firması yetkilileri Özcan Sağdıç ile Cumhur Arabacı katıldı.

Helvacıoğlu: "Bu alanda arsası olanların her şeyi bilmesini diliyoruz"

İmza töreninden önce konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Keşan’da imar konusunda uzun yıllardır beklenen çalışmalarımızı neticelendirdik. Bu konuyla ilgili imza törenini gerçekleştireceğiz. Keşan’da düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla imar kanununun 18. maddesini sağlıklı bir şekilde uygulamaya başlamak için bugün sözleşme imzalıyoruz. Çağdaş Harita Mühendislik Limited Şirketi ile 27 Nisan’da yapılan ihaleye 19 firma katıldı. İhalenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 79 bin TL idi. % 37 kırımla 679 bin 800 TL’ye Çağdaş Harita Mühendislik Firması ihaleyi kazandı. Bugün imza törenine katılan firma temsilcisi arkadaşlarımız Özcan Sağdıç ve Cumhur Arabacı ile sözleşmemizi imzalayacağız. Göreve başladığımız günden bu yana halkımıza daha iyi hizmet vermek için elimizden gelen her şeyi çok iyi yaptığımızı sizler en yakın şahidisiniz. Keşan’ımızı geliştirecek adımları büyük bir kararlılık içerisinde bir bir atarak karamsarlıkları umuda çevirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bugünkü konumuz 2017 yılında ilave imar planı yapılarak yeni imara açılan 2 bin 270 dekar bir başka tarifle 2 milyon 270 bin m2’lik alanı söz verdiğimiz gibi 18. madde uygulamasının ihalesini yaptık. Bu uygulamanın içerisinde 227 hektarlık alan içerisinde huzurevi, toplu konut, Millet Bahçesi, yeni spor alanları, yeşil alanlar, eğitim, stadyum, sağlık alanları, engelli bakım merkezi yer alacak. Yeni bir % 30’luk Keşan’ı inşa ediyoruz. 18. madde kapsamı uygulamasında bulunan tarla sahipleri artık arsa sahipleri olacaklar.  O bölgede tarla sahibi kimse arsa sahibi olmak için 210 günleri var. 2017 yılından bu yana bu uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyordu. Bu işi neticelendiriyoruz bu müjdeyi de vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Arzuladığımız hayalini kurduğumuz Keşan için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İnandık mı yaparız dedik ve yolumuza devam ediyoruz. 2 milyon 270 bin m2'lik alana çeşitli tesisiler ile 10 bin konutluk alanların bugün uygulamasına başlıyoruz. Bu uygulamada halkımıza şeffaf olarak çalışmak istiyoruz. Kimin arsasında kimin neyi var her şeyi halkımızın gözü önünde yapmak istiyoruz. Sizden de böyle bir çalışma bekliyoruz. Bu alanda arsası olanların her şeyi bilmesini diliyoruz." dedi.

Arabacı: "210 gün içerisinde bu çalışmalar tamamlanacaktır"

Firma yetkilisi Cumhur Arabacı da, çalışmalar çerçevesinde her şeyi ilan ile vatandaşa duyurulacağını belirterek "Başkanımızın da dediği gibi çalışmanın her aşamasından vatandaşımıza bilgi verilecektir. Bu çalışmalar yasa ve yönetmelikler uygun gördüğü şekilde gerçekleştirilecektir. Bunlar askı ilanları ile duyurulacak olup itirazlarda değerlendirilecektir. 210 gün içerisinde bu çalışmalar tamamlanacaktır." diye konuştu.

Helvacıoğlu: "Şahsımın orada arazisi yok"

Törenin son bölümünde yeniden söz alan Helvacıoğlu şunları söyledi; "Keşan’ın % 30 büyümesini sağlayacak uygulamamıza başlıyoruz. Şahsımın orada arazisi yok. Bu süreç içerisinde de hiç olmayacak bunu da özellikle söylüyorum bunu halkımızın da bilmesini istiyorum. Vatandaşlarımızın arazileri çok kıymetlenecek. Burası yeni Keşan olacak. Bu alan daha yeşil daha çevreci bir proje olacak. Çok kıymetli bir bölgeyi inşa edeceğiz. Tarla sahiplerinin daha kıymetli arazileri olacak. Orada tarlası bulunan hemşehrilerimize hayırlı olsun." Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı.

Haber: İlker GÜREL

“Sigara içmek corona virüsüne yakalanma riskini yüzde 14 artırıyor”

Bir Nefes Sağlık Derneği Başkanı ve Özel Keşan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ragıp Taş, yaptığı açıklamada; sigara içmenin insan vücudunun direncini düşürdüğünü ve corona virüsüne yakalanma riskini de, yüzde 14 oranında artırdığını kaydetti.

“Corona virüs salgını sürecinde,

sigara kullanımında belli bir artış oldu”

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nün geride kaldığını hatırlatarak, sözlerine başlayan Taş, şunları söyledi: “Biz, her zaman sigaranın insan sağlığına olan zararlarını anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan corona virüs salgını sürecinde, sigara kullanımında belli bir artışın olduğu görülüyor. Özellikle genç nüfus, sigaraya karşı büyük bir zaaf içerisinde. Her gencimizin elinde ne yazık ki, sigara bulunuyor. Sigaranın zararları konusunda, o kadar bilgilendirmemize rağmen kullanım oranı artıyor. Toplum sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biridir sigara. Kansere, akciğer ve kalp hastalıklarına neden olmaktadır. Sigara, toplumun kanayan bir yarası haline geldi.”

“Herkeste umursamazlık ve ‘bana

bir şey olmaz.’ düşüncesi hakim”

Sağlıklı olmak için zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğine kayıt düşen Ragıp Taş sözlerine şöyle devam etti: “Sigara ve alkolden uzak durulması gerekiyor. Bunun yanı sıra; kirli havası olan yerlerde bulunulmamalı. Yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmeliyiz. Hareketli bir hayat tarzını benimsemek sağlık için önemli nedenler arasında yer almaktadır. Ama herkeste umursamazlık ve ‘bana bir şey olmaz.’ düşüncesi hakim olmuş. Sigaradan kaynaklı bir hastalık olduğunda tüm aile bireyleri mutsuz oluyor. Bunun yanı sıra, maddi ve manevi anlamda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıları yaşamama adına, en kolay yöntem sigarayı bırakmaktır.”

“Sigara içmek corona virüsüne

yakalanma riskini yüzde 14 artırıyor”

Taş, sözlerini şöyle tamamladı: “Sigara içen insanlarda, vücut direnci düşük olduğu için corona virüsüne yakalanma oranı daha fazladır. Yakalanma riskini yüzde 14 artırmaktadır. Ayrıca, hastalığa yakalandıklarında daha ağır şekilde geçirmektedir. Herkes kendi canını ve ailesinin sağlığını düşünüyorsa, biran önce bu sigara illetinden kurtulmalılar. Biz, insanlarımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Sağlıklı olmak içinde tedbirli olunması lazım.”

(Haber: Deniz ÇİL)

“Bamyada, pazarlama sorunu yaşıyoruz”

Keşan Siğilli Köyü Bamya Üreticileri Derneği Başkanı Kadir Gözeri yaptığı açıklamada; bamya üretimi anlamında iyi seviyede olduklarını ancak, pazarlama konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

“Bamyayı üretiyoruz ama pazarlama

anlamında sıkıntılar yaşıyoruz”

Siğilli Köyü’nde üretilen bamyanın markalaştığının altını çizerek, sözlerine başlayan Gözeri, şunları söyledi: “Üreticiler olarak, Siğilli Bamyasının tanıtılması konusunda yıllarca mücadele verdik. Verilen destekler sayesinde, Siğilli Bamyası marka haline geldi. Bu konuda, elde edilen başarıdan ötürü mutlu olduk. Ancak, bamyanın markalaşması bizleri doyurmuyor. Markalaştıktan sonra bölgede yaşayan üreticilere ekonomik yansımalarının ne olacağı bizler için önemlidir. Biz ürünümüzü en iyi şekilde üretiyoruz ama pazarlama anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Bölgemizde üretilen birçok ürün gerek yurtiçi gerekse yurtdışına satışları yapılıyor. Bamya üreticileri olarak, bizlerde ürünlerimizi yurt içi ya da yurtdışına satmak istiyoruz. Bu konuda yetkililerin gerekli desteği vermesini bekliyoruz.”

“Salgın nedeniyle uygulanan tedbirler nedeniyle,

satışlarımızda bu yıl biraz sıkıntı yaşayabiliriz”

Kadir Gözeri sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle, alınan sıkı tedbirler var. Biz bamya üreticileri olarak, ürünlerimizi pazarlarda satışını yapmak istiyoruz. Ancak, gerek bölgemizde gerekse çevre ilçelerde salgın nedeniyle uygulanan tedbirler nedeniyle, satışlarımızda bu yıl biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Bu sıkıntının aşılabilmesi için Edirne Valimiz, Keşan Kaymakamımız ve Keşan Belediye Başkanımız, bölgenin üreticilerinin daha rahat şekilde ürününü satabilmesi için yardımcı olmalarını bekliyoruz. En azından bölgemizin tanıtımı için katkı verilsin. Gerekli istişareler ve girişimler yapılmış olsa, üreticilerimizin bu yıl yaşayabilecekleri mağduriyet en aza indirilmiş olur.”

“Üretim anlamında ciddi bir yol kat ettik”

Gözeri, sözlerini şöyle tamamladı: “Romanların sadece müzisyenlik, kalaycılık değil; üreticilikte yapabilir. Bugün üretim anlamında ciddi bir yol kat ettik. Bamyada, organik üretim yapıyoruz. Bamyanın yanı sıra; ayçiçeği ve çeltik üretiminde biz romanların emeği vardır. Yetkililerinde, romanları üretime yönlendirmesi için gerekli destekleri vermesini istiyoruz.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Keşan TSO yöneticilerinden yeni kredi paketi hakkında bilgilendirme

Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf, Meclis Üyesi Onur Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Uğurcan Urgan ve Komite Üyesi Göksel Aktaş, yaptıkları ortak açıklamada, kamu bankaları tarafından hayata geçirilen, konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi paketi hakkında bilgi verdi.

Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Kamu bankaları coronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek için dört koldan mücadele ediyor. Vatandaşa ve iş dünyasına sunduğu destek ve imkanlar ile nefes olan kamu bankalarından (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) en büyük kredi paketi dün devreye girdi. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçirdi. Kamu bankalarının öncülüğündeki kampanya ile vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak.

Mutaf: "Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren yapılacak"

Mutaf, içerisinde yerli üretim yapan beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, motosiklet, ev tekstili, bisiklet ve çeyiz gibi ürün gruplarının yer aldığı 'Sosyal Hayatı Destek Paketi” hakkında bilgilendirerek, "Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren yapılacak." dedi.

Yılmaz: "Konut kredisinde faiz yüzde 0,64'e iniyor"

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında bilgilendirmede bulunan Yılmaz da, "Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir)  krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise  en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Konut kredisi başvuruları yarından itibaren şubelere yapılabilecek." diye konuştu.

Urgan: "10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak"

Tatile çıkacak olanlar için hazırlanan destek paketi ile ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Urgan ise şunları söyledi; "Sosyal ihtiyaç, finansman kredi destek paketleri, vergi, öteleme, kısmi çalışma gibi talepler oluyordu. Bunlarla ilgili bazı adımlarda olacak.  Turizme yönelik pakette ise seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Bu etkin süreci hızlı şeklide yönetmemiz gerekiyor. Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;  bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk geliyor.Seyahat acenteleri ile anlaşmalar yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak."

Aktaş: "Destek paketi ile vatandaşın ihtiyaçlarının yanı sıra yerli üretim yapan sektörler de desteklenecek"

Birinci el/sıfır veya ikinci el taşıt alımları ile ilgili paket hakkında bilgi veren Aktaş da, "Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçirdi. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Destek paketi ile vatandaşın ihtiyaçlarının yanı sıra yerli üretim yapan sektörler de desteklenecek. Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil)  veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren yapılacak." şeklinde konuştu.

Haber: İlker GÜREL

 

İntihara kalkışan genç Helvacıoğlu ve yakınlarının uğraşı sonucu ikna edildi

İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katına çıkan H.E. (26), eşi ve işiyle ilgili yaşadığı sorunları nedeniyle intihar girişiminde bulunurken, genç adam Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile yakınlarının çabaları sonucu intihardan vazgeçti.

İddiaya göre; İstiklal Caddesi'ndeki bir apartman kapısının aralık olduğunu gören H.E., kafasına koyduğu intihar girişimi için 5 katlı apartmanın çatı katına çıktı. H.E.'nin çatıdan sarktığını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, İtfaiye ekipleri yola yüksekten atlama yastığı serdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de, her ihtimale karşı anında müdahale için hazır bekledi.

Helvacıoğlu ve yakınları ikna çalışmasına başladı

Olaydan haber alan H.E.'nin yakınları ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Müslim Çekiç, yanına gittikleri H.E.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu çatıdan inen H.E., Helvacıoğlu, polis ve yakınları tarafından teselli edildikten sonra, eşi A.E. ile görüştürülmek üzere Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Meraklı kalabalık cep telefonları ile görüntüledi

Öte yandan, İntihar girişimi sırasında, polisin çektiği güvenlik şeridi dışında toplanan meraklı kalabalık, intihar girişimini meraklı bakışlar ile izlerken, bazı vatandaşlar da olayı cep telefonlarının kameraları ile kaybetti.

Haber: İlker GÜREL

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar