Son Dakika
Helvacıoğlu, son günlerde yöneltilen eleştirilere cevap verdi: "Cesaretli olacağız ve kararlı davranacağız"“İtalyan Koyu (Kale Koyu)’nun, Mecidiye Muhtarlığına verilmesini istiyoruz”“Son 10 yılın en durgun sezonlarından birini yaşıyoruz”Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti7 kuaför birleşti sokak hayvanlarını sevindirdiUybaş: “Kimlik bildirim sistemine uyulmamasının cezası 14 bin TL’dir”Meydanı değiştiren 6 bin çiçek mikro damla sulamayla sulanacakMuhtarlara gelir-gider belgesi düzenlemesiyle ilgili bilgi verildiEmniyet ticari taksileri denetlediEmniyet ekipleri, göz açtırmıyor
SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale: “1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 3 bin 180 ilave istihdam sağlamış bulunmaktayız”

SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale: “1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 3 bin 180 ilave istihdam sağlamış bulunmaktayız”

Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle açıklama yaparak, Türkiye’de uygulanan Genel Sağlık Sigortası’nın, kapsam ve basitliği yönüyle tüm dünyada örnek alınan sağlık sigortası uygulaması olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Lale, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. 2008 yılından buyana, her yıl 16 Mayıs’ı kapsayan haftanın, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını dile getiren Süleyman Lale, “Bu hafta toplumda sosyal güvenlik konusunda farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumumuzun amacı halkımıza vatandaş odaklı kaliteli ve ulaşılabilir sosyal güvenlik hizmeti sunmaktır. Kurumumuzda sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilmek için yoğun çaba harcanmaktadır. Teknolojik altyapısını tamamlamış, vatandaş odaklı hizmetleri yaygınlaştırılmış herkesin gıptayla bakacağı bir sosyal güvenlik anlayışını hayata geçirmiş bir kurum haline gelebilmek için gayret sarf etmekteyiz.” dedi.

“Türkiye’de uygulanan Genel Sağlık Sigortası kapsamı ve basitliği yönüyle tüm dünyada örnek alınan sağlık sigortası uygulamasıdır”

Tüm nüfusu şemsiye altına alan Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla, artık tüm halkın, sağlık güvencesine kavuştuğunu ifade eden Lale, “Türkiye’de uygulanan Genel Sağlık Sigortası kapsamı ve basitliği yönüyle tüm dünyada örnek alınan sağlık sigortası uygulamasıdır. Halkımızın tümünün aynı standartlarda sağlık hizmeti aldığı, yoksulların primlerinin devletçe karşılandığı, 18 yaş altındaki çocuklarımızın tümünün sağlık güvencesi altında olduğu genel sağlık sigortası uygulaması dünyada uygulanan en kapsamlı sağlık sigortası ve dünyanın birçok ülkesinin örnek aldığı sosyal güvenlik reformudur. Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortası işlemlerinde Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların tescil işlemleri için gelir testi zorunlu tutulmakta, üç kademeli gelir seviyesine göre prim tahakkuk edilmekteydi. 08/03/2017 tarihli 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘6824 sayılı Bazı alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’ ile 1 Nisan 2017 tarihinden sonra 60/g kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için Genel Sağlık Sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olacak şekilde yeniden düzenlendi. Buna göre tek prime esas kazanç belirleneceğinden 1 Nisan 2017 tarihinden sonra 60 (g) sigortalıları için prim tutarı 53,33 TL olacaktır. Bundan böyle sadece primlerinin devlet tarafından ödenmesini isteyen dar gelirliler için gelir testine girme zorunluluğu bulunuyor. Yapılan düzenleme ile 1 Nisan itibariyle aylık 53.33 TL ödemeyi kabul edenler gelir testine girmeden doğrudan GSS hizmetlerinden faydalanabilecek. Ayrıca, geçmiş dönemlerde genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyen ve gelir testine de girmeyen vatandaşların, tahakkuk eden borçları, 53.33 TL üzerinden yeniden hesaplanacak. Hesaplanan yeni borcun 1 Nisan 2017 tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi halinde, bu tutara 1 Nisan 2017 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Yani halkımız gelir tespiti yaptırmak zorunlu olmayacak ama bu durumda da primler aylık 53.33 TL’den hesaplanacak. Eğer borcun silinmesi isteniyorsa hem gelir tespitine girilmesi hem de burada ailede kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden (592,50 TL) az çıkması gerekecek. Ayrıca Kanuna eklenen ek 13. Madde ile ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının ülkemizde ikamet etmeyen Türk soylu aile fertlerinin genel sağlık sigortasından yararlanma imkanı getirilmiştir.

“SGK Edirne İl Müdürlüğü olarak Milli istihdam seferberliği kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 94 ev ziyareti, 1165 işyeri ziyareti gerçekleştirmiş bulunmaktayız”

2017 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları neticesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı” ilan edildiğini dile getiren Süleyman Lale, şunları söyledi; “81 ilde bakanlığın bürokratları ve il müdürlerince istihdam teşvikleri, işbaşı eğitim programları gibi bakanlığın istihdama destek sağlayabilecek uygulamalarını sahada iş dünyasıyla paylaştığı gibi emekli, engelli ve çalışanlar ile de sahada buluştular ve talepleri dinlediler. Çalışma Hayatında Milli Seferberlik adı verilen yeni proje ile vatandaşlar daha öncede olduğu gibi yalnız bırakılmıyor. Bu kapsamda; Sanayici ve işadamları ziyaret ediliyor, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanıyla ilgili görüş ve öneriler alınıyor, yeni istihdama, kayıtlı istihdama teşvik etmek, yeni istihdam sağlamak amaçlanıyor, hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımız ziyaret edilerek, hizmetler ile ilgili görüş ve öneriler alınıyor, vatandaşların memnuniyetini arttırmaya yönelik tedbirler geliştiriliyor, vatandaşların ev ve işyerlerine gidilerek devletimizin müşfik yaklaşımı daha çok hissettiriliyor. SGK Edirne İl Müdürlüğü olarak Milli istihdam seferberliği kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 94 ev ziyareti, 1165 işyeri ziyareti gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İşyeri ziyaretlerinde özellikle 687sayılı KHK ile getirilen artı istihdam teşviği konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda687 sayılı KHK ile işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak ‘İlave İstihdam Teşviki’ uygulamasını hayata geçirildi. Cumhuriyet tarihimizin en önemli istihdam teşviklerinden olan ‘İlave İstihdam Teşviki’ sayesinde, işveren sigorta primi ve vergi yükünü karşılayarak istidamın artırılmasına destek veriyoruz. İlave İstihdam Teşviki ile işverenlere yeni işe alacakları her çalışan için sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi desteği sağlıyoruz. Özel sektör işyerleri sağlanan bu teşvikten herhangi bir bölge ve işçi sayısı sınırlaması olmaksızın faydalanabilecek. Çalışanların işverene maliyetinin düşmesinin yanı sıra devletin işverenlere desteği artacak. İlave İstihdam Teşviki ile işverenin prim ve vergi yükünü azaltarak istihdamda artış sağlanmayı hedeflenmektedir. İşverenlerin, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalının 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri karşılanıyor. Her bir sigortalının işverene olan maliyeti 1.404 TL’ye düşürüldü. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azaltılıyor. Edirne’de de Sayın Valimizin önderliğinde yaptığımız çalışmalar neticesinde 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren 3 bin 180 ilave istihdam sağlamış bulunmaktayız. Buradaki hedefimiz yılsonuna kadar 5 bin idi. Mayıs ayı itibariye hedefimize büyük oranda yaklaşmış bulunmaktayız. 27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen geçici 226’ncı maddeyle; 07/01/2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanınmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 07/01/2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren iptal kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır. Düzenleme kapsamında tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir. 1 yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır. 7.9.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, 6745 sayılı Kanun ile isteğe bağlı sigortalı olanlar dışındaki primlerini düzenli ödeyen ve prim borcu olmayan Bağ-Kur sigortalılarına bir indirim sağlandı. Yeni düzenlemeye göre isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamındaki sigortalılar % 29,5 oranında prim ödemektedir. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak. Bağ-Kur'lular için bu prim indirimi uygulamasından 1.10.2016 tarihinden itibaren yararlanmaya başlamıştır. 01 Ekim 2016 tarihinden buyana indirim uygulaması devam etmektedir. İndirimle birlikte 613 TL yerine 4/b sigortalılar 524 TL ödemektedir. Bunun yanında kayıt dışı istihdamla mücadelede ülkemizin önemli sorunları arasında bulunmaktadır. Temel önceliğimiz rehberlik ve teftiş çalışmaları ile kayıt dışı istihdamı azaltmaktır. Bu sayede de haksız rekabetin önüne geçmeyi de amaçlamaktayız.”

“Bazı vatandaşların bu şekilde sosyal güvenlik şemsiyesi koruması dışında olmalarının nedeni ise ‘kayıt dışı istihdam’ olgusudur”

Sosyal güvenliğin bu derece önemli ve öncelikli olmasına rağmen, vatandaşların bir kısmında hala sosyal güvence olmadığını kaydeden Lale, sözlerini şöyle tamamladı; “Bazı vatandaşların bu şekilde sosyal güvenlik şemsiyesi koruması dışında olmalarının nedeni ise ‘kayıt dışı istihdam’ olgusudur. Sigortasız çalışan kişiler, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kapsamında sağlanan birçok yardımdan yararlanamamakta; emeklilik, malullük aylığı, iş göremezlik ödenek ve gelirleri, işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatları gibi çalışanlara sağlanan birçok yasal haktan da mahrum kalmaktadırlar. Ayrıca bu şekilde çalışanların sadece kendileri değil, aile bireyleri de ölüm aylığı, iş göremezlik geliri gibi haklardan yararlanamayarak mağdur olmaktadırlar. İşverenler açısından baktığımızda ise kayıt dışı istihdam; büyük ölçüde haksız rekabete neden olmakta ve ekonomik işleyişi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca kayıt dışı istihdama başvuran işletmelerin yapılan denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezasıyla karşılaşma veya işyerlerinin kapanması riski mevcuttur. Örneğin; sadece 1 işçiyi 1 ay süreyle sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenin ödeyeceği idari para cezası ve prim miktarı yaklaşık 7 bin 780 TL’dir. Yapılan tespitte işçinin sigortasız çalıştırıldığı süre 6 ay ise bu tutar yaklaşık 28.900 TL, 1 yıl ise yaklaşık 54.200 TL olmaktadır. (2017 yılı için). 6736 sayılı Yapılandırma Yasasının ilk taksit son ödeme tarihi31/05/2017’dir. Daha önce müracaatı olup ilk taksit ödemesini yapmamış olan işverenlerimize bu tarihe kadar ilk taksit ödemelerini yapmalarını önemle hatırlatmak isterim. 29/04/2017 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 690 sayılı KHK ile 01/05/2017 tarihi itibariyle muhtarımızın sigorta primleri İl Özel İdareleri veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarınca ödenecektir. İl Müdürlüğümüzce Kasım 2016 tarihinden itibaren yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar neticesinde emekli aylığı ortala aylık bağlama gün sayısını çok büyük oranda düşürmüş bulunmaktayız. Emekli aylığı talebiyle İl Müdürlüğümüze başvuran sigortalılarımızın emekli aylıklarını en geç 8-10 gün içerisinde bağlamaktayız. Edirne İlimizde toplam 103.513 (4a, 4/b, 4/c) sigortalı çalışanımız ve 90.730 aylık alan vatandaşımız bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

İlker GÜREL

YORUM YAZ
Son Eklenenler

Helvacıoğlu, son günlerde yöneltilen eleştirilere cevap verdi: "Cesaretli olacağız ve kararlı davranacağız"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan yardımcıları ile birim amirlerinin katılımıyla, dün düzenlediği basın toplantısında, yapılan çalışmalar ve son günlerde belediyeye yapılan eleştirilere cevap verirken, aldıkları kararlar ile ilgili cesaretli olacak ve kararlı davranacaklarını söyledi.

Saat 11.45 sıralarında başlayan ve makam odasında gerçekleştirilen toplantıya; Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Yakup Balcı, Nuran Uslu, Mustafa Altay, Mücahit Erdoğan, Levent Keçimen, Belediye Meclisi Üyesi Müslim Çekiç, Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Günay Karagül, Keşan Belediyesi Hukuk Müşaviri Orkan Özkaya ve yazılı ve görsel yerel basının temsilcileri katıldı.

"İçme Suyu ve Atık Su Arıtma tesisi için kredi başvuru talebinde bulunduk"

Sözlerine, İller Bankası’na projelerle ilgili yapılan başvuruları anlatarak başlayan Helvacıoğlu, "Erikli’deki mücavir alan ve Yayla’daki mücavir alanla ilgili olarak İçme Suyu ve Atık Su Arıtma tesisi için kredi başvuru talebinde bulunduk. İller Bankası’nın, Dünya Bankası’ndan aldığı 5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli krediye başvurduk. Ayrıca güneş enerji panelleri ile ilgili olarak 8 milyonluk proje talebinde bulunduk. Eski İtfaiye Binası alanı için otopark ve nikah salonu projemizi İller Bankası’na sunduk. Keşan Şehirlerarası Otogar yapımı ve 100 kilometrelik asfalt ve 50 kilometrelik kaldırım için başvuruda bulunduk. Tüm bu projeler için İller Bankası’ndan kredi ön talebinde bulunulmuş oldu. Kabul edilen projelerimizi Eylül Ayı Meclisine getirip başvurularımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

"Halkın ücretsiz olarak kullanması gereken yollarımızı parkomat ihalesi bitince geri alacağız"

Parkomat ihalesinin Mayıs ayında sona ereceğini bildiren Helvacıoğlu, "Halkın ücretsiz olarak kullanması gereken yollarımızı parkomat ihalesi bitince geri alacağız ve bir daha anlaşma yapmayacağız. Kaldırımlarımızı genişletip yollarımızı iyileştirerek halkımıza güzel bir trafik hizmeti sunacağız. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi altında bulunan otoparkı da kiralayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 2019 enerji yılımız, 2020 ise belediye olarak gücümüzü gösterdiğimiz yıl olacak. Belediyede sistem oturuyor. Değişim sancılı oluyor, bunu da biliyorduk. 40 yıllık aynı Keşan’a değişim şarttı. İlerlememiz ve gelişim için değişim şart. Kamuoyundan da bu konuda anlayış diliyoruz. Eleştiriye açığız. Ancak Keşan’ı geliştirmek ve değiştirmek için cesaretli olacağız ve kararlı davranacağız. Ezberleri bozacağız. Bireysel sıkıntılar olabilir ama Keşan’ın menfaati ve mutluluğu için adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız 5 yıl sonra Keşan’ın değişime uğradığını ve geliştiğini görecek." diye konuştu.

"Köy minibüsleri şehiriçi dolmuş gibi her yerde istediği gibi duramaz"

Şehiriçindeki araç trafiğinin düzenlenmesi kapsamında köy minibüslerinin güzergah değişikliğinden sonra eleştirilerin yapılmasına da değinen Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi; "İlçede minibüslerin varış ve kalkış noktaları var. D4 yetki belgesi ile sadece tek kalkış ve varış noktasından hareket edilebilir. Bu bir zorunluluktur. Bu durumu belediye değil İlçe Trafik Komisyonu belirler. Belediye de bu komisyonda bir paydaştır. Vatandaşımız trafik düzenlememizden memnun, daha önce 22 dakikada ulaşılan bir noktaya şimdi 10 dakikada ulaşılıyor.  Köy minibüsleri ve şehir dışından gelen minibüsler şehiriçi dolmuş gibi her yerde istediği gibi duramaz. Bu karar İlçe Trafik Komisyonu kararıdır. Bu uygulama devam edecektir. Gazeteye çıkıp eleştirenler önce belediyeden ya da ilgili kurumlardan bilgi alsınlar, ondan sonra eleştirilerini yapsınlar. Ama başka niyetleri varsa bilemem. Doğru eleştiriler yapılmasında fayda var. Çünkü eleştirenler kendi kalelerine gol atıyorlar. Önce doğruyu, ne olduğunu bilsinler."

"Şehitlik Anıtı kalkmayacak"

Şehitlik Anıtı’yla ilgili çıkan haberler ve Alo 153 ile 188 Cenaze Hattı hakkında da açıklamalarda bulunan Helvacıoğlu, "15 Temmuz günü şehitlerimizi anarken Asri Mezarlık’ta bulunan şehitlikte de anıt olması gerektiğini ilettik. Asri Mezarlık’taki Şehitlik’te bir tören alanı yok. Dualarımızı ara koridorda ediyoruz. O alanda bir planlama yapacağız. Keşan’a ve şehitlerimize yakışır bir tören alanı oluşturacağız. Mevcut anıtın kalkması gibi bir durum söz konusu değil.Sadece anıt var. Bu planlamayı 2 yıl sonrası için düşünüyoruz. Ayrıca, bugüne kadar Alo 153’e 863 sorun iletilmiş. Yol ve asfalt içeriği olan 106’sı beklemeye alınmış 757 sorun çözüme kavuşturulmuş. 310 vatandaşımıza geri dönüş yapıp hizmetten memnuniyet ölçülerini sorduk. 302 vatandaşımız aldığı hizmetten memnun kalmış. 8’i de memnun olmamış. Bu büyük bir başarı oranı ve başarı hikayesi. 188 cenaze hattımız hizmete girdiği günden bugüne kadar herkese ücretsiz şekilde ekonomik durumuna bakmadan hizmet veriyor. Türkiye’nin her yerine ulaşımını sağlıyoruz. Tüm gerekli cenaze levazımatı da biz alıyoruz. İkramımızı da gönderiyoruz. Biz halkın acılarını paylaşıp gerekli desteği sağlama sözü vermiştik. Bunu da sağladık." şeklinde konuştu.

Belediye, "Grev tehdidi" gerekçesiyle Salim şen hakkında suç duyurusunda bulunacak

DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen’in “Belediyede sigortasız işçi çalıştırılıyor” iddialarıyla ilgili de açıklama yapan Mustafa Helvacıoğlu, "Yalan yanlış bir açıklama yapmış Salim Şen başkanımız. Suç duyurusunda bulunacağız kendisi ile ilgili. Kamu düzenini tertip etmekle yükümlü bir kurum olan belediyenin sigortasız işçi çalıştırması asla ve asla mümkün değildir.  Şaka gibi bir iddia. Bizi geçmiş dönem belediyesi ile karıştırıyor galiba. Bu mümkün olamaz. Grev tehdidinde bulunuyor. Halka hizmeti nasıl durdurursun! 4 aydan bu yana maaşları zamanında ödeyen belediyeyiz. Herkes görevini yapacak." derken, konuyla ilgili söz alan Keşan Belediyesi Avukatı Orkan Özkaya da "Belediyemiz kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Sigortasız işçi çalıştırması söz konusu olamaz. Kendisi kulaktan dola bilgilerle hareket etmiş. Genel grev tehdidinde bulunmuştur. Halkımızın kamu hizmetlerinden yararlanmasını engelleme noktasında tehditkar tavırları olmuştur. Belediyemiz olarak suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Balcı: "Geçen ay ben 8 Bin 553 TL. maaş aldım"

Gazetemizin dünkü sayısında yer alan Belediye Başkan yardımcılarının aldığı maaşlar ile ilgili haber ile ilgili söz alan Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da başkan yardımcılarının aldığı maaşlarla ilgili şunları söyledi: "Yasa gereği belediye başkan yardımcılarının maaşı belediye meclisince belirlenir. İlk yaptığımız meclis toplantımızda aldığımız karar gereği başkan yardımcılarının maaşı belediye başkanının 2/3’üdür. Bu karar da oybirliği ile alınmıştır. İddia edildiği gibi 11 bin TL maaş almıyoruz. Geçen ay ben 8 Bin 553 TL. maaş aldım. Siyasi başkan yardımcıları olarak biz Nuran Uslu ile beraber mesai gözetmeden sabahtan saat 24.00’e kadar çalışıyoruz. Halkla iç içe ve sorunları çözüme kavuşturan başkan yardımcılarıyız."

Helvacıoğlu: "Halk bu kadar düşünülseydi son 15 sene CHP belediyesinde halkın çocukları işe alınırdı"

Maaşlar konusunda yalan-dolan beyanatlarda bulunanın karşısında duracaklarını vurgulayan Helvacıoğlu, "Bu eleştiriler asılsızdır. Bu arkadaş bir şey mi istedi de yapmadık bilmiyorum. Üstelik bir de bizim partimizden. Mevzuat ve kanun dışında hiçbir uygulamamız yok. Alnımız açık. Kimse bize çamur atamaz, bizim üzerimizde çamur durmaz. Halka hizmet için buradayız. Kimse bize aldı gitti diyemez. Yapamadığımız şeyler olabilir. Eleştirilebiliriz. Ama oyuna gelmeyeceğiz. Hizmete devam edeceğiz. Halkın elini belediyeye değdirmeye devam edeceğiz. Halkı korumaya devam edeceğiz. Kumsallarla ilgili Meclis’te alınan kararı herkes gördü. Kumda bedava oturulacağını söylediler. Göreceğiz bedavaya oturtacaklar mı? Halk bu kadar düşünülseydi, halkın sokaklarını parayla kiraya verilmezdi. Halk Ekmek, ekmek üretmek için yola çıkmış 2 milyon TL zarar edilmiş. Halk bu kadar düşünülseydi son 15 sene CHP belediyesinde halkın çocukları işe alınırdı. CHP’li Meclis üyeleri, parti yönetimi, kadın kolu yöneticilerinin çocukları, başkan yardımcılarının çocukları işe alınmazdı. Halkı düşünenler halkın çocuklarını işe alırdı. Eş dost vasıtasıyla işe giren 70 kişiyi ilerleyen dönemde gözden geçireceğiz. Bunu CHP’liler benden istiyorlar. CHP’liler ecrimisil de almaya karşı çıkmalıydı. Kampları da mahkemeye vermeleri gerekiyordu. Erikli ve Yayla’yı düzene sokmak istedik. Ancak kumsalların kiralanması istenmedi. Tabanlarına siyaset yapmak için böyle bir karar aldılar. Kumsal kiralamaları iptal olmadı. Sadece Keşan Belediyesi’ne 17 Temmuz’da kiralama yapması için verilen süre doldu. Kurum işi devreden çıktı. Şimdi, Ağustos ya da Eylül ayında özel sektöre ihale açılacak. Biz kumsalları alma kararımızda halkımızı düşünüyorduk." diye konuştu.

"Keşan bandosu gümbür gümbür gelecek"

Keşan Belediye Bandosu ile ilgili yapılan eleştiriler üzerine konuşan Mustafa Helvacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bandomuzda faaliyetlere bir süre ara verdik. Gençleştirme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Çok yakında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bandomuzu kapatmadık, markalaştırıyoruz. Meclisçe kurulmuş bandoyu ben kapatamam. Emekliler ayrılacak sonra yenileşmeyle Keşan bandosu gümbür gümbür gelecek. Keşan’a yakışan bir bando oluşturacağız. Ancak ne hikmetse, bandodan biraz harçlık alanlar harçlıkları gitti diye seslerini çıkartıyor. Sevgili büyükleri, bırakın çocuklarınız gelsin. 80 yaşındaki emekliliği gelenler, yerlerine çocuklarına bırakmalılar. Belediye ekmek kapısı değil iş kapısıdır. İşini iyi yapanlar ve yenileşmeye açık olanlarla yürüyeceğiz. Sadece bayramlarda bando olmayacak. Festivallere çağrılan bir bando oluşturacağız."

"Keşan Belediyesi tabelasını Erikli’ye takmaya hazırız"

S.S. Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin 4 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kuruluna da değinen Helvacıoğlu, "Erikli’yi almak için biz buradayız. Gelin biz hazırız. Keşan Belediyesi tabelasını Erikli’ye takmaya hazırız." deyip, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin arka bölümünde bulunan 600 dönümlük alana Kent Ormanı yapmayı planladıkları bilgisini vererek, gelecek yıl bu planlamayı yetiştirmek için çalıştıklarını, çalışmaların Valilik ve ilgili bakanlık ile yürütüldüğünü söyledi. Bölgede müzik festivallerinin bölge turizmi adına önemli olduğuna dikkat çeken Mustafa Helvacıoğlu, “Gençlerimiz eğleniyorlar. Bayram tadında festivallerimiz gerçekleştiriliyor. Esnafa, Keşan halkına ciddi katkıları oluyor.” diye konuştu.

"Sanayi Sitesi'nin 1/3’ünü site yönetimi 2/3’ünü biz karşılayarak asfaltlayacağız"

Helvacıoğlu, Kunduracılar Çarşısı’yla ilgili proje hazırladıklarını ve bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptırmayı hedeflediklerini ayrıca belediyedeki mevcut sinema alanlarında Kültür ve Sanat Evi adıyla yeni bir sayfa açacaklarını iletti. Başkan Helvacıoğlu, Muammer Aksoy Caddesi’nde asfaltlama çalışması ile ilgili olarak ihale hazırlıklarının tamamlandığını ve 9 Ağustos’ta ihaleye çıkılacağını 300 adet çöp kovası ihalesinin de 8 Ağustos’ta gerçekleştirileceğini ifade etti. Mustafa Helvacıoğlu, Sanayi Sitesi yönetimiyle de buluştuğunu dile getirdi ve şunları anlattı: “Sanayi Sitesi’nin bankada parası var. Bütün sanayinin 1/3’ünü onlar 2/3’ünü biz karşılayarak asfaltlama yapacağız. Karar onların. Eğer tamam derlerse hemen başlayacağız, evet demezlerse zamanı gelince bu alana yöneleceğiz. Zamanını da yönetimle paylaştık. Sanayi sitesi üyelerine sesleniyorum, yönetime desteklerini hissettirsinler.”

"İşine gelmeyenler menfaati gidenler bağırıyor"

Köy Garajı esnaflarının, yıkılması planlanan işyerleri ile ilgili eleştirilerine de değinen Helvacıoğlu, "Burası zaten yıkılıp dökülmüş. Paniğe gerek yok. Deprem özelliğini bir tespit edelim. Sizleri davet ederek, Nisan ya da Mayıs ayında yeni yerlerinize veya yeni bulduğunuz işyerlerine davet edip konuşacağız. Orada birkaç kişi provokatörlük yapıyor. Esnafımız dolduruşa gelmesin. Dinlemeden hareket edilmemeli. Bizi hiç dinlemeden eleştirenler var. Keşan’ı 5 yıl boyunca en doğru şekilde yöneteceğiz. Keşan 5 yıldızlı ilçe olacak. Kimseyi idare etmeyeceğiz. 40 yıllık alışkanlıklar var. İdare ede ede 40 yılda bir şey yapılamamış. Radikal kararlar alacağız ve işimizi yapacağız. İşine gelmeyenler, menfaati gidenler bağırıyor. Bizler, onun ya da bunun adamı değiliz. Bizler halkın istediğini yapacağız. Söz verdiklerimizi bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. 100 günde 106 projemizden 8’ini yerine getirdik. Demek ki yolumuz devam edeceğiz. Eleştirilere açığız ama gazetelere çıkıp eleştirmek olmaz. Gazetelerde anlaştığımızı, bilgi verdiğimizi yazalım. Gelin birlikte üretip birlikte sorunları tartışarak çözelim. Feryat etmeye gerek yok. İyileştirip geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Özkaya: "Verilen makul süreler sonunda ödeme yapılmamışsa, cebri icra yöntemiyle  tahsil edilmeye çalışılacak"

Keşan’ı daha planlı şekilde yönetmek adına stratejik plan hazırladıklarını bildiren Mustafa Helvacıoğlu, bu planın Keşan’ı nasıl ve ne şekilde yöneteceklerini göstereceğini ifade etti. Toplantının devamında söz alan Hukuk İşleri Müşaviri Orkan Özkaya belediye mülklerine ait 373 kiracının kiralarını geciktirdiğini tespit ettiklerini, bu gecikmelerden, faizler ile birlikte 3 milyon 250 bin TL’lik bir alacağın söz konusu olduğunu belirterek, "Bunlara ilişkin hepsine ihtarname çekildi. Devamında, verilen makul süreler sonunda ödeme yapılmamışsa, cebri icra yöntemiyle  tahsil edilmeye çalışılacak." diye konuştu.

"Kime gösteri yapıyorsun?"

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman'ın, pazaryeri ile iglli yaptığı açıklama hakkında konuşan Mustafa Helvacıoğlu, "Başkanımızla beraber oturduk ve düşüncelerimizi paylaştık. Kime gösteri yapıyorsun? Üyelerine iyi görünmek istiyorsan gel beraber konuşalım. Buna gerek yok. 3 farklı proje hazırlanıyor ve karar için pazarcılarımızla oturup birlikte karar vereceğiz dedik mi demedik mi Hasan Kocaman? Üyelerinize iyi görünmek istiyorsanız önce çalışacaksınız. Pazaryeri konusunda mimarlar alternatif çalışmalar üretiyor. Burasını kapatırsak dışarıdaki 1300 pazarcı ne yapacak? Burasını kapatmakla sorun çözülmüyor. Köklü çözüm üretmeliyiz. Geçmişte hatalar yapılmış maliyetini bizler ödüyoruz. Sadece bu alanı kapatmak 8-10 milyon TL. Burasını kapatırsak dışarıda kalan esnaf ne olacak? Valilikten gelen emre göre sokaklarda pazar olamaz. Hangi şehirde sokaklarda pazar var? Bu kasaba kültüründen kurtulmalıyız. İyi şeyler yapmak için yola çıktık. Engelleyenler laf olsun diye konuşuyor. Birilerinin menfaatine dokunuyoruz diye konuşuyorlar. Biz birilerinin değil halkın menfaatine dokunacağız. 3 farklı alternatiften biri mevcut alanda çözüm, biri pazarın taşınması diğeri de geçmiş dönem belediyesinin bıraktığı yeni pazaryeri alanında yapılanma. Gazetelere haber yaptırıp çözüm beklenmez. Masaya beraber oturup konuşmalıyız." şeklinde konuştu.

"Ne işim var Edirne Belediye Başkanlığı ile"

Basın mensuplarından gelen soruları da cevaplandıran Mustafa Helvacıoğlu, Edirne'deki bir gazetede Edirne Belediye Başkan adayı olacağı yönünde yer alan haberler hatırlatıldı. Helvacıoğlu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Önce Keşan Belediyesini yönetelim. Ben Keşan Belediye Başkanıyım. Keşan’ı 5 yıldızlı bir ilçe yapmak istiyorum. Benim işim, eşim dostum, vatandaşım her şeyim Keşan’da. Benim ne işim var Edirne’de.” dedi.

"Bursa Büyükşehir Belediyesi, Paşayiğit Mahallesi’nde Paşayiğit Parkı yapımı konusunda söz verdi"

Helvacıoğlu Bursa ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Keşan’a destek sözü aldıklarını, Osmangazi Belediyesi’yle kardeş belediye olma adımları attıklarını, Yıldırım Belediyesi’yle görüşmeler yaptıklarını kaydetti ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Paşayiğit Mahallesi’nde Paşayiğit Parkı yapımı konusunda söz verdiğini kaydetti.

"Elimizde sihirli değnek yok, sabredelim"

Göreve geldiklerinden bu yana 100 günlük süre geçtiğini, ellerinde sihirli değnek olmadığını ama çok çalışarak hizmet ürettiklerine dikkat çeken Mustafa Helvacıoğlu, “Canla başla gayretle çalışıyoruz. Sihirli değneğimiz çok çalışmak. Eleştirilere açığız ama eleştirirken haddini aşanlara da cevabını veririz. 19 saat çalışıyorum. Hakkım helal olsun vatandaşıma. Tek isteğim vatandaşımızın 'Allah razı olsun' demesi. Kesin kararlar almadan kıyamet koparılıyor. Biz yapılabilecekler ile ilgili dersimizi çalışıyoruz. Çalışma yapmadan, hazırlık yapmadan ilgililerle bir araya gelemeyiz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Durmak yok yola devam."

"İzzetiye, Keşan, Paşayiğit minibüsleri tek havuz olacağız"

Paşayiğit ve İzzetiye mahallelerindeki vatandaşların taşımalı eğitim sisteminden nasıl faydalanacakları ile ilgili soruya cevap veren Helvacıoğlu, "Bunu Milli Eğitim karar verir. Paşayiğit ve İzzetiye mahalle oldukları için taşımalı sistemde yoktur. Onların da çözümü minibüsçüler ile birlikte konuşularak çözülür. İzzetiye, Keşan, Paşayiğit minibüsleri tek havuz olacağız. Hatları yeniden gözden geçireceğiz. Dolmuşçuluğu halkımıza layık yapacağız. Bu konuda da yeni reform yapacağız." cevabını verdi. 

"Hazırlık yapmadan nasıl konuşacaksınız?"

Açıklamasında "Gazetelere haber yaptırarak bu iş olmaz?" sözlerine yer verdiği, ancak basın toplantısında gazetecilerin yer aldığı hatırlatılarak, eleştirilerde bulunan bölgelerdeki esnaflar ile konuşup-konuşmadığı sorulan Mustafa Helvacıoğlu, şu cevabı verdi; "Hazırlık yapmadan nasıl konuşacaksınız? Daha çalışma yapılırken kıyamet kopuyor. Köy Garajı'na, belediye eski binasına, Kunduracılar Çarşısı'na ne yapacağımızı daha karar vermedik. Hep birlikte karar vereceğiz. Keşan Belediyesi'ni nasıl bir kurum olarak düşünüyorsunuz? Bir çalışma yapılır, plan hazırlanır ve ilgili yerlerle konuşulur. Bir tane karar verdiğimizi söyleyin. Fıkra anlatmak için toplantı yapılmaz."

Balcı: "Boş toplantılar yapmak istemiyoruz"

Yakup Balcı da, boş toplantılar yapmak istemediklerinin altını çizip, "Oldu bitti" anlayışıyla kararlar almayacaklarını seçim döneminde de vatandaşlara ilettiklerini ifade ederek, "İtfaiye eski binasını 2,5 ayda yıktık. Eski yönetim 3 yıldır yıkamazken biz 2,5 ayda yıktık. Fena mı oldu. Odasını hiç kimseyle konuşmadan da yıkabilirdik. O Bölümde de gölgelik ve lavabo yapılıyor. Otoparkı da ekonomik otopark yapacağız." derken, Helvacıoğlu da, otoparkı, belediyenin istediği şekilde ihaleyle kiraya vereceklerini ve 0-1 saat ücretsiz yapacaklarını söyledi. Mustafa Helvacıoğlu, 40 yıllık alışkanlıkların bozulduğunu, vatandaşların acele etmemesi gerektiğini kaydetti.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

 

 

 

 

 

 

           

 

“İtalyan Koyu (Kale Koyu)’nun, Mecidiye Muhtarlığına verilmesini istiyoruz”

Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban yaptığı açıklamada; İtalyan Koyu (Kale Koyu)’nun kiralanması, Mecidiye, Sazlıdere ve Gökçetepe’deki kumsalların Keşan Belediyesi mücavir alanına katılıp-katılmaması ve yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Bize, tek sahip çıkan Edirne Valisi’dir”

Mecidiye’nin belediye iken, köye döndüğünü ama muhtarlık olarak, ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını belirten Balaban, “Mecidiye Sahili, 1.derece SİT alanı, askeri yasak bölge, NATO çıkarma sahası ve mer’a alanıdır. Buralara bir şeyler yapılmak istendiğinde, kimse sorumluluk almak istemiyor ve herkes birbirine topu atmaktadır. Fakat, CİMER’e şikayet yapıldığında, ilgili kurumlar sahilde ne oluyor diye bize soruyorlar. Bize, şuanda tek sahip çıkan Edirne Valisi’dir.” dedi.

“Kiralamalar arasında, İtalyan

Koyu (Kale Koyu) da, yer alıyordu”

Keşan Belediye Meclisi’nin geçen hafta içerisinde yaptığı toplantıda, sahillerin kiralanması konusunun gündeme geldiğini ifade eden Ali Balaban, şunları söyledi: “Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’yla konuyu görüştük. Kiralamalar arasında, İtalyan Koyu (Kale Koyu) da, yer alıyordu. Bakanlık, bu alanı Keşan Belediyesi’ne kiralama bedeli üzerinden verecekti. Ama CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetkiyi vermedi. Sayın Helvacıoğlu yetki alamadığı için belirlenen noktaları kiralayamadı. Dolayısıyla, muhtarlık olarak bizlerde belediyeden burayı kiralama çıkış bedeli üzerinden alamadık. Alınamadığı içinde açık ihaleye çıkacak. Uzunkum, geçmiş dönemdeki muhtara pazarlık usulü verilmek istenmişti ancak, muhtarlık işin altından kalkamayacağını belirtmişti. Daha sonra da, açık ihale yapıldı ve özel şirketler buraları aldı. Özel şirketlerin alması kontrolün olması nedeniyle iyi oldu. Ama kıyı kanununa göre, buraların tel örgüyle kapatılması yasak. Şirket yetkilileri, kendi proje alanını kapatmasının dışında, halk plajı denilen yere geçişi engellemek için oraya tel örgü çektiler. Bununla ilgili şirket yetkilileri, muhtar ve azalar olarak, Edirne’de düzenlenen toplantıya katıldık. Toplantıda, konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. Ayrıca, festivalin bize tozu ve çöpünden başka bizlere hiçbir katkısı olmadı.”

“İtalyan Koyu (Kale Koyu)’nun,

Mecidiye Muhtarlığı’na verilmesini istiyoruz”

Balaban sözlerini şöyle sürdürdü: “İtalyan Koyu (Kale Koyu)’nun ihale edilmeden, Mecidiye Muhtarlığı’na belirlenen 72 bin TL+KDV bedelle verilmesini talep ediyoruz. Edirne Valisi’ne bu konudaki düşüncemizi ilettik. Bakanlık yetkilileri de, bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bu alan ihaleye çıksa ve boyumuzu aşsa dahi Mecidiye Muhtarlığı olarak, buna katılacağım. Bizlere destek veren yetkililer ve işadamlarımız bulunuyor. 80 bin TL’lik bedel, Mecidiye Muhtarlığını kurtarır. Ama rakam artsa da, gücüm yettiğince ve bölge turizmini savunma adına mücadele edeceğim. Mecidiye Sahili’nde belli bir düzenleme ve çalışma yapıldı. Edirne Valisi sahillerimizde incelemelerde bulundu ve memnun şekilde ayrıldı.”

“Sahillerdeki kumsal alanın Keşan Belediyesi

mücavir alanına katılıp-katılmayacağı görüşülecek”

Ali Balaban şöyle devam etti: “Keşan Kaymakamlığı’nda, 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Mecidiye, Sazlıdere, Gökçetepe muhtarları ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun katılımıyla bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda, sahillerdeki kumsal alanın Keşan Belediyesi mücavir alanına katılıp-katılmayacağı konusunda, görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantıda, yüzde 80 yol alınacağını düşünüyorum. Kumsal alan, belediyeye verilirse, en azından zabıta kontrolünde olunur ve gerekli işlemleri yapabilecek. Ama bizim muhtarlık olarak, herhangi bir yaptırımımız olmuyor.”

“Mecidiye’yi örnek bir sahil bölgesi yapmak için çalışıyoruz”

Balaban, sözlerini şöyle tamamladı: “Mecidiye’de pazaryerinde yaklaşık 10 yıldan bu yana çözülemeyen bir sorunu vardı ve bunu yakın zaman içerisinde çözüme kavuşturduk. Tüm tezgahlara elektrik verdik. Atıl durumda olan tuvaletleri kullanılır hale getirdik. İlerleyen süreç içerisinde daha geniş bir pazaryeri yapmayı düşünüyorum. Mecidiye Sahili’ne yürüyüş yolu yapacağız ve güneş enerjisiyle aydınlatan lambalar koymayı planlıyoruz. İnsanların rahatça spor yapmasını sağlayacağız. Mecidiye’yi örnek bir sahil bölgesi yapmak için çalışıyoruz.”

(Haber: Deniz ÇİL)

“Son 10 yılın en durgun sezonlarından birini yaşıyoruz”

Sazlıdere Köyü ve Sahili Yardım ve Kalkındırma Derneği Başkanı Serdar Durak, yaptığı açıklamada; yaz sezonu ve bölgeye yapılmak istenen FSRU Limanı ve Kara Boru Hattı projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Yaz sezonu durgun geçiyor”

Sazlıdere Sahili’nde, yaz sezonunun durgun geçtiğini belirten Durak, “Sezon beklediğimiz gibi geçmiyor. Yaz mevsiminin ortasına gelindi ve bundan sonraki süreçte de, sezonun iyi geçeceğini düşünmüyorum. Yaşanan durgunluğu ekonominin kötü gidişatına bağlıyorum. İnsanların tatile harcayacağı parası kalmamış. Sazlıdere Sahili’ndeki yoğunluk geçmiş yıllara göre, yarı yarıya düşmüş durumda. Kurban Bayramı’nda inşallah belli bir hareketlilik yaşanır ve bölgede ekonomik anlamda hareketlilik yaşanır. Son 10 yılın en durgun sezonlarından birini yaşıyoruz.” dedi.

“Projenin hayata geçmesini istemiyoruz”

Gökçetepe ve Sazlıdere arasına yapılması planlanan FSRU Limanı ve Kara Boru Hattı projesi hakkında da, değerlendirmelerde bulunan Serdar Durak, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu konuda, mahkeme süreci başladı ve süreç devam ediyor. Bölgede yaşayan insanlardan oluşan bir çalışma ekibi kuruldu ve projeyi insanlara anlatıyor. Bölgede yaşayanlar olarak, projenin hayata geçmesini istemiyoruz. İnsanlar, bu konuda tepkilerini her zaman dile getiriyorlar. Mahkeme, inşallah iyi bir karar alır ve proje iptal edilir. Bölgemiz ve körfez bu beladan biran önce kurtulmasını temenni ederim. Biz, adalete güveniyoruz.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Enez-Keşan yolu üzerinde, dün saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre; Enez istikametinden Keşan istikametine giden Emrah Çokal (32) yönetimindeki 39 LU 393 plakalı otomobil, Kılıçköy yakınlarındaki viraja geldiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazanın etkisiyle, otomobilin sağ camından çıkan otomobil sürücüsü Çokal, kaza yerinde hayatını kaybetti. Emrah Çokal'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Keşan'da berberlik yaptığı öğrenilen Çokal, dün Gelibolu'nun Kalealtı Köyü'nde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlker GÜREL

7 kuaför birleşti sokak hayvanlarını sevindirdi

Keşan'da kuaförlük yapan 7 kişi, sokak hayvanlarının yaşamlarına katkı sağlamak adına aralarında topladıkları paralara aldıkları köpek mamalarını KE-HAYKO (Keşan Sokak hayvanlarını Koruma Derneği)'ne teslim etti.

Keşan'da kuaförlük yapan Muhammet Ongun, Fevzi Cinci, Erdi Akkuş, Ali Kemal Bulut, Aykut Selvi, Samet Bozkurt ve Umut Yıldız, sokak hayvanlarına nasıl destek olacaklarını düşünürken, aralarında para toplayarak kuru mama almaya karar verdi. Aralarında topladıkları paralar ile çok sayıda kuru köpek maması alan kuaförler, aldıkları bu mamaları dün KE-HAYKO'nun Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin arkasında bulunan ve "Can Evi" adı verilen barınağa giderek, burada Dernek Başkanı Sevinç Cebeci'ye teslim etti.

"Onlar da yaşam mücadelesi veriyor"

Aldıkları kuru mamaları Cebeci'ye teslim eden kuaförler, sokak hayvanlarının da insanlar gibi yaşam mücadelesi veren canlılar olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Hepimiz sokak hayvanları ile yaşamaya alışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlamda, onlar, yiyecek ve içeceklerini biz insanlar gibi temin edemeyebiliyorlar. Dolayısıyla, bizler onlara yardımcı olmalıyız. Bu bilinç ile sokaktaki dostlarımızı unutmamalıyız." diye konuştu. Dernek Başkanı Sevinç Cebeci de, bu davranışın takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu belirterek, "Umarım bu tutum tüm esnaflarımıza örnek olur. Mama konusunda zorluk çektiğimiz şu günlerde ilaç gibi geldi. Desteklerin devamını bekliyoruz." diye konuştu.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar