Son Dakika
Yerel yöneticiler genç girişimcilere ticarete yönelik öğütler verdiDemir, Aksal’ı eleştirdi: “Ankara’da oturarak siyaset yapma zamanı bitmiştir”CHP Kadın Kolları Başkanlığı’na Nermin Arhatır seçildiŞen, sosyal medyada yapılan yanıltıcı paylaşımlara dikkat çekti: "Desteklemelerden kesilen oran, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kesilen orandır"Vatandaş, soruyor: “2017 yılında Keşan’a kurulacağı yönünde söz verilen Gümrükleme Sahası ne aşamada?”Ucuz atlatıldı!Köseler: “Erbakan hocamızın bıraktığı miras bizlerin omuzlarındadır”Servis sürücüsünün alkollü çıkmasıyla ilgili açıklama yapıldı: "Bizim kooperatifimiz üyesi değil"Vatandaş yapılan anonsların anlaşılmamasından şikayetçi"Kardeşler El Ele" 23 Nisan'ı kutlayacak
Sakin başlayan meclis toplantısı soru önergeleri ile gerildi

Sakin başlayan meclis toplantısı soru önergeleri ile gerildi

Keşan Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı, dün gerçekleştirilirken, oldukça sakin ve maddelerin oy birliği ile kabul edildiği meclisin sonunda, bir sonraki oturuma bırakılan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aladdin Öztürk'ün verdiği soru önergesi nedeniyle Toplantı Salonu bir anda karıştı.

Saat 15.00 sıralarında, Keşan Belediyesi Meclisi Toplantı Salonu'nda başlayan toplantıda; Meclis üyeleri Mehmet Selim Aras ve Hakan Gürel mazeretleri nedeniyle meclis tarafından izinli sayıldı.

Öztürk'ün soru önergeleri ve imar ile ilgili 2 madde gündeme eklendi

Belediye Meclisi'nin görüşeceği gündeme geçilmeden önce, Keşan Belediye Meclis Üyesi Alattin Öztürk tarafından, asfaltlama, Artı Çarşı esnafından ve Barış Parkı civarında yapılacak düzenlemeden belediyenin destek istediği yönünde açıklamaların da yer aldığı ve cenaze nakillerinde ücret talebi hakkında soru önergesi ile Müslim Çekiç’in daha önceki dönem meclisince alınan cenaze aracı için km. başına 1.15 TL cenaze sahiplerine yansıtılması ile ilgili alınan kararın iptali yönündeki talep ile 2 adet imar ile ilgili gündem dışı madde gündeme alındı.

Keşan Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin adı Keşan Kent Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştirildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; belediyenin 2020 Yılı Performans Programı’nın görüşülmesi gerçekleştirildi. Bu madde oybirliğiyle Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Diğer maddede belediyenin 2020 yılında uygulanacak vergi, harç ve ücret tarifelerinin görüşülerek bu maddede oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Belediyenin 2020 Yılı bütçesi de meclis üyelerinin oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Toplantıda, belediyenin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından meclise sunuldu. Stratejik Plan ile ilgili söz alan grup başkanları, planda emeği geçe herkese teşekkür etti. Yapılan oylama sonucu Keşan Belediyesi’nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı oybirliği ile kabul edildi. Toplantının devamında, belediye mülkiyetinde bulunan, Keşan'daki 1 adet ve mücavir alanımız Yayla Sahili’nde 48 adet iş yerinin 10 yıllık kiralama ihalesine çıkartılması için Encümen’e yetki verilmesi konusu da, oy birliği ile kabul edildi. Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta borcundan dolayı Şirket ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında borç yapılandırması yapılacağından dolayı Belediye taşınmazlarından teminat gösterilmesi hususu da, İYİ Parti'li Meclis üyelerinin red oylarına karşı, oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyeye ait Keşan Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ünvanının değiştirilmesi konusu da görüşülerek, şirket adının, Keşan Kent Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştirilmesi meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Hastane Caddesi'nin "Merhum Alparslan Türkeş" adının verilmesi komisyona havale edildi

Toplantının devamında, Erkan Gege’nin, Merhum Alparslan Türkeş’in isminin, Keşan Devlet Hastanesi'nin taşınması nedeniyle anlamını kaybettiğini belirttiği Hastane Caddesi'ne verilmesi konusu görüşüldü. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak, Halide Coşkun’un, Büyük Cami Mahallesi Muhtarlığı yapmış olan Merhum eşi, İlhami Coşkun’un adının bir sokağa verilmesine ait talep ile 57. Alay Yürüyüş Komitesi’nin “57. Alay Mustafa Kemal Çocuk Parkı” isminin bir çocuk parkına verilmesine ait talep de hatırlatılarak, bu yöndeki taleplerin görüşülerek, gerekli tespitleri yapabilecek bir komisyon kurulmasına, gündeme alınan 3 maddenin de kurulacak bu komisyonda görüşülmesine oy birliği ile kabul edildi. Büyük Cami Mahallesi Barış Parkı civarında trafik akışının düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na havale edilen konu hakkında Meclis’e bilgi verilmesi ve konunun Meclis gündeminden çıkarılması konusu da görüşüldü. Bu madde de, İl Trafik Komisyonu'na sunulacak bir önerinin hazırlanması için oy birliği ile ikinci oturuma bırakıldı. Gündemde yer alan Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs ve Otobüs Yönetmeliği de, oybirliği ile ikinci oturuma bırakıldı. Keşan-İzzetiye Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tasarılarının ön onayını inceleyen İmar Komisyonu'nun kararı oybirliği ile kabul edildi. Yukarı Zaferiye Mahallesi 800 Ada, 10 numaralı parsel ve 1466 Ada 1 numaralı parsele ilişkin "Konut" olan fonksiyonunun Millet Caddesi güzergahında zemin kat "Ticaret" olarak değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebi görüşülerek meclisçe oybirliği ile kabul edildi.

Plan değişikliğinde, AK Parti Grubu "Şartlı evet" onayı verirken, AK Parti'li Tarık Uysal ise red oyu verdi

Aşağı Zaferiye Mahallesi 285 Ada 8 numaralı parselin imar yolunun kaldırılmasına ilişkin plan değişikliği talebinin görüşüldüğü toplantıda, İmar Komisyonu'nun bu talep ile ilgili olarak verdiği "Kişisel menfaat oluşturduğu gerekçesiyle red" kararı oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda, en önemli gündem maddesi olarak gösterilen "Çarşı Merkezi İş Alanı’na ilişkin plan değişikliği talebi"nin görüşülmesine geçildi. Bir önceki toplantıda, İmar Komisyonu'na havale edilen bu gündem maddesiyle ilgili konuşan AK Parti Grubu Sözcüsü Nehir Gergin, bahse konu plan değişikliğinin yeterli olmadığını, ilerleyen yıllarda genişletilmesi gerekmesi durumunda, gerekli çalışmaların yeniden yapılması taahhüdünün verilmesi durumunda komisyon kararına olumlu yönde oy vereceklerini söyledi. CHP ve İYİ Parti grubu da, çalışmaların her zaman Keşan'ın menfaati doğrultusunda yapıldığını ve yapılacağını, Keşan büyüdükçe imarın tabiiki genişletilebileceğini kaydedip maddeyi kabul etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, ilgili madde ile ilgili olarak İmar Komisyonu'nda yapılan çalışmalar sonucu "Çarşı merkezindeki 5 metre sorunu çözüldü." dedi. AK Parti Grubu'nun şart koştuğu genişletme talebiyle ilgili olarak İmar Komisyonu'nun bu yönde bir talebi olduğu da toplantının bu gündem maddesinde dile getirildi. Bu gündem maddesiyle ilgili söz alan AK Partili Meclis Üyesi Tarık Uysal, geçen dönem bu maddeye onay vermediğini hatırlatarak, "Şehrin dokusuna zarar vereceği için bu maddeye onay vermeyeceğim." diye konuştu. Bu madde ile ilgili İmar Komisyonu'nun kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

Sakin geçen toplantı bir anda hareketlendi

Toplantıda, Asri Mezarlık plan değişikliğine ilişkin 3 adet itiraz dilekçesi görüşülerek meclisçe oybirliği ile komisyona havale edildi. Keşan'ın mahalle sınırlarının güncellenmesi de görüşülerek meclis tarafından oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi. Belediye sınırları içerisinde yapılacak olan binalarda yeraltı çöp konteyner alanlarının belirlenmesine ait Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu görüşülerek, meclisçe oybirliği ile kabul edildi. Maddelerin sona ermesinden sonra gündem dışı olarak gündeme alınan imar ile ilgili madde meclis tarafından oy çokluğu ile İmar Komisyonu’na havale edildi. Müslim Çekiç’in önergesi de oybirliği ile kabul edilerek cenaze hizmetlerinde daha önceki meclisin aldığı karar gereği kilometre alınan 1.15 TL bedel alınması kararı oybirliği ile iptal edildi. Kasım ayı 2. oturumunun, 26 Kasım 2019 Salı günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda, Alattin Öztürk tarafından, asfaltlama, Artı Çarşı esnafından ve Barış Parkı civarında yapılacak düzenlemeden belediyenin destek istediği yönünde açıklamaların da yer aldığı ve cenaze nakillerinde ücret talebi hakkında verilen soru önergelerinin görüşülerek cevaplanması da, bir sonraki oturuma bırakılırken, Nehir Gergin, bu soru önergesiyle ilgili olarak AK Parti Grubu adına değil, şahsını ilgilendirdiğini söylediği açıklamalarda bulundu.

Gergin: "Sadece benim değil, bölgedeki bütün işletmelerin hassasiyetini rencide eden bu önergeyi kınıyorum"

Bahse konu soru önergesinde, kendisini de ilgilendiren bir cümlenin yer aldığına dikkat çeken Gergin, "Her şeye verecek cevabımız olduğu gibi buna da cevabımız var. Soru önergesini başkanımız yanıtlar. Ama bu kısım benim için son derece önemli olduğundan cevap veriyorum. Böylesine açık adres göstererek adeta faşizan bir tavırla burada bunu vermek bir dava konusudur. Tazminat davası açacağımı buradan Sayın Aladdin Bey'e iletirim. Bu mecliste az önce çarşı merkezindeki plan değişikliği ile ilgili bir 'evet' oyu verdik. Burada kaç tane belediye meclis üyesinin işyeri veya arsası var? Neredeyse hepimiz el kaldırdık. Ne için kaldırdık bu eli, kendi arsa dükkânlarımız için mi? Çıkar mı elde ettik? O bölgeye getirilen yol konusunda, belediye olarak orada imar açmışsan, bana da ticari unvan vermişsen, ben bu işletmeyi açarken ruhsatımı almışsam, çevre, çöp, tabela, reklam vergisini alıyorsan benim yolumu 2019 yılında topraktan sıyırıp yapacaksın. Aynı şekilde bu şehrin başka yerlerinde toprak yol varsa 2019 yılında hala asfalt görmemiş ise onlar da yapılacaktır. Kimin işletmesi, kimin evinin önü olduğunun bir anlamı yoktur. Sadece benim değil, bölgedeki bütün işletmelerin hassasiyetini rencide eden bu önergeyi kınıyorum." dedi.

"Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan ilçe teşkilat seçimlerinde pirim yapmak adına şov yapmayın Aladdin Bey"   

Sözlerinin devamında, Aladdin Öztürk'ün, Artı Çarşı'da esnaflardan katılım payı talep edildiği yönündeki iddiaların yer aldığı soru önergesine de değinen Nehir Gergin, şunları söyledi; "Artı Çarşı’da yapılan işlem; olan bir yolun kaldırılıp düzeltilmesi, kaldırımın düzeltilmesidir. Sayın Başkanım şifahen 'Böyle bir katkıda bulunabilir misin?' diye sormuş olabilir bölge esnafına. Bölge esnafından ola Meclis Üyesi Süleyman Bey de burada. O toplantıya katılanlardan biri kendisi. Katkıda bulunurlar ya da bulunmazlar ayrı bir konu. Burada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan ilçe teşkilat seçimlerinde pirim yapmak adına şov yapmayın Aladdin Bey. Benim işletmemde onlarca insan çalışıyor ve bu insanlar ekmek yiyor. Sadece bende değil, aynı zamanda orada işletmesi olan Zafer Bey de var, niye yazmadınız? Kesinlikle yakışmadı. Biz bu şehrin insanıyız, bu şehirde yaşıyoruz."

Helvacıoğlu: "Bana para istediğime dair belge getir yarın sabah istifa edeyim"

Mustafa Helvacıoğlu, Nehir Gergin'in bu sözlerinin ardından toplantıyı kapatırken, Aladdin Öztürk de kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle söz almak istedi. Ancak Helvacıoğlu'nun, konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşüleceğini belirtip toplantıyı kapattığını söylemesi üzerine, Öztürk'ün "Benim muhatabım Belediye Başkanıdır. Ben soruların cevaplandırılmasını Belediye Başkanından istedim. Ben soru sormaya devam edeceğim. Herkesten para talep ediyorsunuz." ifadelerinin ardından toplantı gerildi. Kimseden para talep etmediklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Bana para istediğime dair belge getir yarın sabah istifa edeyim. Bana siyasi şov yapma. Kimin bayrağını taşıdığınızı biliyorum. Toplantıyı rencide etme." diyerek cevap verdi. 

Uysal ve Öztürk'ü meclis üyeleri ayırdı

Tartışmanın ardından Mustafa Helvacıoğlu salondan ayrılırken, AK Partili Meclis Üyesi Tarık Uysal da Aladdin Öztürk ile tartışmaya başladı. Karşılıklı sözlerin üzerine birbirlerinin üzerine yürüyen iki meclis üyesini, araya giren diğer meclis üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma, daha dazla büyümeden yatıştırıldı.

İşte ortamı geren soru önergeleri...

Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Aladdin Öztürk tarafından verilen soru önergeleri şu şekilde; "Asfalt ve aydınlatma katılım bedeli; Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından Terziler Sitesi ile Ali Paşa Çarşısı etrafında yapılmış olan toplantılarda mevcut bölgede yol ve kaldırım çalışmaları yapıldığı bu nedenle de her esnaftan dükkan başına 200 TL katılım payı isteneceği dile getirilmiştir. Yine 21 Ekim’de yerel basın da yer alan Büyük Cami Mahallesi Barış Parkı çevresindeki esnafların işlerindeki artış nedeniyle çevre aydınlatmalarının elektrik faturalarının esnaf tarafından ödenmesi talep edilmiştir. Son olarak Keşan Belediyesi tarafından, Londra Asfaltı'na bağlanan toplam uzunluğu 1250 mt. alana bugünkü mali değeri 240.000 TL olan 8 cm kalınlığında 10 metre genişliğinde 1200 ton asfalt yapılmıştır. Soru 1- Artı Çarşı ve Barış Parkı çevresinde bulunan ki neredeyse siftahsız ayakta kalmaya çalışan esnafımıza destek olunması gerekirken katılım payı adı altında para istenmesinin nedeni nedir? Soru 2- artı Çarşı ve Barış Parkı esnafından katılım payı isteyen Başkan Mustafa Helvacıoğlu Cennet Bahçesi Mevkiinden başlayan yol asfaltlaması için de bölgedeki yüksek ciro yapan büyük işletmelerden katılım payı adı altında ücret talebinde bulunmuş mudur? Soru 3- Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz ekonomik krizin etkilerini azaltabilmek adına ilçemizde bulunan yerel esnafı desteklemek için Keşan Belediyesinin bir çalışması var mıdır? Cenaze nakillendirme ücret talebi; 16 Ekim’de Yeni Mescit Mahallesi’nden bir yurttaşımız İstanbul’da vefat etmiştir. Cenaze sahipleri belediyemize başvurarak cenazelerinin Keşan’a getirilmesini talep etmişlerdir. Keşan Belediyesi cenaze hizmetleri yetkilisi bu hizmet için cenaze sahibinden 450 TL tutarında bir ücret talep etmiştir. Cenaze sahipleri bu duruma itiraz etmiş olmasına rağmen yetkili ısrarını sürdürmüş, talep edilen ücret temin edilerek belediyeye takdim edilmiş, ancak yetkili bu defa mesainin bittiğini ve bu nedenle şehir dışına cenaze aracı göndermeyeceğini söyleyince yaşanan tartışma sonrası belediyenin camları kırılmıştır. Oysa ki 28 Mayıs 2019 tarihinde de Balıkesir’de vefat eden Yeni Mescit Mahallesinden bir vatandaşın cenazesi olması gerektiği gibi gece saat 21.30’da bizzat sizin tarafınızdan cenaze sahibinden hiçbir ücret talep etmeden cenazesinin Keşan’a gelmesi talimatı verilmiştir. Soru 1- hangi cenazenin ücretli, hangisinin ücretsiz taşınacağı belediye başkanın kararına mı bağlı? Soru 2- yaşayanlar arasında yaptığınız ayrımı, ölüler arasında yapmaya ne zaman başladınız? Soru 3- hangi cenazenin ücretli, hangisinin ücretsiz olduğunu neye göre karar veriyorsunuz?"

Haber / FOTO: İlker GÜREL

YORUM YAZ
Son Eklenenler

Yerel yöneticiler genç girişimcilere ticarete yönelik öğütler verdi

Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen, Genç Girişimciler 2020 Yılı Genişletilmiş İstişare Toplantısı, 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilirken, toplantıya katılan yerel yöneticiler, genç girişimcilere ticaretin geliştirilmesine yönelik bazı öğütler verdi.

Saat 20.00 sıralarında, Şapçı Ağadayı Otel'de başlayan toplantıya; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Keşan TSO Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB (Ticaret Borsası) Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala TB (Ticaret Borsası) Meclis Başkanı Necati Görür, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin ile genç girişimciler katıldı.

Şen: "Bizden sonra görev alacak arkadaşlara rol model olarak tamamlamayı hedefliyoruz"

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serkan Şen'in açış konuşmasını yapmasıyla başlatan toplantıda, 2019 Mart ayında 18-40 yaş arasındaki 31 Keşan TSO ve 14 Keşan TB üyesi tarafından Keşan oda ve borsa ortak olarak yapılan seçimler sonrasında Keşan Genç Girişimciler Kurulu'nun belirlendiğini söyleyen Şen, kurul olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Oda ve borsalardaki genç girişimcilerden oluşturulan kurula destek veren herkese teşekkür eden ve işbirliği içerisindeki çalışmaların devam edeceğini söyleyen Serkan Şen, kurulda yer alan isimleri de şöyle tanıttı; "Kurul; Ceyhun Atalay, Zeynel İnceoğlu, Emre Bölük, Gökhan Aktaş, Berkay Uslu, Ferdi Narlı, Nehir Gergin ve Serkan Şen olarak belirlenmiştir. Bu kişiler arasında Berkay Uslu, Ferdi Narlı, Nehir Gergin ve Serkan Şen'den oluşuyor. 2020 yılında Keşan Genç Girişimciler olarak üyelerimize hizmet ederek, ekonomik kalkınma ile bölgemizde katma değer yaratacak projeler üreteceğiz. 2021 yılını ise bir önceki yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz faaliyetleri ve projelerin devamlılığını sağlayacağız. Son olarak 2022 yılında ise görev süremiz sürecinde gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve çalışmalarımızı örnek model olarak belirleyerek, bizden sonra görev alacak arkadaşlara rol model olarak tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"Keşan Genç Girişimciler olarak 2019 yılında, birçok farklı faaliyetler gerçekleştirdik"

Sözlerinin devamında, 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren Şen, "Görev süremizin ilk yılında, Keşan Genç Girişimciler olarak 2019 yılında, birçok farklı faaliyetler gerçekleştirdik. İlk olarak sayın valimiz, sayın kaymakamımız, kamu kurumları ve kuruluşları müdürlerimiz, değerli oda ve borsa başkanlarımıza protokol ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve maddi ve manevi her konuda desteklerini aldık. Düzenli olarak yaptığımız, Keşan Genç Girişimciler Komite, Meclis ve İl Kurulu toplantılarımız ile katılımcı, paylaşımcı, kurumsal ve profesyonel yönetim anlayışımızla ortak akıl toplantılarımızı gerçekleştirerek, 2019-2022 stratejilerimiz belirledik. Keşan Oda ve Borsa olarak, bölgemizdeki üniversite öğrencilerimizden daha fazla nitelikli eleman desteği almak, inovatif iş fikirlerini değerlendirmek ve yaratıcı, verimli ve kapasite arttırıcı işletme çözümlerini daha hızlı ve kolay değerlendirmek için Keşan Öğrenci Meclisimizi kuruyoruz. Genç Girişimciler olarak sadece ticari ve ekonomik değil, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak bölgemize ve toplumumuza karşı üstümüze düşen görevleri yerine getirdik ve getirmeye her zaman devam edeceğiz." diye konuştu.

Aslantatar: "Ben hiçbir zaman düz memur olmak istemedim"

Toplantının devamında, yerel yöneticilere söz verildi. Bu bölümde söz alan Özder, genç girişimcilere her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, sözü Aslantatar'a verdi. Türkiye'nin daha ileriye taşınması için genç girişimcilere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Enes Aslantatar, "Bu tür toplantılarda her zaman devlet memurluğu zihniyetinden kurtulmamız gerektiğini söylüyorum. Ben hiçbir zaman düz memur olmak istemedim. Ticaretten gelen bir ailenin çocuğu olsaydım tüccar olurdum. Peygamber Efendimiz demiş ki, 'Karın 10'da 9'u ticarettedir'. Elazığ depremi sonrası çok kısa sürede 10 ton pirinç toplayarak, deprem bölgesine gönderdik. Bu pirinçleri kimden topladık? Tüccarlardan. Bu genç insanların buradaki heyecanı bizleri de heyecanlandırıyor. Biz de ilçemizin ticaret hacminin genişlemesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Helvacıoğlu: "Eskiden gençler memur olmadıkları zaman evde kalırlardı"

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, "Girişimcilik artık alın teri yerine, akıl terine bıraktı. Bunu Keşan, İpsala, Enez yani Hamzadere bölgesinde farklı bir şekilde gördüğümü söylemek istiyorum. Girişimcilik her zaman azimli bir yapıya sahiptir. Eskiden gençler memur olmadıkları zaman evde kalırlardı. Şimdi girişimci olmayınca evde kalıyorlar. Şehirleri yarıştıran, ekonomiyi büyüten her şeyin temelinde girişimcilik var. Girişimciliğin gelecekteki önemi her geçen gün artacak. Dünyada şu anda ciddi boyutta sıkıntı var. Yeni nesil bir ticaret anlayışı geliyor. Herkesin b ve c planı da olmalı. Altın yumurtlayan bir bölgeyiz. Bölgemizin artıları ve zenginlikleri çok kıymetli. Şehrimizi yarıştıracak ortak akıl kültürünü geliştirmemiz lazım." dedi.

Ünsal: "Lobimizi oluşturmamız lazım"

Toplantıda konuşan Ünsal ise şunları söyledi; "Ortaklık sistemini yaratmak gerekiyor. Fakat en önemlisi kurumsallaşmaya çalışın. Bu iş babadan oğla, oğuldan toruna geçerken bir yerde kopukluk oluyor. Şu an parlamentoda çok sağlam bir grubumuz var. Parti önemli değil. Biz bu dönem geçtiğinde 'Trakya'ya ne yaptınız?' diye soracağız. Lobimizi oluşturmamız lazım. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor."

Atakişi: "Dil bilmek çok önemlidir"

Ünsal’ın ardından konuşan Atakişi de, "Üretimin üç dört tane ayağı var ve emek en önemli ayağı. Sermaye doğal kaynaklar ve bunları bir araya getirecek olan girişimciler. Sanayi devrimi neden Çin’de değil de İngiltere’de oldu diye sorarsak, cevap olarak, Çin’de her şey vardı fakat Çin’in girişimcisi yoktu. Çinli gençler memur olma hayalleri kurarken, İngiltere’de girişimciler vardı. Dünya’yı değişen bir teknolojiye çevrildi girişimcilik. Girişimciliğin en temel kuralı özgür olmaktır. Böyle genç girişimciler ile birlikte olduğum için çok mutluyum. Üniversite olarak, ne gerekiyorsa yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Hatırlatmakta fayda görüyorum ki, dil bilmek çok önemlidir. Bu konunun üzerinde durunuz." diye konuştu.

Özkaya ve Şapçı genç girişimcilerin ticaretteki önemine dikkat çekti

Toplantının devamında konuşan Özkaya, "Genç girişimcilere bakınca pırıl pırıl gençler görüyorum. Bugünün genç girişimcilerini yarının oda yöneticileri olarak görüyorum. Makamlarımızı seve seve sizlere emanet edeceğimizi biliyorum. Bölgemizin girişimlere ihtiyacı var. Yarın öbür gün kurulacak OSB’de de çok büyük katkılarınızın olacağını biliyorum ve bunu gönülden istiyorum." derken, Şapçı da şunları söyledi; "Genç Girişimcilere faaliyetleri için ve bizi burada ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Tüm oda borsalar ve yerel yönetimler olarak bir aradayız ve bu sizin gücünüzü gösteriyor. Genç girişimciler olarak sizleri tebrik ediyorum ve kendim de bir genç girişimciyim. Bölgemizdeki gelişimde girişimin önemini vurgulayacağınız bir dönemdesiniz. Öyle bir bölgedeyiz ki fırsatlar bölgesi sayılırız ve bunun değerini bilip daha fazla katma değer üretmeliyiz. Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız ve birlik beraberlik içinde davranmalıyız."

Kaymaz: "Alanlarınızda bilgili olun ki güçlü olasınız"

Kemalettin Uslu'nun, tüm genç girişimcilere, birlikteliğin önemli olduğunu aktarmasından sonra konuşan Kaymaz, girişimciliğin bir cesaret işi olduğunu belirterek, "Sizin yerlerinizde eskiden bizler vardık. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizleri geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Borsamızın sorumluluğunda bulunan alanlarda yanınızda olacağınıza söz veriyoruz. Bu coğrafya hepimizin ve birlik beraberliğimizin sürmesi için elimizden geleni yapacağız. Yenilikçi olun, dijital olun ve çağın gerisinde kalmayın. Kadın ve genç girişimcilik eğitimlerine katılın, dil öğrenin. Üretim insansıza geçiyor ve biz bununla da mücadele etmeliyiz. Bilgi güçtür. Alanlarınızda bilgili olun ki güçlü olasınız." şeklinde konuştu.

Girgin: "Türkiye’de üç kurumun birlikte hareketine şahitlik yapıyorsunuz"

Toplantının sonlarına doğru konuşan Görür, genç girişimcilere üretim tavsiyesinde bulunarak, "Sermayeleri birleştirip güçlü hale getirmenizi öneriyorum. Gıda OSB’de birlikte olun. Bir araya gelerek sermayeleri birleştirerek katma değer sağlayacak projeler üretin. Bölgemiz buna çok müsait. Az olsun benim olsun demek yerine birleşip güç birliğini tavsiye ediyorum." dedi ve sözü İbrahim Girgin'e verdi. Toplantıda son olarak konuşan Girgin de şunları kaydetti; "Türkiye’de üç kurumun birlikte hareketine şahitlik yapıyorsunuz. Her yerde kavga var, bizim kurumlarımız ise barış içinde ve birlikte hareket ediyor. Bölgede toplanıp iş konuşabiliyoruz, nasıl kalkınabileceğimizi istişare edebiliyoruz. Bu bir avantajdır. Üniversitemizin de aramızda olması bizim için büyük bir şans. Dünya üç şeyi konuşuyor. Su gıda ve enerji. Dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Olanaklarımız çok iyi ve coğrafyamız da çok iyi. İşimize sevgiyi katarak, sahiplenmeliyiz. Planlama yoksa başarı yoktur. Hedef yoksa başarı yoktur. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Hedefiniz olsun. Ve emin adımlarla yürüyün. Olmayınca küsmeyin. Hep deneyin. İşinizi sevin ve işiniz kolaylaşsın. Bilgiye ulaşın ve işinizi geliştirin. Yanınızdayız ve destekçiniziz." Toplantı, bu konuşmalardan sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

 

Demir, Aksal’ı eleştirdi: “Ankara’da oturarak siyaset yapma zamanı bitmiştir”

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir yaptığı açıklamada; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili söylemleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

“Genel Başkanımıza gösterilen teveccühten sayın Fatma Aksal rahatsız olmuş”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ülke genelinde başlattığı il ziyaretleri çerçevesinde İzmir, Antalya, Bursa ve Edirne’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, sözlerine başlayan Demir, “Edirne ziyaretinde vatandaşlarımızın Genel Başkanımıza gösterdiği teveccühten sayın Fatma Aksal rahatsız olmuş olmalı ki, aylak bakkalın eski borç defterlerini karıştırması gibi 2 ay önce bir siyasi parti yöneticisinin sözlerini alarak tekrar gündeme getirmiştir. Sayın Meral Akşener tarafından cevaplanmasını istediğiniz soruyu kamuoyu önünde liderimiz tarafından cevaplanmıştır. Üstüne üstlük İYİ Parti yöneticileri de bu konu ile ilgili defaatle açıklamalarda bulunmuştur. Siyaseti makam koltuğunda oturarak yaparsanız gündemi takip edemezsiniz.” dedi.

“Ankara’da oturarak siyaset yapma zamanı bitmiştir”

Aksal’a, eleştirilerde bulunarak, sözlerine devam eden Ekrem Demir, şunları söyledi: “Liderimiz Sayın Meral Akşener, Rumeli Kızı, Dramalı, mübadele göçmenidir. Bölge insanımız ile akrabalıkları olan bir şahsiyettir. Sayın Genel Başkanımızın ziyaretimiz esnasında Dramalı göçmen ailelerden oluşan vatandaşlarımız ile samimi sohbetlerine şahit oldum. Edirne’yi ve Edirne insanını çok seviyor. Kıskanmayın sizde sevin! Genel Başkanımız, milletimizin içinde bulunduğu sıkıntıları kendine dert edinmiş, ülkeyi il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşımızın derdini dinliyor, size söz hakkı doğmasın diye siyaset yapmıyor. Özellikle kadınlarımız Genel Başkanımıza içinde bulundukları ekonomik krizin, işsizliği ve daha nice sıkıntılarını anlatarak çare olmasını istiyor. Genel Başkanımız da bölgemizden duyduklarını konuşma metnine koyarak partimizin TBMM grup toplantılarında iktidar sahiplerine duyuracaktır. Belli ki rahatınız bozulacaktır. Öyle Ankara’da oturarak siyaset yapma zamanı bitmiştir. Hele hele ceketimi koyarım seçimi alırım döneminin bittiğini Ankara ve İstanbul seçimlerinden öğrenmiş olmalısınız! Genel Başkanımız milletimizin derdini dinleyerek sevgisini insanımıza vererek  Türkiye’nin ablası, gençlerimizin Meral annesi olduğu bir gerçektir.”

“İktidarınız nimetlerinden Edirne’miz istifade etsin, aksi takdirde bir daha milletvekili makamını göremezsiniz”

Fatma Aksal’a tavsiyelerde bulunan Demir, sözlerini şöyle tamamladı: “Size tavsiyem; sizde en azından Hamzadere Barajı’nın sulama hattını bitirin de Keşan, İpsala, Enez ilçelerinde bulunan 24 köyün arazileri sulansın. Sizde en azından bu köylerin ablası olun. Bu sayede iktidarınız nimetlerinden Edirne’miz de istifade etsin, aksi takdirde bir daha milletvekili makamını göremezsiniz. Demedi deme.”

(Haber: Deniz ÇİL)

CHP Kadın Kolları Başkanlığı’na Nermin Arhatır seçildi

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Keşan Kadın Kolları Başkanlığı seçimleri dün, parti lokalinde gerçekleştirildi.

Saat 13.30 sıralarında başlayan seçimlere; Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, Edirne Kadın Kolları Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Avukat Nilüfer Erk Oğuz, kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı.

Seçimler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra divan heyetinin seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Edirne Kadın Kolları Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, katip üyeliklere Ürfet Ürkmez ve Nedime Pangal seçildi.

Pekcan: “İş kazası olarak kaybettiğimiz belediyeyi geriye alana kadar mücadele edeceğiz”

Seçimlerde söz alan İlçe Başkanı Recep Pekcan, şunları söyledi: “Partiyi hareketli ve canlı görmek mutluluk verici bir durumdur. Demokrasinin gereği olarak, hareketleniyoruz ve bir şeyler yapıyoruz ama diğer taraftan çok fazla hırpalanıyoruz. Dışarıdaki olaylarla ve partilerle mücadele edecekken, biz 3-4 aydır seçimler yapıyoruz. Ama seçim döneminde birbirimizi çok fazla hırpalamadan geçiyoruz. Yeni bir dönemin oturması için zamana ihtiyaç var. İş kazası olarak kaybettiğimiz belediyeyi geriye alana ve bir tane fazla milletvekili çıkarana kadar, partimizi iktidara getirene kadar, sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan yapana kadar kol kola girip mücadele edeceğiz. İlçe başkanı olduğum sürece, kırgınlık olmayacak. Partinin etkinliğinde, mahalle çalışmalarında aynı kalabalığı görmek istiyorum. Herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

Gegeoğlu: “Siyasetin içerisinde kadın mutlaka olmalı”

Daha sonra söz alan Gegeoğlu’da, şunları söyledi: “Siyasetin içerisinde kadın mutlaka olması lazım. Çünkü biz kadınlar, gelecek nesilleri yetiştiriyoruz. Keşan’da yapılacak siyasi çalışmalarda buradaki arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Keşan’da yeniden geri almamız gereken bir belediye var. Kırgınlık ve dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp, yol almaya ihtiyacımız var. Bu örgütlenmenin kadınlardan başlaması lazım. Kadınlar birlikteliği gösterirse, beylerde sizlere uyum sağlayacaktır. Sandıktan kim çıkarsa çıksın, aday olan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyeceğiz.”

Çiğdem Gegeoğlu’nun konuşmasının ardından Kadın Kolları Başkanı Nasip Çakır söz aldı.

Çakır: “Kadın elinin değdi her şeyin sonunda başarı gelir”

Konuşmasına, CHP Edirne Milletvekili rahmetli Erdin Bircan’ı anarak sözlerine başlayan Çakır, şunları söyledi: “Ben bugün itibariyle görevimin sonuna geldim. Ekip arkadaşlarımızın ve sizlerin desteğiyle, güzel işler yaptık. Kadın elinin değdi her şeyin sonunda başarının geldiği bir gerçektir. Kadının toplum içerisinde yeri ve önemi küçümsenemeyecek kadar büyüktür. Sağlıklı bir neslin yetişmesinde en önemli kişidir. Kadının siyasette olması başarıyı da, getireceğine inanıyorum. 1974 yılından bu yana üyesi olduğum partime hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Makamlar kalıcı, bireyler geçicidir. Görevimizi devretmenin zamanı gelmiştir. Göreve yeni seçilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarı diliyorum.”

Konuşmaların ardından yönetim kurulu çalışma raporu okundu ve ibra edildi.

Kadın Kolları Başkanlığı için Gülşen Aras ve Nermin Arhatır’ın listelerinin yarıştığı seçimlerde aday konuşmalarına geçildi.

Seçimlerde ilk olarak, Kadın Kolları Başkan Adayı Gülşen Aras söz aldı.

Aras: “Demokrasi şöleninin yaşanmasını temenni ediyorum”

Aras, konuşmasında şunlara yer verdi: “Bugün seçimlere katılan herkese teşekkür ediyorum. Demokrasi şöleninin yaşanmasını temenni ediyorum. Seçimlerde başarı diliyorum.”

Daha sonra Nermin Arhatır söz aldı.

Arhatır: “Biz birlikte çok güzeliz”

Arhatır konuşmasında şunlara yer verdi: “Biz, Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Sırtını kurtuluşumuz ve kuruluşumuzun o görkemli iradesine yaslayıp, yüzünü solun evrensel değerlerine dönüp, ülkemize özgür ve varsıl geleceğe taşıyacak olan kurumsallık da kadrolar da biziz. Her türlü ayrışmadan uzak, kimlikleri yadsımayan, eşit yurttaşlık temelinde birlikte yaşam arzusu üzerinde kurulmuş ortak geleceğimizi inşa edecek olan biz, kadınlarız. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak, demokrasi ve adalet kazanacak. Demokrasiye olan inancım ve ülkemiz de yaşanan eğitim, adalet, sağlık ve özgürlükler alanında, yani her alanda yaşanan sorunların aşılmasın da kadın gücüne, kadın diline, kadın hassasiyetine inanıyorum. Partimizin ilkelerinden asla taviz vermeden inançlarımız doğrultusunda kadınlarımıza ve gençlerimize de aynı heyecanı vererek, fark yaratıp ezber bozacağımızı düşünüyorum. Biz kadınlar Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin adayı olarak yola çıkıyoruz. Partinin; ilkelerini, tüzüğünü, programını ve yönetmeliğini içselleştirmeye bu anlayışla yola çıkacağımıza tüm kadın, erkek, gençlerimize bunları anlatacağımıza söz veriyoruz. Eğer ekibim ile beraber göreve gelirsek, ilk amacımız partimizdeki tüm kırgınlıklara ve küskünlüklere son vererek barış sağlamak olacaktır. Ben değil, biz olacağımız bir örgüt yapısıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, partimizi yerel ve genel seçimlerde iktidar yapmak ve Keşan Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikmek önceliğimiz olacaktır. Yine de her şeyden önce bilmeliyiz ki ‘Biz birlikte çok güzeliz.’ Kadın gücünün dışa vurumu olan mor rengin çoğalarak gökkuşağı olacağı seçimimiz hayırlı olsun.”

Seçimler…

Aday konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde, 706 kadın üyeden 339 oy kullandı. Seçimlerde, Nermin Artahır’ın listesi 226 oy alırken; Gülşen Aras’ın listesi 110 oyda kaldı. Kullanılan 3 oy ise, geçersiz sayıldı. Alınan oy sonuçlarına göre; CHP Keşan Kadın Kolları Başkanlığı’na Nermin Arhatır seçildi.

Nermin Arhatır başkanlığındaki yönetim kurulu ve il delegeleri ise, şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Nermin Arhatır, Şengül Ayhandan, Arzu Çantaş, Özlem Çetinkaya, Hayriye Ertoguş, Fatima Gemici, Neval Karaatlı, Behiye Ayfer Öztürk, Funda Yıldırım, Nihal Yücetürk.

İl Delegeleri: Nermin Arhatır, Nilgün Bağcıoğlu, Şenay Bayır, Türkan Bayram, Ayşe Berber, Behiye Bilgin, Gözde Büyükyatıkçı, Arzu Çantaş, Mübeccel Çıkıkçı, Şahsine Devecioğlu, Nesibe Dinçman, Cevahire Düzgün, Fatma Nuray Ekşi, Tülay Ergin, Fisun Eriş, Hayriye Ertoguş, Emine Gegeoğlu, Lütfiye Gemici, Fatima Gemici, Serpil Gezer, Emine Gümüş, Aysena Gündoğan, Gerçek Gürel, Gizem Kadem, Deniz Kalfa Günay, Özlem Kanışkan, Bedriye Kara, Neval Karaatlı, Sevilay Kenar, Necla Kılavuz, Ayşe Marangoz, Hatice Nurat, Fatma Öz, Ayşe Özcan, Dilek Özden, Lale Özdilek, Hesna Ezgi Özgül, Şeyda Öztürk, Bahire Ayfer Öztürk, Hayriye Pekişçi, Aysel Sandıkçı, Zatiye Sert, Elif Şeker, Birsen Taymaz, Muhtereme Topal, Hülya Uprak, Hatice Yalçınkaya, Müjgan Yavuz, Nazife Yergök, Funda Yıldırım, Özgür Heves Yıldız, Nihal Yücetürk.

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

Şen, sosyal medyada yapılan yanıltıcı paylaşımlara dikkat çekti: "Desteklemelerden kesilen oran, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kesilen orandır"

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, son günlerde sosyal medyada çiftçilere ödenen desteklemelerden yapılan vergi kesintileri ile ilgili olarak yanıltıcı paylaşımlar yapıldığının altını çizerek, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu hakkında bilgi verdi.

Şen, çiftçilere ödenen destek kalemleri ile ilgili olarak sosyal medyada bazı yanıltıcı paylaşımlarda bulunulduğunu kaydetti. Yapılan paylaşımlarda, çiftçilerden gelir vergisi kesintileri yapıldığını ve bu uygulamanın 2009 yılından bu yana kanun kapsamında gerçekleştirildiğinin altını çizen HasanŞen, "Sosyal medyada çiftçilere ödenen desteklemelerden yapılan kesintiler ile ilgili bazı paylaşımlar yapılsa da, yapılan bu kesintiler hakkında bilgi sahibi olduğumuzu bildirmek ve konuyla ilgili bilgi vermek isterim. Çiftçilerden yapılan bu kesintiler, Maliye Bakanlığı'nca uygulanan gelir vergisi kesintileri olduğunun bilinmesi gerek." dedi.

"İcmallerde belirtilen destekleme miktarı, çiftçinin bankadaki hesabına yatırılırken, belirtilen miktar üzerinden yüzde 4'lük bir vergi kesiliyor"

Çiftçilere verilen desteklemeler, çiftçilerin bankalardaki hesaplarına yatırılırken, yüzde 4'lük gelir vergisi kesintisi uygulandığının altını çizen Şen, "Bazı çiftçilerimiz, askıya çıkan icmallerde gördüğü destekleme miktarını, bankadaki hesabından çekerken eksik olduğunu gördüğünde, yanılabiliyor. Ancak, icmallerde belirtilen destekleme miktarı, çiftçinin bankadaki hesabına yatırılırken, belirtilen miktar üzerinden yüzde 4'lük bir vergi kesiliyor. Bu da; '193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, zirai kazançta vergileme başlıklı 53. maddesi ve vergi tevkifatı başlıklı 94. maddenin 11. fıkrası uyarınca çiftçilere yapılan hizmetler için ödemelerden yüzde 4 gelir vergisi kesilmesi' olarak tanımlanıyor. Çiftçilerimiz sosyal medyada yapılan paylaşımları okurken, bunu da göz önünde bulundurmalı." diye konuştu.

"Yanıltıcı paylaşım yapmadan önce konunun araştırılması ve doğruların anlaşılması gerekiyor"
Bu kesintinin, 2009 yılından bu yana, Maliye Bakanlığı'na uygulandığını ve çiftçiler adına her türlü girişimlerde bulunan ne Keşan Ziraat Odası'nın, ne de üst birliklerin bu kanunu değiştireme yetkisine sahip olmadığını vurgulayan HasanŞen,şunları söyledi; "Kanunlarda çiftçilerimizin lehine düzenleme yapılması için var gücümüzle çalışsak da, bu kanunu ne Keşan Ziraat Odası, ne de Ziraat Odaları Birliği'nin değiştirme gibi bir yetkisi yoktur. Ancak bu tür yanıltıcı paylaşımlarda bulunanlar, kanunu değiştirebilecek kadar çok güçlüyse buyursun değiştirsinler. Yanıltıcı paylaşım yapmadan önce konunun araştırılması ve doğruların anlaşılması gerekiyor."

 Haber: İlker GÜREL

Vatandaş, soruyor: “2017 yılında Keşan’a kurulacağı yönünde söz verilen Gümrükleme Sahası ne aşamada?”

Keşan’da, 2017 yılında kurulacağı dile getirilen Gümrükleme Sahası konusunda atılan bir adımın olup-olmadığı merak konusu oldu.

“Dönemin bakanı Bülent Tüfenkci söz vermişti”

2017 yılının ağustos ayında İpsala ve Edirne ziyaretlerinde bulunan dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Keşan’a Gümrükleme Sahası kurulması konusunda, 3-5 dönüm bir yer bulun, biz gümrüklemeyi Keşan’a getirelim.” şeklinde söz vermişti.

Keşan bölgesinden yurtdışına çıkacak TIR’larda, gümrükleme işlemleri için Tekirdağ’a gitmek yerine işlemlerin bölgede yapılarak, hem ekonomik hem zamandan tasarrufun sağlamasının yanında, istihdama da katkısının olması planlanıyordu.

“Dönemin ilçe başkanları ne demişti?”

2017 yılının ağustos ayında dönemin AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık tarafından Gümrükleme sahasının Keşan’da yapılması için söz aldık” denilmişti.

2017 yılının aralık ayında ise, dönemin MHP Keşan İlçe Başkanı Erkan Gege tarafından “Söz almakla olmuyor. Söz vermeye kalkınca nelerin sözünü veriyorlar. Her gün bir söz veriliyor ama maalesef sözler değil, icraat mühim.” denilmişti.

“Keşan gelini olan Ticaret Bakanı Ruhsar

Pekcan’ın gerekli desteği vereceğine inancımız tamdır”

Öte yandan bazı vatandaşlarda, istihdama ve bölge ekonomisine katkı sağlayacaksa, Gümrükleme Sahası’nın Keşan’a getirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “2017 yılında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından söz verilmişti. Biz, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu işin takip edilmesi gerekiyor ve bölgeye kazandırılması gerekiyor. OSB’nin de bölgeye kurulacak olması göz önünde bulundurulursa, Gümrükleme Sahası’nın Keşan’a katkısının çok fazla olacağına inanıyoruz. AK Parti’nin Edirne Milletvekili Fatma Aksal, iktidar partisinin Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun bu konuda gerekli girişimleri yapmasını bekliyoruz. Ayrıca, Keşan gelini olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da, bu konuda gerekli desteği vereceğine inancımız tamdır.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar