Son Dakika
Keşan’ın kurtuluşunun 97. yıldönümü coşkuyla kutlandıKurtuluş Caddesi Alışveriş Günleri etkinliğinin 8’incisi gerçekleştirildi“Artı Çarşı, Keşan’a vizyon katacak” -Keşanspor Store hizmete açıldıAyaz: “Trakya’nın en büyük sorunu çevredir”Jandarma bir TIR dolusu göçmen yakaladıCHP’de, Büyük Cami’de kazanan Beyaz Liste oldu“Keşan, engellilerin yaşayabileceği bir kent haline dönüştürülmeli”SARDOS, Longoz'da ayak izlerini bıraktı100 adet saman balyası yandı
Sakin başlayan meclis toplantısı soru önergeleri ile gerildi

Sakin başlayan meclis toplantısı soru önergeleri ile gerildi

Keşan Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı, dün gerçekleştirilirken, oldukça sakin ve maddelerin oy birliği ile kabul edildiği meclisin sonunda, bir sonraki oturuma bırakılan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aladdin Öztürk'ün verdiği soru önergesi nedeniyle Toplantı Salonu bir anda karıştı.

Saat 15.00 sıralarında, Keşan Belediyesi Meclisi Toplantı Salonu'nda başlayan toplantıda; Meclis üyeleri Mehmet Selim Aras ve Hakan Gürel mazeretleri nedeniyle meclis tarafından izinli sayıldı.

Öztürk'ün soru önergeleri ve imar ile ilgili 2 madde gündeme eklendi

Belediye Meclisi'nin görüşeceği gündeme geçilmeden önce, Keşan Belediye Meclis Üyesi Alattin Öztürk tarafından, asfaltlama, Artı Çarşı esnafından ve Barış Parkı civarında yapılacak düzenlemeden belediyenin destek istediği yönünde açıklamaların da yer aldığı ve cenaze nakillerinde ücret talebi hakkında soru önergesi ile Müslim Çekiç’in daha önceki dönem meclisince alınan cenaze aracı için km. başına 1.15 TL cenaze sahiplerine yansıtılması ile ilgili alınan kararın iptali yönündeki talep ile 2 adet imar ile ilgili gündem dışı madde gündeme alındı.

Keşan Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin adı Keşan Kent Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştirildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; belediyenin 2020 Yılı Performans Programı’nın görüşülmesi gerçekleştirildi. Bu madde oybirliğiyle Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Diğer maddede belediyenin 2020 yılında uygulanacak vergi, harç ve ücret tarifelerinin görüşülerek bu maddede oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Belediyenin 2020 Yılı bütçesi de meclis üyelerinin oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Toplantıda, belediyenin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından meclise sunuldu. Stratejik Plan ile ilgili söz alan grup başkanları, planda emeği geçe herkese teşekkür etti. Yapılan oylama sonucu Keşan Belediyesi’nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı oybirliği ile kabul edildi. Toplantının devamında, belediye mülkiyetinde bulunan, Keşan'daki 1 adet ve mücavir alanımız Yayla Sahili’nde 48 adet iş yerinin 10 yıllık kiralama ihalesine çıkartılması için Encümen’e yetki verilmesi konusu da, oy birliği ile kabul edildi. Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta borcundan dolayı Şirket ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında borç yapılandırması yapılacağından dolayı Belediye taşınmazlarından teminat gösterilmesi hususu da, İYİ Parti'li Meclis üyelerinin red oylarına karşı, oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyeye ait Keşan Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ünvanının değiştirilmesi konusu da görüşülerek, şirket adının, Keşan Kent Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştirilmesi meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Hastane Caddesi'nin "Merhum Alparslan Türkeş" adının verilmesi komisyona havale edildi

Toplantının devamında, Erkan Gege’nin, Merhum Alparslan Türkeş’in isminin, Keşan Devlet Hastanesi'nin taşınması nedeniyle anlamını kaybettiğini belirttiği Hastane Caddesi'ne verilmesi konusu görüşüldü. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak, Halide Coşkun’un, Büyük Cami Mahallesi Muhtarlığı yapmış olan Merhum eşi, İlhami Coşkun’un adının bir sokağa verilmesine ait talep ile 57. Alay Yürüyüş Komitesi’nin “57. Alay Mustafa Kemal Çocuk Parkı” isminin bir çocuk parkına verilmesine ait talep de hatırlatılarak, bu yöndeki taleplerin görüşülerek, gerekli tespitleri yapabilecek bir komisyon kurulmasına, gündeme alınan 3 maddenin de kurulacak bu komisyonda görüşülmesine oy birliği ile kabul edildi. Büyük Cami Mahallesi Barış Parkı civarında trafik akışının düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na havale edilen konu hakkında Meclis’e bilgi verilmesi ve konunun Meclis gündeminden çıkarılması konusu da görüşüldü. Bu madde de, İl Trafik Komisyonu'na sunulacak bir önerinin hazırlanması için oy birliği ile ikinci oturuma bırakıldı. Gündemde yer alan Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs ve Otobüs Yönetmeliği de, oybirliği ile ikinci oturuma bırakıldı. Keşan-İzzetiye Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tasarılarının ön onayını inceleyen İmar Komisyonu'nun kararı oybirliği ile kabul edildi. Yukarı Zaferiye Mahallesi 800 Ada, 10 numaralı parsel ve 1466 Ada 1 numaralı parsele ilişkin "Konut" olan fonksiyonunun Millet Caddesi güzergahında zemin kat "Ticaret" olarak değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebi görüşülerek meclisçe oybirliği ile kabul edildi.

Plan değişikliğinde, AK Parti Grubu "Şartlı evet" onayı verirken, AK Parti'li Tarık Uysal ise red oyu verdi

Aşağı Zaferiye Mahallesi 285 Ada 8 numaralı parselin imar yolunun kaldırılmasına ilişkin plan değişikliği talebinin görüşüldüğü toplantıda, İmar Komisyonu'nun bu talep ile ilgili olarak verdiği "Kişisel menfaat oluşturduğu gerekçesiyle red" kararı oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda, en önemli gündem maddesi olarak gösterilen "Çarşı Merkezi İş Alanı’na ilişkin plan değişikliği talebi"nin görüşülmesine geçildi. Bir önceki toplantıda, İmar Komisyonu'na havale edilen bu gündem maddesiyle ilgili konuşan AK Parti Grubu Sözcüsü Nehir Gergin, bahse konu plan değişikliğinin yeterli olmadığını, ilerleyen yıllarda genişletilmesi gerekmesi durumunda, gerekli çalışmaların yeniden yapılması taahhüdünün verilmesi durumunda komisyon kararına olumlu yönde oy vereceklerini söyledi. CHP ve İYİ Parti grubu da, çalışmaların her zaman Keşan'ın menfaati doğrultusunda yapıldığını ve yapılacağını, Keşan büyüdükçe imarın tabiiki genişletilebileceğini kaydedip maddeyi kabul etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, ilgili madde ile ilgili olarak İmar Komisyonu'nda yapılan çalışmalar sonucu "Çarşı merkezindeki 5 metre sorunu çözüldü." dedi. AK Parti Grubu'nun şart koştuğu genişletme talebiyle ilgili olarak İmar Komisyonu'nun bu yönde bir talebi olduğu da toplantının bu gündem maddesinde dile getirildi. Bu gündem maddesiyle ilgili söz alan AK Partili Meclis Üyesi Tarık Uysal, geçen dönem bu maddeye onay vermediğini hatırlatarak, "Şehrin dokusuna zarar vereceği için bu maddeye onay vermeyeceğim." diye konuştu. Bu madde ile ilgili İmar Komisyonu'nun kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

Sakin geçen toplantı bir anda hareketlendi

Toplantıda, Asri Mezarlık plan değişikliğine ilişkin 3 adet itiraz dilekçesi görüşülerek meclisçe oybirliği ile komisyona havale edildi. Keşan'ın mahalle sınırlarının güncellenmesi de görüşülerek meclis tarafından oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi. Belediye sınırları içerisinde yapılacak olan binalarda yeraltı çöp konteyner alanlarının belirlenmesine ait Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu görüşülerek, meclisçe oybirliği ile kabul edildi. Maddelerin sona ermesinden sonra gündem dışı olarak gündeme alınan imar ile ilgili madde meclis tarafından oy çokluğu ile İmar Komisyonu’na havale edildi. Müslim Çekiç’in önergesi de oybirliği ile kabul edilerek cenaze hizmetlerinde daha önceki meclisin aldığı karar gereği kilometre alınan 1.15 TL bedel alınması kararı oybirliği ile iptal edildi. Kasım ayı 2. oturumunun, 26 Kasım 2019 Salı günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda, Alattin Öztürk tarafından, asfaltlama, Artı Çarşı esnafından ve Barış Parkı civarında yapılacak düzenlemeden belediyenin destek istediği yönünde açıklamaların da yer aldığı ve cenaze nakillerinde ücret talebi hakkında verilen soru önergelerinin görüşülerek cevaplanması da, bir sonraki oturuma bırakılırken, Nehir Gergin, bu soru önergesiyle ilgili olarak AK Parti Grubu adına değil, şahsını ilgilendirdiğini söylediği açıklamalarda bulundu.

Gergin: "Sadece benim değil, bölgedeki bütün işletmelerin hassasiyetini rencide eden bu önergeyi kınıyorum"

Bahse konu soru önergesinde, kendisini de ilgilendiren bir cümlenin yer aldığına dikkat çeken Gergin, "Her şeye verecek cevabımız olduğu gibi buna da cevabımız var. Soru önergesini başkanımız yanıtlar. Ama bu kısım benim için son derece önemli olduğundan cevap veriyorum. Böylesine açık adres göstererek adeta faşizan bir tavırla burada bunu vermek bir dava konusudur. Tazminat davası açacağımı buradan Sayın Aladdin Bey'e iletirim. Bu mecliste az önce çarşı merkezindeki plan değişikliği ile ilgili bir 'evet' oyu verdik. Burada kaç tane belediye meclis üyesinin işyeri veya arsası var? Neredeyse hepimiz el kaldırdık. Ne için kaldırdık bu eli, kendi arsa dükkânlarımız için mi? Çıkar mı elde ettik? O bölgeye getirilen yol konusunda, belediye olarak orada imar açmışsan, bana da ticari unvan vermişsen, ben bu işletmeyi açarken ruhsatımı almışsam, çevre, çöp, tabela, reklam vergisini alıyorsan benim yolumu 2019 yılında topraktan sıyırıp yapacaksın. Aynı şekilde bu şehrin başka yerlerinde toprak yol varsa 2019 yılında hala asfalt görmemiş ise onlar da yapılacaktır. Kimin işletmesi, kimin evinin önü olduğunun bir anlamı yoktur. Sadece benim değil, bölgedeki bütün işletmelerin hassasiyetini rencide eden bu önergeyi kınıyorum." dedi.

"Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan ilçe teşkilat seçimlerinde pirim yapmak adına şov yapmayın Aladdin Bey"   

Sözlerinin devamında, Aladdin Öztürk'ün, Artı Çarşı'da esnaflardan katılım payı talep edildiği yönündeki iddiaların yer aldığı soru önergesine de değinen Nehir Gergin, şunları söyledi; "Artı Çarşı’da yapılan işlem; olan bir yolun kaldırılıp düzeltilmesi, kaldırımın düzeltilmesidir. Sayın Başkanım şifahen 'Böyle bir katkıda bulunabilir misin?' diye sormuş olabilir bölge esnafına. Bölge esnafından ola Meclis Üyesi Süleyman Bey de burada. O toplantıya katılanlardan biri kendisi. Katkıda bulunurlar ya da bulunmazlar ayrı bir konu. Burada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan ilçe teşkilat seçimlerinde pirim yapmak adına şov yapmayın Aladdin Bey. Benim işletmemde onlarca insan çalışıyor ve bu insanlar ekmek yiyor. Sadece bende değil, aynı zamanda orada işletmesi olan Zafer Bey de var, niye yazmadınız? Kesinlikle yakışmadı. Biz bu şehrin insanıyız, bu şehirde yaşıyoruz."

Helvacıoğlu: "Bana para istediğime dair belge getir yarın sabah istifa edeyim"

Mustafa Helvacıoğlu, Nehir Gergin'in bu sözlerinin ardından toplantıyı kapatırken, Aladdin Öztürk de kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle söz almak istedi. Ancak Helvacıoğlu'nun, konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşüleceğini belirtip toplantıyı kapattığını söylemesi üzerine, Öztürk'ün "Benim muhatabım Belediye Başkanıdır. Ben soruların cevaplandırılmasını Belediye Başkanından istedim. Ben soru sormaya devam edeceğim. Herkesten para talep ediyorsunuz." ifadelerinin ardından toplantı gerildi. Kimseden para talep etmediklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Bana para istediğime dair belge getir yarın sabah istifa edeyim. Bana siyasi şov yapma. Kimin bayrağını taşıdığınızı biliyorum. Toplantıyı rencide etme." diyerek cevap verdi. 

Uysal ve Öztürk'ü meclis üyeleri ayırdı

Tartışmanın ardından Mustafa Helvacıoğlu salondan ayrılırken, AK Partili Meclis Üyesi Tarık Uysal da Aladdin Öztürk ile tartışmaya başladı. Karşılıklı sözlerin üzerine birbirlerinin üzerine yürüyen iki meclis üyesini, araya giren diğer meclis üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma, daha dazla büyümeden yatıştırıldı.

İşte ortamı geren soru önergeleri...

Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Aladdin Öztürk tarafından verilen soru önergeleri şu şekilde; "Asfalt ve aydınlatma katılım bedeli; Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından Terziler Sitesi ile Ali Paşa Çarşısı etrafında yapılmış olan toplantılarda mevcut bölgede yol ve kaldırım çalışmaları yapıldığı bu nedenle de her esnaftan dükkan başına 200 TL katılım payı isteneceği dile getirilmiştir. Yine 21 Ekim’de yerel basın da yer alan Büyük Cami Mahallesi Barış Parkı çevresindeki esnafların işlerindeki artış nedeniyle çevre aydınlatmalarının elektrik faturalarının esnaf tarafından ödenmesi talep edilmiştir. Son olarak Keşan Belediyesi tarafından, Londra Asfaltı'na bağlanan toplam uzunluğu 1250 mt. alana bugünkü mali değeri 240.000 TL olan 8 cm kalınlığında 10 metre genişliğinde 1200 ton asfalt yapılmıştır. Soru 1- Artı Çarşı ve Barış Parkı çevresinde bulunan ki neredeyse siftahsız ayakta kalmaya çalışan esnafımıza destek olunması gerekirken katılım payı adı altında para istenmesinin nedeni nedir? Soru 2- artı Çarşı ve Barış Parkı esnafından katılım payı isteyen Başkan Mustafa Helvacıoğlu Cennet Bahçesi Mevkiinden başlayan yol asfaltlaması için de bölgedeki yüksek ciro yapan büyük işletmelerden katılım payı adı altında ücret talebinde bulunmuş mudur? Soru 3- Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz ekonomik krizin etkilerini azaltabilmek adına ilçemizde bulunan yerel esnafı desteklemek için Keşan Belediyesinin bir çalışması var mıdır? Cenaze nakillendirme ücret talebi; 16 Ekim’de Yeni Mescit Mahallesi’nden bir yurttaşımız İstanbul’da vefat etmiştir. Cenaze sahipleri belediyemize başvurarak cenazelerinin Keşan’a getirilmesini talep etmişlerdir. Keşan Belediyesi cenaze hizmetleri yetkilisi bu hizmet için cenaze sahibinden 450 TL tutarında bir ücret talep etmiştir. Cenaze sahipleri bu duruma itiraz etmiş olmasına rağmen yetkili ısrarını sürdürmüş, talep edilen ücret temin edilerek belediyeye takdim edilmiş, ancak yetkili bu defa mesainin bittiğini ve bu nedenle şehir dışına cenaze aracı göndermeyeceğini söyleyince yaşanan tartışma sonrası belediyenin camları kırılmıştır. Oysa ki 28 Mayıs 2019 tarihinde de Balıkesir’de vefat eden Yeni Mescit Mahallesinden bir vatandaşın cenazesi olması gerektiği gibi gece saat 21.30’da bizzat sizin tarafınızdan cenaze sahibinden hiçbir ücret talep etmeden cenazesinin Keşan’a gelmesi talimatı verilmiştir. Soru 1- hangi cenazenin ücretli, hangisinin ücretsiz taşınacağı belediye başkanın kararına mı bağlı? Soru 2- yaşayanlar arasında yaptığınız ayrımı, ölüler arasında yapmaya ne zaman başladınız? Soru 3- hangi cenazenin ücretli, hangisinin ücretsiz olduğunu neye göre karar veriyorsunuz?"

Haber / FOTO: İlker GÜREL

YORUM YAZ
Son Eklenenler

Keşan’ın kurtuluşunun 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Keşan’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97. yıldönümü dün, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Kurtuluş Bayramı töreni, saat 10.00’da, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumu ile başladı.

Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından, protokol mensupları, tören tribününe geçti.

Bayram törenine; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan yardımcıları Nuran Uslu, Yakup Balcı, Mustafa Altay, Mücahit Erdoğan, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler, öğretmen ve öğrenciler ile eski Keşan Kurtuluş Bayramlarını yeniden yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş katıldı.

Helvacıoğlu: “Kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz”

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından yapıldı.

Keşan’ın kurtuluşunun 97'inci seneyi devriyesinde, o günlerin coşkusunu hâlâ bir arada yaşıyor olunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Helvacıoğlu, şunları söyledi: “19 Kasım 1922 sabahı, Kurtuluş Caddesi’nde Yüzbaşı Mehmet Bey gelip Keşan’ı teslim aldı.  19 Kasım 1922 günü; cesaretin, azmin, iradenin ve kahramanlığın timsali ve tarihi belgesi olmuştur. O gün umudunu ve özgüvenini tazeleyen halkımız, varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O tarihten bu yana Keşan, cumhuriyetimizin daimi olarak bir parçası oldu ve olmaya da devam edecek. Ordumuz, 19 Kasım 1922 tarihini bizim için sonsuza kadar bağımsız yaşayacağımız bir bayram kılmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman neferleri bizlere sadece bir toprak bırakmadılar. Özgürlüğümüzü, milli egemenliğimizi, demokrasiyi armağan ettiler. Son derece zorlu süreçlerin içinden sıyrılarak, dişle, tırnakla, canla ve başla, iman dolu bir heyecanla bütün dünyaya eşsiz bir kurtuluş örneği gösteren Kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.”

“97 yıl önce kurtuluşumuz için mücadele etmiş kahramanlarımıza borcumuz var”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece ülkemizin değil dünyanın da kaderini değiştirip ülkemizi yok olmaktan kurtarıp bugünkü sınırımızda egemenliğimizi sağladığına vurgu yapan Mustafa Helvacıoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi: “Kenetlenip ve tek ses, tek yürek olan milletimiz tarih boyunca nasıl ki tüm karanlıkları aydınlığa kavuşturduysa o gün de yine üzerine düşeni yaptı ve yeni bir destan yazdı. 97 yıl önce kurtuluşumuz için mücadele etmiş kahramanlarımıza borcumuz var. Geçmişimizle iftihar edip onu gelecek kuşaklara taşırken aynı zamanda geleceğimizi de inşa edeceğiz. Gelişen ve çağ atlayan dünyada yerimizi en ön sıralarda almak için var gücümüzle çalışmalıyız. Her adımda Keşan’ın bugününü ve geleceğini öngören projeleri hayata geçirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra, çocuklarımıza yaşamaktan mutluluk duyacakları güzel bir Keşan’ı hazırlamakla mükellefiz. Keşan’ı geliştirmek ve ileriye götürmek, 19 Kasım 1922’de bize özgürlüğü getiren büyüklerimize karşı da vicdani bir sorumluluğumuzdur. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.”

“Kurtuluş Günü’müz kutlu olsun”

“97 yıl önce, topla tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün; ilimde, bilimde, teknikte Türk Milleti’ne yakışır şekilde vermeliyiz. Yolumuz Türkiye’min yoluna baş koyanların yoludur. Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Kent müzemizden parklarımıza, yollarımızdan kaldırımlara, meydanlarımızdan sosyal hizmetlerimize, şehir estetiğinden istihdam projelerimize kadar büyük bir heyecan ile Keşan’ı 100. yıla hazırlıyoruz. ‘Geçmiş geçmişte kaldı cancağzım. Artık yeni şeyler söylemek zamanı.’ diyen Mevlana'dan esinleniyor; yeni şeyler söylemek için de hayal kuruyor, çalışıyor ve üretiyoruz. Gayemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler dediği seviyenin üzerine çıkmak ve Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürüdüğümüz 2023 hedefi doğrultusunda geleceğin marka şehri Keşan'ı oluşturmaktır. Bunun için azmimiz, aşkımız ve kararlılığımız var. Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcut. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kurtuluş savaşı şehitlerini, şu ana kadar verdiğimiz tüm şehitleri rahmetle anıyoruz, buradaki direnişe de önderlik eden ve emeği geçen başta Raşit Efendi olmak üzere, bu vatan için çile çeken ninelerimizin, dedelerimizin aziz hatıralarını yaşatacağız ve onlara mahcup olmayacağız. Ruhları şad olsun. Kurtuluş Günü’müz kutlu olsun.”

Helvacıoğlu’nun konuşmasının ardından Keşan’ın kurutuluşu ile ilgili düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesine geçildi.

Ödül töreni…

Keşan’ın kurutuluşu ile ilgili düzenlenen şiir yarışmasında ilçe 1.si seçilen şiir, eser sahibi Yekta Baydar Ortaokulu öğrencisi Evrim Naz Bayhan tarafından okunmasıyla süren törende, şiir, resim ve kompozisyon dalındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Resim yarışmasında 3. olan Anafartalar İlkokulu öğrencisi Zehra Nur Aksu, şiir yarışmasında 3. olan Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Şebnem Gürener ve kompozisyon yarışmasında 3. olan Keşan Anadolu Lisesi öğrencisi Baran İranlı’ya ödülleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu; resim yarışmasında 2. olan Rasim Ergene İlkokulu öğrencisi Asya Işılay, şiir yarışmasında 2. olan Ahmet Yenice Ortaokulu öğrencisi Nükhet Berrak Huni ve kompozisyon yarışmasında 2. olan Mehmet Akif Anadolu Lisesi öğrencisi Ezgi Ülkü’ye ödülleri 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz; resim yarışmasında 1. olan Özel Bahçeşehir İlkokulu öğrencisi Ada Değirmenci, şiir yarışmasında 1. olan Yekta Baydar Ortaokulu öğrencisi Evrim Naz Bayhan ve kompozisyon yarışmasında 1. olan Keşan Fen Lisesi öğrencisi İzay İrem Yavaş’a ödülleri Keşan Kaymakamı Nuri Özder tarafından verildi.

Tören, Keşan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ve Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları ekipleri folklor gösterilerini sunmasıyla devam etti.

Bayramın en güzel ve ilgi çekici bölümü ise tören kortej geçişi oldu.

Eski bayramları yeniden Keşanlılara yaşatan kortejde, özel, kamu kurum ve kuruluşların araçlarından halka promosyonlar dağıtıldı.

“Odalar…”

Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası aracından halka ıspanak dağıtılırken, Keşan Lokantacı, Kahveci ve Otelciler Odası'na ait kamyonetin kasasına kurulan masada oda yöneticileri temsili olarak okey oynayarak, çay içti. Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası yöneticileri ise bir çekicinin arkasında geçiş sırasında temsili olarak demir dövdü.
“Promosyon ürün dağıtımında izdiham yaşandı”

Öte yandan bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında ise, izdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. İzdihamın büyümesi üzerine promosyonların dağıtıldığı araçlar, belediye başkan yardımcıları, zabıta ve polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırıldığı görüldü.

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

 

 

 

Kurtuluş Caddesi Alışveriş Günleri etkinliğinin 8’incisi gerçekleştirildi

Kurtuluş Caddesi esnafı tarafından, bu yıl 8’incisi düzenlenen “Kurtuluş Caddesi Alışveriş Günleri” etkinliği, dün büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.

Kurtuluş Caddesi girişinde gerçekleştirilen açılış töreni, saat 13.15 sıralarında başladı.

Törene; Kaymakam Nuri Özder, Garnizon Komutan P. Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Özgür Heves Yıldız, siyasi parti temsilcileri, bazı resmi kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ya da temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte ilk olarak, Kurtuluş Caddesi esnafı Fatma Gürses söz aldı.

Gürses: “Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, ayakta kalırız”

Fatma Gürses şunları söyledi: “Kurtuluş Caddesi Alışveriş Günleri etkinliğimizin 8’incisini düzenliyoruz. Bizler, cadde esnafları olarak, dikkatleri caddemize çekip; Keşan’ımızın ekonomisine can verebilmek için çalışıyoruz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve onlara en kaliteli ürünü ucuza verebilmeyi amaçlıyoruz. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde olursak, ayakta kalırız. Bu etkinliği düzenlememizde yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.”

Daha sonra Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı söz aldı.

Şapçı: “Etkinliklerin bölgeye yayılması en büyük dileğimizdir”

Şapçı konuşmasında şunlara yer verdi: “Kurtuluş Caddesi Alışveriş Günleri etkinliğimizin 8’incisini gerçekleştiriyoruz. Oda olarak, görevimiz; Keşan başta olmak üzere, tüm hizmet alanımızda ticaret ve ekonomiyi geliştirmektir. Bu kapsamda; organize edilen bu etkinlik, bölgemizin ticari faaliyetini geliştirmekte ve ekonomiye de, artı değer katmaktadır. Oda olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda, indirim günlerine destek oluyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Keşan’ın açık hava alışveriş merkezi olması yolunda atılan önemli adımlarda ana aktör olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Ekonomiye ve ticarete ivme kazandıran bu tür etkinliklerin bölgeye yayılması en büyük dileğimizdir. Gelenek haline gelen bu etkinlikte, esnaflarımızın bol ve bereketli günler geçirmesini diliyorum. Etkinliğin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kaymaz: “Birlik ve beraberlik içerisinde olunmalı”

Daha sonra söz alan Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz şunları söyledi: “Bugün, Keşan’ın kurtuluşunun yıldönümüdür. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gereken bir gündür. Bu birlik ve beraberliğe katkı sunan halkımıza teşekkür ederim. Etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Etkinlikte daha sonra Mustafa Helvacıoğlu söz aldı.

Helvacıoğlu: “Binlerce konuk ve misafirimizi şehrimizde ağırlayacağız”

Helvacıoğlu da, konuşmasında şunlara yer verdi: “Bu etkinlikler; bölgemizin en önemli ticaret merkezi olan ve Trakya’nın kalbi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Keşan’ımızın ticari faaliyetlerini geliştirmekte ve ekonomiye de büyük değer katmaktadır. Bu ve benzer organizasyonlar Keşan’ın açık hava alışveriş merkezi olması yolunda atılan önemli adımlardır. Önemli diyorum, çünkü Keşan Ticaret ve Sanayi Odası dönemlerimizde yönetimlerimiz, meclislerimiz ve esnafımız ile temellerini attığımız Kurtuluş Caddesi etkinlikleri önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığımız diğer açık hava alışveriş etkinlikleri ve festivallerine de altyapı oluşturacak. Bölge ekonomisine canlılık kazandıracak bu önemli organizasyonlara ve diğer cadde esnaflarımızdan gelecek etkinlik taleplerine de her zaman destek vermeye hazır olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu kapsamda, biraz önce Keşan’a ve Keşan ekonomisine değer katan önemli bir projenin, ‘Artı Çarşı Projesi’nin de açılışını gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde, değerli hanımlarımızın el ve ev ürünlerini hazırladığı ‘İzzeti İkram Pazarı’ bugün ilk defa vatandaşlarımız ile buluşacak. Cadde festivali kapsamındaki bu gibi etkinliklerin tüm Keşan’a yayılması en büyük dileğimiz. Asıl önemli olan ise; her yıl üzerine değer katarak devam eden ve Kurtuluş Caddesi Alışveriş günleri başta olmak üzere benzer açık hava alışveriş organizasyonlarının daha da iyisini nasıl yaparız? Bunları birlikte planlamalıyız. Tabi bir önemli konuda; bu tür etkinlikler ile tüm bölgeyi, Yunanistan’dan misafirleri ve Batı Trakya ile birlikte balkanların şehrimize gelmesini sağlarken, aynı zamanda da ürettiğimiz ürünleri Keşan dışına da satmamız gerekiyor. Cadde alışveriş günleri yapıyoruz, binlerce konuk ve misafirimizi şehrimizde ağırlayacağız. Bu aynı zamanda da turizm demek. Misafirlerimizin her biri gidip Keşan’ımızı anlatacak, sosyal medyadan paylaşacak ve bir anda on binlere ulaşacağız. Saygı değer Keşan halkı; önümüzdeki süreçte, yerel gruplarımızın sahne alarak Keşan halkı ile buluşacağı önemli organizasyonlara da imza atacağız. Değerlerimizi tanıtacağız, onları marka yapma konusunda atacağımız emin adımlardan kimsenin şüphesi olmasın. Keşan şanslı günler yaşıyor. Biz daha mükemmel bir Keşan oluşturmak istiyoruz. Tüm kriterler bize bunu gösteriyor. Muazzam tarihimiz, kültürel birikimimiz, inanılmaz ekonomik potansiyelimiz, doğamız ve insan kaynağımız var. Yakın tarihte sadece Trakya’da değil, Türkiye’de de yükselen yıldız Keşan olacak ve olması gerekiyor. Biz bunları daim kılacağız, hep birlikte Keşan’ı daha iyi noktalara getireceğiz.

Kurtuluş caddesi esnafına da etkinliğimize sahip çıktıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek sene gerçekleştireceğimiz, 9. Kurtuluş etkinliklerini, daha fazla güne yayarak Kurtuluş Caddemiz başta olmak üzere Keşan’ımızın tüm cadde ve sokaklarında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Ben bu vesileyle; her yıl üstüne katarak devam ettirilen Kurtuluş Caddesi Alışveriş Günleri Etkinliğinin, öncelikle esnafımıza bol kazançlar getirmesini temenni ediyor, etkinliğe gelen vatandaşlarımızın iyi günler geçirmelerini diliyorum. Keşan’a ve tüm bölgeye hayırlı olsun.”

Özder: “Katılım her yıl artarak devam ediyor”

Daha sonra Keşan Kaymakamı Nuri Özder söz alarak, “Etkinliğin Keşan’a ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Katılım her yıl artarak devam ediyor. Etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra cadde esnafına hayırlı işler diledi. Daha sonra protokol üyeleri cadde üzerinde açılan “İzzetİkram Pazarı”nı ziyaret ettiler.

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

 

 

 

 

“Artı Çarşı, Keşan’a vizyon katacak” -

Keşan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Artı Çarşı’nın açılışı 19 Kasım Kurtuluş Bayramı törenlerinin ardından gerçekleştirildi.

Saat 12.00’de gerçekleştirilen açılışa; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Artı Çarşı Esnafı katıldı.

Burada ilk olarak konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu şunları söyledi: “Bugün Keşan’da yaşayan vatandaşlarımıza söz verdiğimiz insan odaklı bir yatırım projesini hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Birliktelik ruhu içerisinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız ve siz değerli esnafımız ile birlikte Keşan’a vizyon katacak Artı Çarşı'nın açılışı için toplanmış bulunuyoruz. İnsan odaklı belediye olarak ilk olarak şehrimizde vatandaşlarımızın kullanacağı kaldırımları ve asfaltları yapmak için çalışıyoruz bunun yanında da esnafımıza değer veriyor bugün burada açtığımız artı çarşı olmak üzere Keşan’ımızdaki caddelerimizi, çarşılarımızı da modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Modern bir açık hava çarşısı niteliğinde olan artı çarşımız ayrıca ticarete de değer katacak. Artı çarşı başta olmak üzere benzer olarak gerçekleştireceğimiz çarşı, meydan ve cadde projeleri ile beraber Keşan’ımız kıymetleniyor. Vatandaşımızın ve esnafımızın çarşımızı çok beğendiğini gözlemliyoruz. İnşallah bu ticarete de yansıyacak, esnafımızın ciroları artacak, işleri kıymetlenecek. Keşan sanatı da hak ediyor dedik ve artı çarşımızda heykellerimize de yer verdik. Keşan’ın cazibe merkezi olması için çalışmalar yapmak üzere yola çıktık. Esnafımıza da çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır, anlayış ve destek için çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür, bu işten de alnımızın akıyla çıktık. Artı çarşımız tamamlandı, bu aşamadan sonra en büyük iş esnafımıza düşüyor. İş yerlerimizin vitrinine, tabelasına, görselliğine özen göstermeliyiz. Hizmet seferberliği yaşadığımız bugünlerde Keşan’ın dört bir yanında devam eden çalışmalarımız ile tüm mesaimizi vatandaşlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için harcıyoruz. Keşan’da eş zamanlı olarak süren bu çalışmalar sırasında takdir edersiniz ki sorunlar da olacak, aksaklıklar da olacak, trafik sorunu da olacak. Ama şu iyi bilinmelidir ki bu çalışmaların sonucu Keşan için hayırlı olacak. Ne diyorduk; ‘Niyet iyiyse akıbet de iyi olur.’ Daha temiz, daha yeşil, daha vizyoner, daha modern ve daha yüksek standartlarda bir Keşan’ı hep birlikte şekillendiriyoruz. Asla yorgunluğa düşmeden, her gün yeni bir heyecanla çıtayı daha yükseğe taşımaya gayret göstereceğiz. Bundan sonra Kunduracılar Çarşımız başta olmak üzere bu gibi cadde ve sokak uygulamalarımızı Keşan’ın birçok noktasında hep birlikte yapacağız. Ben bu vesile ile tüm artı çarşı esnafımız başta olmak üzere bu önemli projenin Keşan’ımıza, bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, en derin sevgi ve saygılarımla her birinizi selamlıyorum.”

Helvacıoğlu’ndan sonra konuşan Keşan Kaymakamı Nuri Özder de öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Bu anlamlı günde bu çarşının açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu çarşı yeni düzenlemenin ardından daha iyi olacak. Çarşının Keşan’a ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan duadan sonra tüm işyerlerinin önünde bulunan kurdeleler esnaflar ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

Keşanspor Store hizmete açıldı

21 Eylül 2019 Cumartesi günü gerçekleşen Keşanspor Kongresi’nde göreve gelen Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulunun ilk icraatı olan Keşanspor Store 19 Kasım 2019 Salı günü düzenlenen törenle açıldı.

Şehitlik Parkı’nda düzenlenen açılış, saat 12.30’da başladı.

Açılışa; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulu üyeleri ile sporseverler katıldı.

Helvacıoğlu: “Keşan’ın, Real Madrid’i Keşanspor olacak”

Burada ilk olarak konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Keşanspor Keşan’ın takımıdır. Trabzon’a gidiyorsunuz Trabzonspor var, Kayseri’ye gidiyorsunuz Kayserispor var, Madrid’e gidiyorsunuz Real Madrid var. Keşan’ın da Real Madrid’i Keşanspor olacak. Her takıma eşit davranıyoruz. Nehir başkan, Keşanspor’da ağır yükün altına girdi. Kendisini bu nedenle kutluyorum. Keşanspor’un başkanı oldu, Keşanspor’un başkanını yönetimini ve yanında yer alan herkese gönülden kalben alkışlıyoruz. Sadece Keşanspor değil Keşan STK’ları ile bir araya gelirse, Kaymakamımızın, Komutanımızın, Valilimizin, milletvekillerimizin, siyasi partilerimizin, vatandaşımızın, basınımızın, halkımızın, öğrencilerimizin, okullarımızın, odalarımız ve borsalarımız bir araya gelirsek elbirliğiyle Keşan’ı marka yapmak hiç de zor değil sevgili arkadaşlar. O yüzden spordan kültüre, şehirden ticarete yeter ki şu birliğimizi beraberliğimizi bozmayalım. Birbirine kata kata üzerine koya koya Keşan 2023’te Keşan Türkiye’de örnek Trakya’da örnek olacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

Gergin: “Keşanspor’u hak ettiği yerlere  hep beraber çıkaracağımıza inanıyorum”

Helvacıoğlu’ndan sonra söz alan Gergin de öncelikle açılışa katılan herkese teşekkür ederek, “Keşanspor Kulübü olarak bu çıktığımız yolda en büyük desteği Sayın Belediye Başkanımızdan aldık. Onun verdiği destekle bu yola çıktık, bu bulunduğumuz alanda da kendisinin büyük katkısı oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Keşanspor Kulübü’nün bulunduğu şartları tekrar anlatmaya gerek yok. Bu şartlardan kurtulabilmek için Keşanlıların bizlere yapacağı katkıların çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Bu malzemeleri bir forma kaşkol olarak düşünmeyin, buradan alınacak malzemeler kulübümüze katkı sağlayacaktır. Bunu unutmayalım, açılış yapılmamasına rağmen dünden bu yana gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Biz de bundan çok mutluyuz. Bu ilgi bizi motive ediyor, bundan daha fazlasını da yapmak istiyoruz. Keşanspor’u hak ettiği yerlere hep beraber çıkaracağımıza inanıyorum. Bir şehrin heyecanını yaşattığı en önemli alan spor alanıdır. Keşanspor şehrin kulübü şehrin takımı dedik. Kenetlendik geliyoruz diyerek yola çıktık. Bu anlamda da diğer kulüplerimiz bize destekleri oldu. Bu kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Şehrimize ve Keşanspor’a hayırlı olsun, hepinize tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Özder: “Keşanspor Keşan’da olan her insanın gönlünde olan bir takım”

Gergin’den sonra konuşan Keşan Kaymakamı Nuri Özder de, “Keşanspor Keşan’da olan her insanın gönlünde olan bir takım. Diğer kulüplerimiz de tabi ki aynı ama gerek Keşanspor gerekse diğer kulüplerimize kurumsal desteğin yanında ilçe halkı da gerekli desteği vermesi gerekir. Şimdiye kadar bir toparlanma çalışması oldu, bu nedenle Nehir beye ve diğer yöneticilere teşekkür ediyorum. Keşanspor’a gelir getirecek bu Keşanspor Store’nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Daha sonra açılış tüm konuklar tarafından gerçekleştirildi ve Store konuklar tarafından gezildi.

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

Ayaz: “Trakya’nın en büyük sorunu çevredir”

Trakya Kent Konseyleri Birliği Başkanı Yücel Ayaz, dün, Keşan’a gelerek, Kent Konseyi’ni ziyaret ederek, basın toplantısı düzenledi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan toplantıya, Ayaz’ın yanı sıra; Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, yönetim kurulu üyesi Ali Gülmez, Keşan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Aysena Gündoğan katıldı.

Toplantıda ilk olarak, Yücel Ayaz söz aldı. 

Ayaz: “Her türlü mücadele ve eylem birlikteliğinde kol kola yan yana olacağız”

Keşan ve Trakya olarak, oluşabilecek her sorunda birlikte kol kola olacaklarını belirten Ayaz, “Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ile Keşan’ın ve Trakya’nın sorunlarını konuşuyoruz. Keşan’ın taleplerini Trakya Kent Konseyleri Birliği olarak dinliyoruz. Beraber her türlü mücadele ve eylem birlikteliğinde kol kola yan yana olacağız. Keşan halkı için ve kamu yararına olan ne varsa Kent Konseyi’nin gündemindedir. Şuan Keşan’ın bazı sorunları var ve bu sorunlar hepimizin geleceğini ilgilendiren sorunlardır. Keşan Kent Konseyi’nin bu konuda topluma öncülük etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Çevre konularında son derece duyarlı olmak lazım. Maalesef hoyratça ve çevremize de çok duyarlı olmadan gerçekleştirilecek yatırımlarda halkımızın çok duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çevre bize tekrar geri gelmeyebilir. Liman yapılma konusunda Kent Konseyi farkındalık yaratmış durumda ama kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Ekosistemi sekteye vuran projelere halkımız için sakıncalı olabilecek yatırımlara mutlaka ciddi bir tartışmanın, çevreye vereceği zararların neler olabileceğini masaya yatırmadan bunlara izin vermeyi düşünmüyoruz. Halkımız için zararlı olabilecek hususları her zaman halkın dikkatine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Trakya’nın en büyük sorunu çevredir”

Yücel Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kent Konseyleri tabi ki sadece çevre sorunları ile ilgilenmiyor. Nedense şu zaman diliminde, her zaman karşımıza çıkan şey çevre sorunları. Trakya’nın en büyük sorunları şu aralar çevredir. Örneğin Ergene’nin kirliliği ile baş edemiyoruz. Tabii ki fabrikaların bize faydası da var. Çevreye, çocuklara, halka zarar vermeden üretimleri gerçekleştirmeleri gerekir. Soluduğumuz havanın sağlığımızı olumsuz etkilemesini istemiyoruz, içtiğimiz suların bizleri hasta etmesini istemiyoruz. Tek bir amacımız var; halkımızın sağlığı ve çocuklarımızın geleceğidir. Geleceğimizi kurtarmak için buradayız. Yapılacak yatırımlar tabi ki bizi de sevindirir ama çevreye ve çocuklara zararı olacaksa bir kez daha düşünülmesi gerektiğini ifade ediyoruz.”

Toplantıda daha sonra Hasan Karagöz söz aldı.

Karagöz: “Başaracağımıza inanıyoruz”

Keşan Kent Konseyi’nin projeleri olduğunu belirten Karagöz, şunları söyledi: “Kent Konseyi olarak ciddi projelerimiz var. Daha önce devrettiğimiz Madde Bağımlılığı Takip Danışma Merkezi projesi devam ediyor. Bu proje ile ilgili görüşmelerimiz oldu, kaymakamlıktan yer talep ettik. Diş Polikliniği olarak önceden kullanılan alanın bu proje için belediyeye tahsis edilmesi talebimizi ilettik. Engelsiz yaşam, rehabilitasyon ve huzur evi ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer tahsisi vardı. Önceki yönetimden bununla ilgili girişimlerimizi yapmıştık. Son yeni imar planında Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na giden yolda iki parsel yer ayrıldı. 18. madde uygulamasından dolayı çalışmalar oradan başladı. Oralar temizlendikten sonra belediye meclis kararı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilip engelsiz yaşam, rehabilitasyon merkezi ve huzurevinin Keşan’a kazandırılmasını takip ediyoruz. Kent Konseyi’nin çağrısı ile KEDAK ve belediye işbirliği ile Keşan depreme hazır olup olmadığının üzerinde girişimlerde bulunduk. Acil toplanma alanları, deprem sonrası anında yaşam alanı kuracak biçime dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Netleştikten sonra sokaklara, caddelere acil toplanma alanlarının tabelaları asılacak. Belediye KEDAK’a yeni kıyafet alacak, önümüzdeki günlerde birlikte bir toplantı yapacağız. Kadın Emeği Sergisi Kurtuluş Günü’nde Kurtuluş Caddesinde sergisini açtı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. FSRU, 2 yılı doldurmak üzere, basın bize bu konuda çok yardımcı oldu, sesimizi duyurdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz ve başarımız tarihe not düşecek.”

(Haber-Foto: Nilüfer ÇELİK)

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar