Son Dakika
Vidanjör alınacakLüleburgaz Belediyesi park yaptıracakGöç İdaresi Müdürlüğü akaryakıt satın alacakKEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜNCE, BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE  KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE  MALZEMESİ ALIMI İŞİ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI“Türk Lirası, değer kaybediyor”-3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandıKiracılar işyerlerini boşaltmaya başladı-“Altın, yatırımcısına 6 ayda %33 kazandırdı”“Türkiye’de sigortalılık oranı yüzde 58’dir”Oto elektrik ustası Atıcı, kış mevsimi öncesinde akü ve antifriz bakımı uyarısı yaptı--
Keşan Orman İşletme Fidanlık Şefliği yeni yılda çıtayı yükseltti -.

Keşan Orman İşletme Fidanlık Şefliği yeni yılda çıtayı yükseltti -.

Keşan Orman İşletme Fidanlığı'nda, 2018 yılının geride kalmasıyla birlikte, 2019 yılı hazırlıkları da yılın ilk günlerinden itibaren başladı.

Keşan Orman İşletme Fidanlığı'nda, 2018 yılında hedeflenen 985 bin adetlik üretim programı gerçekleştirildi. Geride kalan yıl içerisinde, Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere, 650 bin adet kızılçam, 50 bin adet servi, 50 bin adet fıstık çamı, 15 bin adet akasya olmak üzere toplamda 765 bin adet fidan üretimi yapıldı. Keşan Orman İşletme Fidanlık Şefliği, gerek kamu kurumlarında gerekse vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 160 bin fidan üretimi yaptı.

Yeni hedef 1 milyon

Geride kalan 2018 yılında hedeflenen 985 bin adet üretimi, 1 milyona çıkartmayı hedefleyen Keşan Orman İşletme Fidanlık Şefliği'nde, yeni yıl çalışmaları yılın ilk günlerinde başladı. Fidanlık Şefliği'nde, dikim mevsimi olması nedeniyle, fidan söküm ve sevkiyat işlemleri de hız kazandı.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

YORUM YAZ
Son Eklenenler

Vidanjör alınacak

Pınarhisar Belediye Başkanlığı vidanjör alımı için ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 1 Adet İş Makinesi (8.000LT Vidanjör) alınacak.

İhale Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu PINARHİSAR/KIRKLARELİ adresinde 9 Kasım 2021 tarihinde saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

İlanın detayları için ise internet adresi şöyle;https://www.ilan.gov.tr/ilan/871156/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/vidanjor-satin-alinacaktir

Lüleburgaz Belediyesi park yaptıracak

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park yaptırmak için ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 8 Kasım Mahallesi 13 nolu park yapım işi (4.200m2 açık, 125m2 kapalı alan olmak üzere) yaptırılacak.

İhale Özerler Mah. Hal Sok. No:1 Lüleburgaz/Kırklareli - Lüleburgaz Belediye Başkanlığı adresinde 11 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/871220/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/park-yaptirilacaktir

Göç İdaresi Müdürlüğü akaryakıt satın alacak

Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü akaryakıt alımı için ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30.000(otuz bin) litre motorin(diğer) - 1.000(bin) litre benzin(diğer) alımı yapılacak.

İhaleye son teklif verme tarihi 16 Kasım 2021 saat 11.00, e-tekliflerin açılacağı adres ise Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak açıklandı.

İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/870530/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-satin-alinacaktir

KEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜNCE, BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE  KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE  MALZEMESİ ALIMI İŞİ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜNCE, BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE 
MALZEMESİ ALIMI İŞİ
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                            : 2021/682114
1-İdarenin:
a) Adresi                                               : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi 
                                                             İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası               : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi                  : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı               : 2500 Top A4 Kağıdı, 700 Adet Geniş Klasör, 100 Adet Dar
                                                        Klasör, 850 Adet Karton Geniş Klasör, 150 Paket Şeffaf Föy
                                                        Dosya, 50 Paket Telli Dosya
                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                         bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                              : Yüklenici firma, tüm malzemeleri orijinal ambalajlarında,
                                                          ambalajı açılmamış, yırtılmamış, bozulmamış olarak Yukarı
                                                         Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:23/E Kat:-1 Yeni Belediye
                                                        Binası Keşan/EDİRNE adresinde ki idarenin deposuna
                                                        (Depoya araç giriş yüksekliği 2, 35 M'dir) ve Yukarı Zaferiye
                                                        Mah. İlyasbey Cad. No:23/E Kat:2 Yeni Belediye Binası
                                                        Keşan/EDİRNE adresinde ki Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
                                                        teslim edecektir. Tüm malzemelerin yükleme, boşaltma, 
                                                       nakli ve düzenli bir şekilde istifli olarak konulması
                                                        yüklenicinin sorumluluğundadır.
c) Teslim tarihleri                             : Yüklenici firma tüm malzemeleri tek parti veya peyderpey
                                                         halinde idare idarenin belirleyeceği muayene ve kabul
                                                         komisyonu eşliğinde, idarenin belirlediği adrese 30  takvim
                                                           günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatlar
                                                           çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Kat:2
                                                         Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                              : 04.11.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

“Türk Lirası, değer kaybediyor”

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmada, madeni para basımındaki madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin arttığı ve Merkez Bankası'nın ciddi zarar ettiğini söylemiş ve konu gündem olmuştu. 1 kuruşun basımında 26 kuruşluk maden kullanıldığı saptanan çalışmada hesaplamaya göre; 5 kuruşun maden maliyeti 28 kuruşa, 10 kuruşun maliyeti 31 kuruşa, 25 kuruşun maliyeti 39 kuruşa ve 50 kuruşun maliyeti de 66 kuruşa yükseldiği belirlenmişti.

Konuyla ilgili olarak, konuşan CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, madeni para basım maliyetleri üzerinden Türkiye’deki ekonomik sistemi eleştirdi.

“Türk Lirası giderek değer kaybediyor”

Türk Lirası'nın giderek değer kaybettiğini belirten Gaytancıoğlu, “Türk Lirası'nın geldiği durum ortada. İktidar partisi iktidara gelirken fakir fukara, garip guraba dedi ve onların haklarını savunacağını söyledi. Ama hep ne varsa fakir fukara, garip gurabayı yonttu. Açlık sınırı bugün 3 bin 100 TL ama ortalama emekli maaşı bin 800 TL, asgari ücret ise 2 bin 825 TL’dir. Bir çok insan işsiz ve esnaf zor durumda. İktidar yıllardır orada, yapılacak her şeyi biliyor istikrarlı politikalar uygulanması gerekiyor ama Türk Lirası değer kaybetti. Leva ve Türk Lirası kurundan kaynaklı Edirne'de yaşanan Bulgar akını için, 20 yıl önce Edirne'deki insanlar Bulgaristan'a gidip alışveriş yapıyorlar ve üstüne bahşiş veriyorlardı. Şimdi Bulgarlar bize geliyorlar bize bahşiş vermelerine muhtaç hale geldik. Edirne ekonomisi artık Bulgarlar olmasa dönmez.” dedi.

“Demir 50 kuruşun

maliyeti bile 66 kuruş oldu”

Kurdaki sert yükselişlerin Türk ekonomisinin her alanında büyük sonuçlara neden olduğunu ifade eden Okan Gaytancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ekonomik olarak, çöküş içine girdi. Paramız pul oldu. Demir 50 kuruşun maliyeti bile 66 kuruş oldu. Türkiye değerli madenlerini üretemiyor. Enerji üretiminde tam anlamıyla dışa bağımlı. Dünya doğalgazı üretime dönüştürürken, biz kendi enerjimiz olan kömürden vazgeçerek her şeyi doğalgaza endeksledik. Üretim yapamıyoruz, üstüne üstlük 4 milyon mülteciye 40 milyar dolar para vermekle övünen bir iktidar var ve hala bu politikalardan vazgeçilmiyor. Türkiye bayır aşağı inen bir kamyon gibi ilerliyor. Hiç iyi günler de beklenmiyor. Dövizde son dönemde yaşanan artışlar kime yaradı? Ona bakmak lazım. Diğer yandan dövizden etkilenen akaryakıtı kullanan taksi, minibüs ve servisçiler ciddi bir çöküş içerisinde. Türk parası itibarsızlaştı, bırakın parayı Türkiye itibarsızlaştı. OECD Türkiye'yi gri listeye aldı. Biz böyle bir ülke değildik. AKP sayesinde bütün liglerden düştük. Dünyanın en büyük 16’ncı büyük ekonomisiydi Türkiye. Şimdi mahalle liglerine geriledik. Ekonominin gücü kalmadı. Özellikle gençlerimiz geleceklerini unuttu biz de bundan dolayı söylemlerimizi değiştirdik. Hemen seçim istiyoruz. Bunun çıkışı hemen seçime gidilmesi, sonrasında bu politikalardan bir an önce vazgeçilmesidir.”

“Borcu kapatmak için

daha yüksek faiz ödüyoruz”

TBMM'de yakın zamanda başlayacak olarak bütçe görüşmelerini ve artan açık hakkında konuşan Gaytancıoğlu, “2022 yılının bütçe görüşmeleri başlayacak. Bizim önümüze bütçe geldi, 275 milyar lira açık var. Çok fazla açık olduğu zaman, bu açığı kapatmak için çok yüksek faiz ödeyerek gidersiniz. Ama bu da sürdürülebilir değil. Bu kadar büyük parayı faiz ve borçlanmaya ayırırsanız paranızı yatırımlara ayıramazsınız. Bu AKP ile gelen bir şey değil. AKP bundan önceki dönemde bu politikayı devam ettirdi, ödemeler dengesinde bir rahatlama görüldü. Türkiye'ye bir sıcak para girişi oldu. Dünyada bir döviz bolluğu vardı, sadece faiz ödeyerek para bulundu ama bu para çok kötü kullanıldı. İnsanlara konut ve araç satıldı, yatırımlar yapılmadı. Olmayan bir parayı başkasından alarak harcarsan, zamanı geldiğinde paranın sahibi isterse nasıl ödeyeceksin? Para sende yok. Bu sefer başka yerden borçlanıldı, sonra başka yerden ayrıca her şey de satıldı. Bir de 128 milyar dolar borçlanıldı. Şimdi bütçe açık veriyor, insanlar işsiz ve dışardan da para gelmiyor. Yabancı yatırımcı hukuk sistemine güvenmiyor. Borcu kapatmak için daha yüksek bir faiz ödüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Üretim ekonomisini canlandıracak politikalara ihtiyaç var”

Ülkeye bu zamana kadar giren paranın iyi değerlendirilmediği, geçici hareketlerle ileriye dönük adımların atılmadığına dikkat çeken Okan Gaytancıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Üretim ekonomisini canlandıracak politikalara ihtiyaç var. En azından ekonominin şu an üretebileceği ürünleri ithal etmesinler. Enerjide güneş enerjisi gibi kaynaklara yönelerek dışa bağımlılık azaltılabilir ama biz bunları yapamadık. Şimdi yine bütçe açık verdi, yine aynı şeyler devam edecek. Yine Keşan-Enez karayolu yapılmamış olacak, yine Hamzaköy Barajı'na çok az para aktarılacak. Emekli ve işçiye yine çok az zam yapılacak. Yine yeni vergiler gelecek bütçe açığını kapatmak için. Bu sürdürülebilir değil. Yatırım ve üretim odaklı bir ekonomi sistemi gereklidir.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar